Gobi

Gobi je jedna z nejstarších a největších pouští světa. Rozkládá se v severní Číně a jižním Mongolsku. Poušť je na severu obklopena pohořím Altaj a travnatými stepmi, na jihozápadě Tibetskou náhorní plošinou a na jihovýchodě Velkou čínskou nížinou.

Gobi se rozprostírá na 1,3 milionech čtverečních kilometrech a řadí se tak mezi jednu z největších pouští světa. Dále je to vůbec nejsevernější poušť na Zemi. Zabírá přibližně 30% plochy Mongolska a velkou oblast Číny. Nejvyšší body dosahují nadmořské výšky až 1000 metrů.

V poušti jsou rozsáhlá naleziště tyrkysu, achátu, křišťálu, uhlí a ropy.

Historie

Historie vzniku pouště sahá hluboko do minulosti Terry. Před 300 milióny let v karbonu byla Gobi pokryta mořem, ale potom nastala horotvorná činnost, která měla za následek vnik pohoří Altaj. V druhohorách se Gobi stala úrodnou oblastí, kterou hojně obývali dinosauři, po kterých je zde možno nalézt velké množství kosterních pozůstatků. Koncem křídy došlo ke klimatickým změnám a z Gobi se stala poušť.

V letech 10‘000 až 4500 př. Kr. se v těchto místech pravděpodobně vyskytovali bájní Illochimové, jejichž pozůstatky byly roku 3103 nalezeny v bývalém korytě řeky Sirius River v městské čtvrti Terranie Kunšun.

Za svého azylu na Zemi kolem roku 2000 př. Kr. se přes poušť Gobi vydává Atlan s Karavanou zázraků v rámci vzniku Hedvábné stezky z orientu na západ.

Na území poušte Gobi se usídlilo několik nomádských mongolských kmenů. Jednou takovou mongolskou vesničkou byla Dadal, která existovala samostatně až do dob Solárního impéria. Po integraci do správního území Terranie se Dadal stal čtvrtí, která se přímo nepočítá mezi vznešené. Dále se zde nacházela vesnice Kara Khoto, jejíž původní obyvatelé byli také potomky původních mongolských kmenů. Na ruinách vesnice vzniklo předměstí Terranie Karakoto.

Perry Rhodan zde v roce 1971 přistává se svou lodí STARDUST na 102° východní délky a 38° severní šířky, blízko severočínského slaného jezera Gošun, které leží na mongolské hranici v poušti Gobi. Na palubě přiváží nemocného arkonidského vědce Cresta a je si vědom šance, která se lidstvu díky setkání s mimozemšťany nabízí. Zároveň avšak pochopí, že se arkonidská technologie nesmí dostat do rukou žádným pozemským mocenským blokům. Zde nejprve zakládá Třetí moc a poté město Galakto-City. Z něho se po sjednocení lidstva stává hlavní město Solárního impéria. 19. června 1980 je přejmenováno na Terranii. Ve 14. století NGL Terrania pokrývá větší část bývalé pouště Gobi a je hlavním městem LSP.

Klima

Původní teploty v poušti Gobi dosahovaly obrovských výkyvů, mohly se pohybovat mezi -40°C až po 40°C. Srážky dosahovaly jen asi 76 mm, což řadilo poušť mezi jednu z nejsušších oblastí světa. Dnes je ale počasí nad Terranií řízeno uměle. Pokud chcete vědět, jaké bude aktuální počasí, můžete se řídit podle barvy Kybernetické věže: Zelená znamená slunečné počasí, zatímco červená oznamuje, že brzy bude pršet.

Zajímavosti

K poušti Gobi se vztahují i mnohé legendy a vyprávění o tajemném zvířeti, které se nazývá v místním nářečí Olgoj Chorchoj. Mělo by se údajně jednat o 1 až 1,5 metru dlouhého slepého červa, který by měl žít v písečných oblastech a měl by mít na svědomí i lidské životy. Žádné zprávy o jeho objevení ale nejsou od terranských vědců známy.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál