Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Časoprostoroví inženýři
hledat

Časoprostoroví inženýři

Další informace o národu:
Původ:V'Aupertirové
Příslušnost:pomocný lid kosmokratů, později THOREGON

Národ Časoprostorových inženýrů (PCI) stál před věky na prahu přeměny v superinteligenci. PCI byli mimořádně obdaření technici, přitom ale absolutně pacifističtí ve svých názorech. Byli to geniální, relativně nesmrtelní vědci.

Vzhled

CPI jsou přibližně jeden metr vysocí humanoidé se zvlášť dlouhýma rukama. Bezvlasá hlava se vzhledem k tělu zdá nepřiměřeně velká. PCI mají velké hnědé oči, jejich kůže je světle hnědá a vrásčitá, pohyby působí nemotorně. Časoprostoroví inženýři jsou relativně nesmrtelní a díky syndromu zneškodnění téměř nezranitelní.

Historie

Časoprostoroví inženýři vznikli z V'Aupertirů.

Časoprostoroví inženýři v Hlubině

Aby umožnili PCI překročit hranici přeměny v superinteligenci, dali jim kosmokraté příkaz, aby zrekonstruovali zmizelý kosmonukleotid TRIICLE - 9 (Frostrubin). Z toho důvodu vytvořili PCI v Hlubině Hlubinozem, světelný rok širokou kruhovou zem, jejíž konce ležel přímo u Hory stvoření. Toto se přihodilo asi 80 milionů let před Kr.

150 000 PCI se odebralo do Hlubinozemě, aby pracovalo na rekonstrukci zmizelého kosmonukleotidu. Inženýři s sebou vzali miliony příslušníků různých národů. Prostřednictvím psionického potenciálu těchto bytostí měl být obnoven TRIICLE – 9. Jak se však stavba protahovala a bylo stále pravděpodobnější, že Ordoban a Nekonečná Armada uspějí v pátrání po původním kosmonukleotidu, vyvinuli nedostatkem času stíhaní PCI zoufalý plán. Místo rekonstrukce TRIICLE – 9 hodlali vytvořit zcela novou konstrukci z vlastních konstant NASEF.

Poté došlo k rozkolu s jejich nejdůležitějším pomocným lidem, neboť Jaschemové viděli v plánu PCI rouhání vůči Stvoření a hrozili, že o plánu PCI informují kosmokraty. Jako preventivní opatření posléze PCI zapečetili Hlubinozemi.

Díky hrůzovlivu se téměř všech 150 000 Časoprostorových inženýrů změnilo ve Hrůzolordy. Později byli všichni obyvatelé Hlubinozemě vlivem vitální energie z Vagendy osvobozeni od hrůzovlivu. Také Hrůzolordi se proměnili zpět v PCI.

Když se v roce 429 NGL ukáže, že kosmokraté i přes očekávaný návrat TRIICLE – 9 nepomýšlí na evakuaci národů Hlubinozemě, vypracují poslední Časoprostoroví inženýři plán záchrany, na němž se podílí i tři Rytíři Hlubiny: Atlan, Jen Salik a Tengri Lethos. PCI vytvoří obří slunce Taknu se 150 000 Ostrovy přežití, měřícími 100 000 km, jako spásu pro obyvatele Hlubinozemě.

První superinteligence

Zatímco se 150 000 PCI přemístilo do Hlubiny, aby pracovalo na zakázce kosmokratů, z další části národa vznikla postupem času superinteligence.

Tato superinteligence se před asi 30 000 000 lety projevila jako labilní. Před smrtí se jí podařilo materializovat část osobnosti v hmotné podobě. Opět hmotná individua se usídlila v galaxii Mahagoul.

THOREGON

Po fázi degenerace se lid z Mahagoulu rozdělil do dvou skupin. Z jedné skupiny vznikla asi 21 832 000 let před Kristem superinteligence THOREGON. Členové druhé skupiny přijali polomateriální stav. Jsou známi jako Otcové THOREGONU.

THOREGONOVA mocenská oblast sestávala kromě Hvězdného víru z obou galaxií na jeho koncích – Mahagoulu a Ploohn – Nabylu, jakož i z galaxie Kham. THOREGON založil ze strachu, že bude jako nadbytečná superinteligence zničen kosmokraty, před 20 000 000 lety Thoregonské hnutí jako formu Třetí cesty mezi zájmy kosmokratů a chaotarchů.

V roce 1312 NGL se kosmokratům podaří THOREGON zlikvidovat (díky dvojí hře ID). Zničeny jsou i Analogový nukleotid METANU, Most do nekonečna a všechny Thoregony.

Kosmické lodi

O plavidlech PCI není nic známo.

Známí Časoprostoroví inženýři

Myzelhinn je jeden z posledních PCI na Planině světla. Vedle něho zbyli z původních 150 000 inženýrů už jen Gurdengan, Boornhaal, Joiliin a Neusenyon.

Ostatní PCI se později vlivem vitální energie změnili z Hrůzolordů do původní podoby.