Perry Rhodan 466 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 466
Název:Město a kosmická loď
(Die Stadt und das Raumschiff)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2015, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3438
Jsou protivníci – tajemství Leffa stojí mezi nimi
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor nabývá hořké poznání.

Čekret – Protivník Perryho Rhodana na planetě Leffa.

Joaquin Manuel Cascal – Nálezce Echidna.

Echidna – Nevítaný host v MARCU POLU.

Ras Čubaj – Tajný návštěvník města Opus tisíce.

Ovaron – Tajný návštěvník města Opus tisíce.

Gucky – Tajný návštěvník města Opus tisíce.

Merceile – Tajná návštěvnice města Opus tisíce.

Čekret naváže kontakt s MARCEM POLEM a požaduje, aby bylo na palubu vpuštěno takerské komando. Pokud Pozemšťané zabrání oddílu ve vstupu, hrozí jejich lodi ostřelováním. Perry Rhodan Cappinův požadavek odmítne a nechá vyhloubit dvou tisíci metrovou šachtu do planetárního obalu. Do ní je následně spuštěno dvacet arkonských bomb, které mohou na Leffě vyvolat neuhasitelný atomový požár. Zatímco je touto akcí zajištěna pevná patová situace, navštíví teleportér Ras Čubaj třicet pět kilometrů vzdálené takerské město, jemuž dá plukovník Joaquin Manuel Cascal jméno Opus tisíce. Zde se snaží vypátrat, co se vyrábí v obrovském továrním areálu. Při dalších výpadech zjistí Čubaj, Gucky, Merceile a Ovaron, že v Opusu tisíce jsou produkovány automatické pedozaměřovací stanice, vylepšené verze dvě stě tisíc let starého Satelitu smrti. Pozemským jednotkám se povede ukrást čtyři dakkarkomy, plány nového takerského poloprostorového stopaře a další cenné podklady. Vyhodnocení všech dat objasní, že se již s největší pravděpodobností v Mléčné dráze nachází několik plně automatických pedosond. Pozemšťané pochopí, že takerská invaze nebude provedena pomocí obrovské bojové flotily, nýbrž pedotransferem.
Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!