Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Chybní myslitelé
hledat

Chybní myslitelé představovali skupinu Lemurů, kteří se snažili přežít na válkou s Haluťany zpustošené planetě Lemur, zasažené dobou ledovou. V roce 49 488 před Kristem vedl tuto skupinu Paroso, dalším známým členem byl Saith.

Dějiny

Po válce s Haluťany opustila převážná část obyvatel planetu Lemur. Zbývající Lemurové se snažili přežít v obtížných podmínkách doby ledové. Vlády nad podzemním městem pod metropolí Godlar se ujala tajemným Plathem kontrolovaná „klika vědců“, která svou moc prosazovala prostřednictvím robotických špiónů.

Chybní myslitelé bojovali s režimem vědců, avšak jejich hlavní prioritou bylo obstarání zásob. Lstivý Paroso přepadal odlehlejší části teritoria vědců a kradl jim jídlo. Myslitelé v tu dobu jen tak tak přežívali, což se podepsalo na jejich vzhledu a vybavení. Sám Paroso byl vyzáblý a oděný do potrhaných hadrů.

Když do Godlaru dorazil major Don Redhorse, který byl na útěku před Tefrody z časové stanice Mistrů ostrovů, setkal se s Chybnými mysliteli. Paroso vytušil příležitost a snažil se z Terranců vylákat jejich vyspělou výstroj. Vydával se proto dokonce za Platha, avšak Redhorse jeho trik prohlédl. Později se nechal v hlubinách Godlaru myslitel Saith poznat jako vůdce vědců Plath a vysvětlil, že sám založil skupinu rebelů, aby pro obyvatele svého města obstaral vnějšího nepřítele.

Do Godlaru vnikla po stopách Redhorsova komanda jednotka tefrodských bojových robotů. Roboti zahubili vedení vědců včetně Platha a snad i Chybného myslitele Parosa. Během potyčky byl zničen strop bunkru a do nitra pronikl led z povrchu. Později zřejmě všichni zbývající Lemurové vymřeli nebo se vydali do teplejších oblastí na jihu.

Zdroj

PR 273