Godlar

Godlar
Godlar
© VPM kg.

Godlar byl v době květu Velkého Tamania hlavním městem planety Lemur.

Metropole ležela na čtyřicátém stupni severní šířky na pozdějším severoamerickém kontinentu, na východní straně Sierra Nevada.

Nesčetné sublemurské koridory spojovaly město s blízkým kosmodromem. Kromě toho se pod Godlarem nacházely četné bunkry, v nichž bylo zařízení na výrobu energie a laboratoře. Poblíž Godlaru se nacházela sublemurská transmiterová stanice a o něco dál leželo druhé město – Makata.

Dějiny

Po zkáze Zeutu v roce 50 068 před Kristem (6332 dha-Tamar) a s tím spojeným příchodem nové doby ledové na Lemuru bylo město Godlar pokryto ledovcem. Postupující masa ledu postupně zničila všechny povrchové stavby lemurské metropole.

V roce 49 488 před Kristem dospěla skupina Terranců pod vedením Dona Redhorse – po časovém skoku přes 500 let časovým transmiterem na Pigellu – spolu se čtyřmi termodraky na Lemur a později do Godlaru. V podzemním bunkru města se muselo pozemské komando prosadit proti skupině Chybných myslitelů a klice vědců kolem tajemného Platha. Později unikl Redhorse ze sublemuských prostor na povrch.

V průběhu závěrečného střetu se prolomila část stropní konstrukce, a led pronikal do bunkru. Po skončení doby ledové bylo jak město, tak i bunkry pod ním zcela zničeny ledovcem.

Zdroj

PR 273

Aktuální data:
2.12.2021
1566 před NGL
32. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459550.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!