Menu

Deflektorový štít respektive deflektorové pole je vytvářeno pomocí deflektorového generátoru. S pomocí tohoto štítu je možné učinit objekty neviditelnými.

Funkce

Generátorem vytvářené několikavrstvé hyperenergetické pole svádí světelné paprsky kolem objektu způsobem podobným, jako kdyby ho obtékala voda nebo vzduch. Objekt tedy není vidět. Protože deflektorové pole ale samo vyzařuje energetické impulzy, může být moderními zaměřovacími přístroji adekvátně zaměřeno.

Deflektorový štít, krátce deflektor, patřil již dlouho před rokem 1971 ke standardní výbavě arkonidských bojových obleků.

Pro umožnění efektivního využití deflektoru jsou nutné speciální, na frekvenci pole nařízené antilexní brýle. Ty dovolují uživateli vidět osoby s deflektorovým polem nastaveným na stejnou frekvenci.

Problémy

Problémem výše popsané techniky je ale to, že v deflektorovém poli zahalená osoba by kromě sebe nemohla vidět nic jiného, protože všechny světelné paprsky by prošly kolem ní. Mimo pole by pro ni tedy musela panovat dokonalá temnota. Deflektory musí tedy mít zařízení, které tyto odvedené světelné paprsky vhodným způsobem zprostředkují svému uživateli. Poslední vrstva deflektorového pole musí disponovat paramechanickou zpětnou vazbou, která se stará, že optické informace, které by jinak pronikaly do očí uživatele, jsou předány přímo do jeho vědomí. Nositel deflektorového štítu tedy vidí mentálně-optickou simulaci svého okolí, prostřednictvím které se může orientovat. Jak jsou do této zpětné vazby zapojeny antiflexní brýle, není známo.