Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Města a krajiny > Hlubinozemě
hledat

Hlubinozemě je Časoprostorými inženýry vytvořený kruhový svět o průměru jednoho světelného roku, který složil k rekonstrukci před 100 miliony lety zmizelého kosmonukleotidu TRIICLE-9. Vertikální rozměr je v Hlubinozemi omezen Hlubinokonstantou na maximální výšku 2312 metrů.

Hlubinozemě leží v Hlubině u bývalého stanoviště kosmonukleotidu TRIICLE-9 a sousedí s Horou stvoření, na které byl kosmonukleotid ukotven. Je s ní spojena zlatými mosty.

Přístup

V mnoha galaxiích byly vybudovány Hlubinonádraží. Jako centrální stanice platilo Hlubinonádraží ve slunci Cortrans v galaxii Cor. Hlubinonádraží byly pomocí šestidimenzionálních tunelů spojeny s Jámou. Z Jámy vedl Hlubinovýtah ke školícímu centru Starsenu.

Struktura

Na jižní straně leží obrovské město Starsen, školící centrum Hlubinozemě.

Na severním pólu, přímo u Hory stvoření leží Planina světla, kde bydleli Časoprostoroví inženýři. Od zbytku Hlubinozemě je oddělena valem z ušlechtilých kovů, přes který se dá dostat jen skrze platinový pass, protože val sahá až nahoru k Hlubinokonstantě. Přímo před valem se rozprostírá Země Ni, která v roce 428 NGL byla domovem Šedých lordů.

V přesném centru Hlubinozemě vytvořili RZI Vagendu. Srdcem Vagendy je 9000 kilometrový kotel. Je to první a jediný řízený zdroj vitální energie. Je napojen přímo na psionickou síť normálního universa. Celá Hlubinozemě je protkána podzemními kavernami a kanály, které jsou spojeny s Vagendou a zásobují Hlubinozemi vitální energií.

Časoprostoroví inženýři pověřili plánováním a výstavbou Hlubinozemě Jaschemy. Domovem Jaschemů je Kyberland. Jaschemové vytvořili kromě jiného velká technická zařízení k výrobě a řízení světla, atmosféry, teploty, klimatu, gravitace a řady dalších životně důležitých systémů. Nad Kyberlandem se nad Hlubinokonstantou nachází Neutrum, vlastní řídící centrála životně důležitých systémů Hlubinozemě.

Hlavním transportním zařízením Hlubinozemě je gigantická síť transmiterů. Transmiterové dómy jsou od sebe vzdáleny vždy 300‘000 kilometrů, je jich tedy celkem asi devět set tisíc miliard. Kromě nich existují menší regionální transmitery pro transport uvnitř regionů.

Národy Hlubinozemě

Významné národy

Další národy

Bar Niiv, Bayarové, Bůžkové, Cucupaxové, Dreggasové, Elohynové, Emsch-Dirluskové, Eridové, Fluderwolové, Freynynové, Gastrodové, Golexerové, Gorchtasové, Hallalašové, Hätterové, Hefattové, Hegetové, Jyritové, Kartiherové, Kyrlierové, Mamugsové, Melukkové, Nadruskové, Oorph-Makrophagové, Printerové, Przsebusové, Sadderhagerové, Stramenové, Te-De-Fe, Tertosové, Trexcoerové, Troltrisové, Troosserové, Troteerové, Us, Userfenové, Voolerové, Yavilli, Ygvysové, Zsulchorové, Zulthenové

Krajiny Hlubinozemě

Historie

Příkaz kosmokratů

Před asi 80 miliony lety dostalo 150‘000 Časoprostorových inženýrů od kosmokratů rozkaz zkonstruovat náhradu za zmizelý kosmonukleotid TRIICLE-9. Národ v tuto dobu stál na prahu evolučního skoku k superinteligenci. 150‘000 inženýrů tušilo, že rozkaz pro ně bude znamenat velkou oběť, protože se s vysokou pravděpodobností nebudou moci zúčastnit vytouženého evolučního skoku. Přání kosmokratů je pro ně ale důležitější než všechno ostatní.

Vznik Hlubinozemě

Po tisíciletích analýzy a plánování vytvořili RZI Jámu a spojili jí šestidimenzionálními tunely s Hlubinonádražími v mnoha galaxiích, jejichž správu svěřili národu nehumanoidních telepatů. Prvním Hlubinocelníkem se stává Narl Narlensot, který přijme vedení řídící stanice Cortrans.

Jako další pomocný národ jsou přijati Jaschemové, nadaní technici a vědci. S pomoci techniky RZI vytvoří Hlubinozemi. Atlanův extramozek se domníval, že galaxie Cor rychleji stárla, protože její energie byla použita k výstavbě Hlubinozemě.

V dimenzionální bublině nad Hlubinokonstantou, v Neutrumu, založí Jaschemové centrální životně důležité systémy, které vede Osamělý Hlubiny. V následujících tisíciletích vytvoří Jaschemové bezpočet soběstačných ekologických systémů pro očekávané pomocné národy RZI a současně pod Jámou vytvoří 7.7 milionů čtverečných kilometrů veliký areál ohraničený zdí z formovací energie se zvláštní psionickou komponentou, budoucí stanoviště tréninkového a vzdělávacího města Starsen.

Zatímco Jaschemové roztáhnou po Hlubinozemi síť transmiterů, najmou RZI Alaie, kteří postaví město Starsen, které leží bezprostředně pod jámou a je spojené s Hlubinovýtahem. Když Alaiové přijdou na to, že Šedovliv, který postihne také několik Alaiů, je způsoben nedostatkem psionické energie, vytvoří RZI Vagendu, jediný řízený zdroj síly v Hlubinozemi.

Velká rekonstrukce

Pomocné národy pomalu doráží do Hlubinozemě. Vedle jednotlivců jako Ufun Holt, který svého ducha rozdělí na 150‘000 součástí, které dá RZI k dispozici jako Hlubinotaxi, dostanou se Hlubiny také Chrassové, Irtipitové, Ni Val a mnoho dalších národů.

Tizidové, nadaní genetici v Zemi Mhuthan dostanou úlohu změřit genetické hodnoty všech obyvatel Hlubiny, podporovat pozitivní mutace a pátrat po genetickém ochranném faktoru proti Šedovlivu. V symbióze žijící Alesterwannové a Zyrmiiové mají archivovat poklady všech Hlubinonárodů a tak položit základní kámen Hlubinokultury.

Protože Chrass Kerzl ve Starsenu objeví, že Hlubinovliv je aktivnější, než se předpokládalo, jsou RZI přinuceni přerušit na Planině světla přípravy pro Velkou rekonstrukci a s pomocí Chylinů a Lla Ssann vytvořit síť zásobníků vitální energie. V koruně Vagendy uloží Lla Ssannové mentální hodnoty všech Hlubinoobyvatel ve formě vědomých kopií.

Poté co RZI celá tisíciletí podle údajů Lla Ssannů prováděli výpočty, pokusili se Hlubinonárody za použití hodnot zjištěných Tizidy přemístit transmitery tak, aby jejich psionické vyzařování ve svém celku odpovídalo informačnímu vzoru TRIICLE-9.

Psionická ruleta

Když se ale se stěhování národů nedostavil žádný úspěch a u RZI vzrůstal strach ze selhání, rozhodli se použít další psionická pole jako předlohu, zatímco čerpali energii z divokých zdrojů a Hlubinonárody dále přesouvali, aby tak získali správné psionické informační vzory. Ačkoliv zvětšené přesidlování národy vede k jejich tříštění, vyvolává konflikty a vede k civilizačnímu úpadku a excesivní využití divokých zdrojů narušuje proudy vitální energie v kavernách a tak posiluje Šedovliv, provozují RZI psionickou ruletu dál, dokud permanentí uvolňování psionické energie nedestabilizuje psionickou hmotu Hory stvoření, což vede k nenadálé erupci psionické energie. Katastrofa zničí polovinu všech stavenišť, ostatní těžce poškodí, stejně jako Vagendu, změní Starsenskou zeď a způsobí blokádu jejich portálových transmiter, což izoluje obří město od zbytku Hlubinozemě.

Planina světla je zpustošena, dojde ke změně Hlubinokonstanty a deset tisíc RZI je vdechnuto Hlubinou. Zcela šokovaní RZI přestanou s psionickou ruletou, vydají tři Hlubinozákony a stáhnou se do Poslední bašty. Projde několik generací Hlubinonárodů, velká rekonstrukce a Časoprostoroví inženýři jsou pro většinu národů už jen legendami a RZI přinutí k aktivitě nový problém. Z Hlubiny se vynoří první Šedí lordi, kteří jsou Hlubinou vdechnutí RZI.

Katastrofa

Ve svém zoufalství se RZI rozhodnou vstoupit do duševního spojení s Horou stvoření a na základě v ní obsažených ech messengerů TRIICLE-9 vytvořit zcela nové psionické pole morálního kódu. Jaschemové ale hrozí, že informují kosmokraty, protože v tom vidí rouhání vůči morálnímu kódu. RZI z paniky uzavřou přístupy k Hlubinozemi a dojde k rozkolu mezi RZI a Jaschemy.

Zatímco se Jaschemové a mnoho dalších národů stáhne z Planiny světla, chce se 139‘000 RZI pokusit spojit se s Horou stvoření. Pokus ale selže, protože 139‘000 RZI není schopno ani vzdáleně zkrotit psionickou energii Hory stvoření. Naopak, dojde ke katastrofě, znovu se destabilizují základy Hory, pečeť, se kterou RZI uzavřeli přístup ke standardnímu universu se uzavře ještě silněji a 139‘000 RZI je vdechnuto Hlubinou. Zbylých 1000 inženýrů je otřeseno a stáhne se do ústraní. Zatímco se Šedovliv dále šíří Hlubinozemí, zvolí si mnoho RZI dobrovolně cestu šedi a nechá se vdechnout Hlubinou.

Konec Hlubinozemě

Když už zbývá jen 35 Časoprostorových inženýrů, rozhodnou se uznat své selhání před kosmokraty. Třicet RZI se vydá zlomit pečetě a požádat kosmokraty o pomoc. Vyšlou sice volání o pomoc, ale zaplatí za to zešedivěním. Místo očekávané armády pošlou mocnosti řádu jen tři Rytíře Hlubiny, čímž je posledním RZI jasné, že velká rekonstrukce ztroskotala, že Ordoban byl mezitím úspěšný a návrat TRIICLE-9 se blíží. Vyvinou proto záchranný plán pro mnoho národů, které jim kdysi jako věrní pomocníci sloužili.

Když se TRIICLE-9 v roce 429 NGL vrátí, vytvoří RZI z Hlubinozemě obrovské slunce Taknu s 150‘000 záchrannými ostrůvky pro obyvatele Hlubinozemě, které mají průměr vždy 100‘000 km.