Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1252
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1252
Název:Start Vironautů
(Start der Vironauten)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Jsou kosmickými tažnými ptáky - jejich cílem je nekonečno
Hlavní postavy románu:

Stalker - posel ESTARTU se postará o nepříjemné překvapení

Skorsh - Stalkerův "Animateur"

Ronald Tekener - Smíšek se snaží rozluštit Stalkerovu záhadu

Reginald Bull, Irmina Kotčistovová, Srimavo a Leonard Frood - několik z mnoha galaktiků, ze kterých se stanou Vironauti

Podporován Krohnem Meysenhartem představí Stalker galaktikům Zázraky dvanácti galaxií ESTARTU, které zabírají prostor dlouhý 2.5 milionu, vysoký 630000 a široký 1.35 milionu světelných let:

»Elyšské prstence z Erendyry« (NGC 4649) jsou prstence, které obklopují některé planety své galaxie, která má průměr jen 48000 světelných let, zároveň je ale nehmotnější v celé mocenské oblasti.

»Heraldická brána ze Siom Som« (NGC 4503), jejíž erb vyjadřuje životní filozofii ESTARTU, umožňuje dopravu mezi světy celé galaxie, jejíž centrum kvůli absenci síly znemožňuje interstelární kosmické lety1).

»Obchodní tender Shufu« je podle pověsti postaven družinou válečnice Shufu2), která v mládí vedla proti superinteligenci ohromné válečné tažení, nakonec se chtěla poměřovat s ESTARTU a paktovala se dokonce s kosmokraty. Očištěná díky učení Upanišadské filozofie si jí ale superinteligence podřídila a rozdělila své vědomí na hvězdy galaxie NGC 4596. Její transportní flotila cestuje stále ještě na počest válečnice galaxií a nabízí jejím obyvatelům exotické zboží3).

»Rej zpívajících, tančících modulů ze Syllagaru« (NGC 4579), největší galaxie ESTARTU, se skládá z bezpočtu kočujících útvarů neznámého původu a funkce, které se sdružují k rojům a přitom vytvářejí fantastické formy a vysílají písně, které lze zachytit na všech frekvencích4).

»Ztracené dárky Hesperidek z Muunu« (NGC 4608) mají být podle legendy vzácným technickým odkazem, který dal ESTARTU kdysi Pterům, prvnímu národu, který si sám sebe uvědomil. Zatímco byl tento poklad převážen mezi světy Muunu, zmizelo mnoho jeho nejcennějších kousků5).

»Menetelkelndské efemeridy« jsou hvězdářské knihy, které se v galaxii Absantha-Gom (NGC 4567), která s Absantha-Shad (NGC 4568) tvoří dvojče, krátkodobě objevují a varují před blížícími se pohromami.

Jen o »Kalydonském lovu skrze Orphišský labyrint z Trovenooru« (NGC 4564) neprozradí Stalker žádné podrobnosti7).

ID se spojí s Perry Rhodanem a označí přerod Mléčné dráhy v Galaktikum jako mocný pokrok, upozorňuje ale, že oprava Frostrubinu musí být dokončena, než lidstvo bude moci být propuštěno ze služeb kosmokratů. Pozici EDENU II prozradí superinteligence znovu jen mlhavým výrokem, že EDEN II je tam, kde by se pátralo po ID, a že ještě nedávno vedly všechny cesty na EDEN II. Na nátlak Taureca se Rhodan rozhodne odstartovat s BÁZÍ na cestu do nejista.

Jednotlivé Viromraky zhoustnou na tisíce Virolodí, které se zformují na přání jednotlivých galaktiků a vybaví se enerpsí-pohonem. Irmina Kotčistovová dostane s ESKULAPEM ostře kuželovitou laboratorní loď o základním průměru 30 metrů8). Reginald Bull nazve svou Viroloď, asymetrický, plochý útvar, ve vzpomínce na šťastná léta ve fukci šéfa explorerské flotily9) jako EXPLORER. K desetitisícům Vironautům, ke kterým se Bull a jeho EXPLORER připojí, patří také Stronker Keen10) a Lavoree11). Deset tisíc po cestování toužících osídlí společně s Roiem Dantonem, Demeter a se svými 21 centimetry neobyčejně velkým Sigancem, bývalým Bouřkojezdcem, Coreneliusem »Chipem« Tantalem12) LOVELY BOSCYK13), kotouč, který má průměr šest set metrů a výšku sto metrů, a který se svými kupolovými nástavbami připomíná letohrádek Svobodných obchodníků14).

Protože Stalkera podezřívá, že zabil posádku TSUNAMI-114, navštíví Ronald Tekener s Jennifer Thyron Srimavo, aby se nechal zbavit vzpomínkové blokády. Srimavo uvítá Tekener v LASHATU, pro něj vytvořenou viroloď o délce 194 metr, šířce 150 metrů a délce 43 metrů, která disponuje množstvím výklenků a nástaveb. Při prvním letu narazí LASHAT na bývalé dráze Pluta na Stakerovu loď ESTARTU, 100 metrů tlustou, kulatou konstrukci o průměru 250 metrů, na které se nachází sto metrů vysoká věž a ze které hvězdicovitě ční 12 sedmdesát pět metrů dlouhých ramen. Navzdory nedůvěře, kterou Stalker způsobil svými tajuplnými okolky, trvá Homer G. Adams s vědomím, že založení Galaktika, společenství národů Mléčné dráhy, silně potřebuje Kosmickou hanzu, na spolupráci s pověřencem ESTARTU. 24. února 429 NGL pozve Stalker představitele LSP, GAVÖKu, dalších národů a Vironauty do ESTARTU a předá Bullovi a Dantonovi malé skřítkovité schránky jako permity, jako propustky pro světy ESTARTU. Nakonec je informuje o deseti stupních Upanišadského učení a představí Somodrag Yag Veda a Otharvara Ris Bhrana, kteří jako Panišové ve škole hrdinů Shady, žáky Upanišadského učení, vyučují jak probudit své latentní síly a využít je k fantastickému ovládání těla a ducha15).

Když Srimavo opět uvolní jeho vzpomínky, konfrontuje Tekener Stalkera se záznamy smrti posádky TSUNAMI16). Když nakonec předstírá, že má důkazy pro Stalkerovu vinu, nemůže Skorsh Sothovi zabránit, aby se proměnil v zuřící bestii. Zatímco se jeho spodní čelist trhavě prodlužuje dopředu a objeví se dlouhé, jako břitva ostré zuby, hází Stalker hlavou divoce sem a tam. Zatímco se jeho chrupavky proti sobě posunují a ruce se mění k paznehtům s dlouhými, černými drápy, které dokáží prorážet kovové zdi. Ze záďové torny se vymrští vodiče energie, které protáhnou údy a rozvětví se na nohou i rukou, případně i do smyslových orgánů. Kromě toho vyskočí z torny 8 čtyř metrových bičů, které jsou zakončeny hlavněmi zbraní a Stalkerovo tělo jako film potáhne ochranný štít. S prudkými pohyby překoná Sotho bez obtíží Tekenerovi muže a bojové roboty. Teprve když on Srimavo, která se ho umělými emocemi snaží ukonejšit, povalí na zem pomocí psionické reflexe, uklidní se. Později se Sotho omlouvá za svůj výbuch, předá Tekenerovi poziční data místa v Erendryre, na kterém může najít TSUNAMI-114, a předá Smíškovi také jeden permit.

Miliony Vironautů vyrazí na cestu. Zatímco se někteří připojí k Rhodanovu pátrání po EDENU II17), vydá se mnoho dalších k mocenské oblasti ESTARTU. Protože jí nebyla dána k dispozici žádná Viroloď, odlétá Srimavo s Leonardem Froodem a Anne Piaget18) v jejich Virolodi LEOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA19), jejíž 100 metrů dlouhá a 80 metrů široká platforma vedle bungalovu podobné nástavbě nosí také Xenoforming-Park18). Další Vironauti odstartují do galaxii M 8720) v kupě Virgo nebo do jí předsunuté Cappinské galaxie Gruelfin21), nebo se pokusí nalézt Naupaum22) 23).