Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Vagenda
hledat

Vagenda, také zvaná Zdroj síly, leží v centru Hlubinozemě, šest světelných měsíců od Starsenu a od Planiny světla.

Vagenda sama je tvořena 1000 metrů vysokou náhorní plošinou o průměru 10‘000 kilometrů z nezničitelného, rezavě červeného materiálu. Uvnitř této plosiny existuje kotlina o průměru asi 9000 km. Na okraji stojí zásobníky vitální energie, které tvoří takzvanou Korunu Vagendy.

Vagenda je napojena na psionickou síť universa a ukládá její psionickou energii jako tekutou vitální energii v kotlině. Vagenda je jediným řízeným zdrojem Hlubinozemí. Za regulaci zdejších procesů jsou odpovědní Lla Ssannové, Hlubinoplavci. Jsou schopni ponořit se do obrovských misek vitální energie a vést její proudy.

Koruna Vagendy

Koruna Vagendy jsou zásobníky vitální energie, který se táhnou kolem dokola celé kotliny. Jsou od sebe vzdáleny vždy 10 km. V Koruně jsou také uloženy mentální kopie všech živých tvorů Hlubinozemě. V průběhu času tak vznikne mnoho miliard kopií vědomí, které stabilizují Korunu Vagendy a vytvoří skleněný labyrint, který se táhne kolem Vagendy.

Historie

Byla zkonstruována, aby zásobovala Hlubinozemě vitální energií a tak zaháněla Šedovliv. K tomuto účelu byla celá Hlubinozemě poddolována, vznikly Kaverny, pomocí kterých se rozváděla vitální energie.

V roce 428 NGL se Atlan a jeho společníci dostanou do Vagendy, která je napadena vojsky Šedých lordů. Tento útok a zákrok Časoprostorových inženýrů, kteří shromážděnou vitální energii odvedou k Planině světla, Vagendu zcela vyčerpá a ta vyschne.