Tlumící štít

Normální energetický tlumící štít má takovou strukturu, že jím nemůže proniknout pevná, tekutá a plynná látka.

Princip

Zakládá se na normálním energetickém poli, které je stvořeno pomocí uložení hyperpolového elementárního stavu, které hmotu v každém normálním skupenství dokáže selektivně odrazit. Toto odrážení dodržuje normální fyzikální principy dopadu a odrazu.

Řízenou volbou hyperfrekvence pole může tlumící pole ale propustit i pevné těleso, pro tekutiny a plyny je ale neprostupné: tato schopnost se uplatňuje hlavně v technice propustí (například u velkých hangárů na RoRo-kulových lodí)

Historie

Techniku tlumícího štítu převzali Terranci po prvním setkání v roce 1971 od Arkonidanů, kteří ho údajně znali už asi 20‘000 let.

Poznámka: zda tento údaj souhlasí a zda technologie přeci jen nepochází od Lemurů, není známo. Protože ale také mnoho negalaktických národů tlumící štít používá, a tuto technologii používali také Lemurové, dá se o tom silně pochybovat.

Použití

Tlumící štít může být použit také jako tepelný štít, jako ochranné pole materiální struktury nebo jako atmosferické zadržovací pole. Obranné možnosti vůči energetickým zbraním jsou nepatrné.

U kluzáků se tlumící pole používá k nadnášení a je tak u některých kosmických lodí používáno jako náhrada přistávacích podpěr.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!