Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 468
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 468
Název:Telekinet
(Der Telekinet)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3438
Žije na světě zpívajících květin – město je jeho přítel a ochránce
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor – Solární maršál je vyburcován varovným radiogramem.

Balton Wyt – Nový telekinet.

Munkunk – Zvláštní robot.

Milli – Munkunkova stvořitelka a kamarádka Baltona Wyta.

Kapitán Brasing Erpus – Šéf průzkumného komanda.

Herb Stotz – Průvodce kapitána Erpuse.

Dr.Canter – Průvodce kapitána Erpuse.

Barreny Genter – Průvodce kapitána Erpuse.

Rog Fantas – Průvodce kapitána Erpuse.

Grandell – Velitel takerské invazní jednotky.

Na Techmě k sobě nechá Grandell přivézt Baltona Wyta a předá mu své ultimativní požadavky vůči MĚSTU, které má napříště spolupracovat s Takery. Robotická základna ultimátum odmítne a zahalí se do energetického štítu.

Jakmile Wytovo tísňové volání dosáhne dne 28. ledna 3438 Terranie, letí Solární maršál Julian Tifflor s pěti tisíci jednotkami Solární flotily do blízkosti slunce Techma. Aby však nepřivedl Wyta a MĚSTO do nebezpečí, vyšle nejdříve jen kapitána Brasinga Erpuse, poručíka Herba Stotze, Barrenyho Gentera, dr. Roga Fantase a nexialistu dr. Cantera na palubě space jetu. Pět Pozemšťanů nejprve zpozoruje přílet sextadimpohonem vybavené takerské lodi a následně přistane na Techmě. Tam objeví zpěvavé rostliny, narazí na Baltona Wyta a jsou odvedeni k MĚSTU, vystavěnému Ovaronem jako útočiště pro Ganjasy a všechny nepřátele Takerů.

Když Erpus a jeho muži v ochraně deflektorových polí vyrazí k takerskému opěrnému bodu, považuje je Grandell za vyslance MĚSTA a nechává na ně zaútočit. Poté, co ganjaská základna zničí robotickou stanici Cappinů a jejich pedozaměřovač, zničí se nakonec MĚSTO autodestrukcí, následujíc tak své pradávné naprogramování. Erpus, Stotz, Genter, dr. Fantas a dr. Canter se společně s Baltonem Wytem vrací na Tifflorovu vlajkovou loď INTERSOLAR.