Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 467
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 467
Název:Poslední muž z DOLDY
(Der letzte Mann der DOLDA)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:2015, přeloženo (Tower)
Čas děje: 3117 - 3438
Úžasné dobrodružství Baltona Wyta – člověk mezi automaty
Hlavní postavy románu:

Balton Wyt – Člověk mezi automaty.

Regus Ferrin – Člen posádky lodi Svobodných obchodníků DOLDA.

Jenner Fox – Člen posádky lodi Svobodných obchodníků DOLDA.

Munkunk – Zvláštní robot.

Milli – Munkunkova stvořitelka.

Grandell – Šéf předsunutého komanda Takerů.

Plukovník Menry Kabish – Velitel EX-8211.

Když DOLDA, k zešrotování určená malá loď Svobodných obchodníků, transportující zákonem zakázané zboží, opustí počátkem března roku 3117 bluesanské území galaktické Eastside, propukne na palubě smrtelná epidemie, kterou se posádka infikovala na překladišti Imax – Neo. Z deseti mužů na palubě přečká chorobu jenom Balton Wyt, velitel plavidla. Dne 6. března dosáhne Techmy, inteligentními rostlinami obydlené jediné planety slunce Techma, rudé hvězdy v hvězdokupě EX – 2830. Wyt se dostane do ochrany MĚSTA, dvě stě tisíc let staré, plně automatická kopulovité základny Ganjasů, která za pomoci senzorů a zaměřovačů hlídá okolní vesmír v poloměru dvacet pět tisíc světelných roků. Protože MĚSTO pomocí Milli, robota v podobě lidské ženy, zmanipuluje jeho spánkovou a strážní fázi, ztratí Svobodný obchodník schopnost vnímat plynutí času.

Wyt, ze kterého zákrok MĚSTA učinil telekineta, zpozoruje takerské roboty, kteří osmdesát kilometrů od MĚSTA vyjmou z kosmické lodi prefabrikáty a z nich postaví tisíc dvě stě metrů vysoký vřetenovitý pedozaměřovač. Telekinet se snaží o navázání kontaktu s cizinci, ale náčelník Takerů, vědec Grandell, se brání rozhovoru. Mozek MĚSTA oznámí Wytovi, že základna byla před dvěma sty tisíciletími vybudována Ganjem Ovaronem a měla sloužit k boji s Takery, úhlavními nepřáteli Ganjasů. Když šestidimenzionální šok začátkem roku 3438 indikuje příchod takerských pedotransferovaných, vyhledá Wyt vrak DOLDY a odvysílá signál December Night, kódové slovo pro okamžité ohrožení Země. K nouzovému signálu přidá krátké hlášení o událostech na Techmě. Radiogram je zachycen na EX – 8211, která se pod velením plukovníka Menryho Kabishe zdržuje poblíž hvězdokupy EX – 2830.