Kaverny

Kaverny procházejí pod celou Hlubinozemí s výjimkou Kyberlandu. Systém kaveren byl kdysi vytvořen Časoprostorovými inženýry pro překonání Šedovlivu. Systém byl z Vagendy napájen vitální energií. Šedovliv ale ustoupil jen tak daleko, kam až jen vitální energie dosahovala, jak zjistil Kerzl, nejstarší Chrass.

Když kavernami proudila vitální energie, zářily jejich stěny zlatou barvou. Jinak byly tmavě šedé a studené.

Později byly vytvořeny zásobníky vitální energie, aby se odstranila kompletní závislost na Vagendě.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál