Šedí lordi

(přesměrováno z: Hrůzolordi)
z Databáze Multiversa

Hrůzolordi pocházejí z Hlubiny. Jsou to hrůzovlivem proměnění Časoprostoroví inženýři. Vzhledově to jsou humanoidní, pochmurné bytosti.

Lordy vede Sněm hrůzy, skládající se ze šesti Lordů soudců (prvními šesti RZI zasaženými hrůzovlivem).

Domovem Hrůzolordů je Země Ni, kde bylo budováno Vojsko děsu, aby bylo transmiterovým systémem přeneseno do dalších oblastí Hlubinozemě, kterou mělo změnit v Hrůzozem.