Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Defenzivní zbraňové systémy > Energetický ochranný štít
hledat

Energetický ochranný štít

Energetický ochranný štít je vytvářen generátorem ochranného pole a patří ke standardní výbavě defenzivních zbrojních systémů téměř všech vesmírných civilizací. Různé typy ochranných štítů se liší strukturou pole, způsobem účinku a výkonem.

Energetický ochranný štít se projektuje zpravidla kulově nebo kopulově kolem chráněného objektu, přičemž generátor ochranného štítu se nachází uvnitř štítu. Speciální projektory dokáží vyrobit také konturový štít, který se přizpůsobuje obrysům chráněného objektu. Stejnorodé ochranné štíty několika objektů se mohou překrývat nebo se spolu sloučit, přičemž se tím zvyšuje jejich účinek. Moderní ochranné štíty mohou být bodově zesílitelné, mít plástovou strukturu nebo rotovat, čímž se zvyšuje jejich výkon.

Bojové lodě měly - až do zvyšování hyperimpedance - většinou několikanásobně stupňované slupky z ochranných štítů různých druhů. Nejsilnější štít se nacházel na vnější straně. Mezi ním a kosmickou lodí se budovaly výkonnostně slabší štíty jako bezpečnostní rezerva. Po zvýšení hyperimpedance už není stupňování dále možné.

Struktura

V normálním případě obklopuje ochranný štít objekt bez mezer. Aby štítem mohly projít rádiové a zvukové vlny, nebo aby se umožnil transport osob nebo člunů respektive transmiterové přenosy, mohou se v libovolné míře vytvářet takzvané strukturální mezery.

Ve zvláštních případech se nebuduje permanentně existující ochranný štít, naopak se systém obrany aktivuje jen v případě potřeby a na potřebném místě, což umožňuje obrovské energetické úspory.

Protože energetické štíty jsou vlastně energetickými majáky, mohou být lodě s aktivovaným štítem obzvláště dobře zaměřeny.

Překonávání

Energetické štíty mohou být přetíženy silným ostřelováním - zejména bodovým ostřelováním -, což vede k jejich zhroucení. Před definitivním zhroucením se dají pozorovat u mnoha energetických štítů barevné změny a vznik strukturálních trhlin. Těmito strukturálními trhlinami již může proniknout účinek nepřátelské palby na chráněnou loď.

Kategorie ochranných štítů

Základní úroveň

Základní úroveň energetického ochranného štítu je typem strukturálního pole semimanifestace. Je to hlavní součást v absorbérech přetížení a setrvačnosti:

  • absorpce setrvačnosti (tlumení setrvačnosti)
  • simulace tíže (umělá gravitace)
  • odstranění tíže (antigravové systémy)

Úroveň štítů Ia-1 a Ia-2

  • tlumící štít
  • formovací energie SVE-křižníků (což není nic jiného než energetický štít, přestože je technicky mnohem náročnější a má nesrovnatelně vyšší kapacitu)

Úroveň štítů Ib

  • Konvenční energetický štít, kategorie A hypermagnetické ochranné kopule; slouží (případně s aktivovanými mikrostrukturálními trhlinami) jako neustále aktivovaný hlavní ochranný štít, především jako obrana proti meteoritům (doplňovaná desintegrátorovým ostřelováním) a pro odvod kosmické hmoty při vysokých rychlostech.

Úroveň štítů Ic

Úroveň štítů II - kategorie Hy 1

Vysokoenergeticky nabité na poloprostorové bázi:

Úroveň štítů IIIa - kategorie Hy 2

Úroveň štítů IIIb - kategorie Hy 2

Odpovídá paratronovému štítu s dodatečnými UHF-komponentami:

Úroveň štítů IV

Úroveň štítů IV představuje antizaměřovací pole. Je to souhrnný pojem pro všechna silová pole, které zabraňují nebo zcela zamezují zaměření kosmické lodi. Toto se děje jak odchylováním zaměřovacích paprsků, ochranou před sondováním, tak i neutralizací/absorpcí záření, které vytvářejí lodní agregáty.

Patří sem:

Úroveň štítů V

Supratronická technika:

Historie

K prvnímu setkání lidstva s energetickými ochrannými štíty došlo v roce 1971, když štít chránil oblast přistání STARDUSTU v poušti Gobi.

V dubnu 2044 se zjistilo, že Regentem vyvinutý plástový štít jde dále rozvíjet.

Ve 25. století byla objevena úroveň II (HD-štít) díky kontaktu s Maahky a úroveň III (paratronový štít) díky kontaktu s První vibrační mocí.

V pozdním 5. století NGL se přišlo s úrovní IV.

Ve 14. století NGL mělo lidstvo v koloně TRAITOR vojenský nepřemožitelného nepřítele, který byl vybaven temnopolem a fraktálovými obrysovými zvony, které mají úroveň V.