Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1209
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1209
Název:Šedí Lordi
(Die Grauen Lords)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Projekt kosmokratů selže - historie Hlubiny
Hlavní postavy románu:

Atlan a Jen Salik - vyzvědači kosmokratů se dozvědí historii Starsenu

Chulch a Wöleböl - Atlanovi a Salikovi společníci

Kerzl nebo Krrrzssl - poslední Chrass

Oliph-Schakt a Lotur-Lot - koordinátor Alaiů

Již krátký čas poté, co Alaiové byli Narlem Narlensotem, prvním Hlubinocelníkem, převezeni do Hlubinozemě, aby z pověření Časoprostorových inženýrů na 7.7 milionů čtverečných kilometrů velikém, velkou zdí obklopeném areálu postavili město Starsen (Naděje), podlehne několik z nich Šedovlivu a promění se v kámen. Další oběti tohoto efektu, který se objevil krátce po vybudování Hlubinozemě, zešíleli nebo prchli do dálek Hlubinozemě. Protože ze strukturálně komprimované psionické energie se skládají Starsenské zdi drží Šedovliv v odstupu, může se do města dostat jen aktivitou transmiterové brány. Esoterikové Alaiů zjistí, že Šedovliv, zvaný také Šedosíla nebo Hlubinovliv, spočívá na základě nepřítomnosti životodárné psionické energie, které Hlubině jako interuniversální dělící vrstvě chybí. Časoprostoroví inženýři nechají proto vybudovat systém kaveren, který Hlubinozemi zásobuje vitální energií, která pochází z Vagendy, z místa, že kterého se mohou čerpat rezervoáry universální psionické energie. Zaplavení kaveren odtlačí Šedovliv zpět.

O tisíce cyklů později zjistí Krrrzssl, nejstarší stromu podobný Chrass, který zkoumal, zda kaverny Starsenu jeho národu mohou poskytnout možnost přirozené výživy skrze kořeny, že Hlubinovliv přijal pouze latentní formu a působí teprve při delším, bezprostředním kontaktu. Po rozhovoru s Lotur-Lot, koordinátorem Alaiů, se Chrass, který díky schopnosti vnímat svými orgány vitální energii může Šedovliv hlídat, usídlí v labyrintickém podzemí Starsenu. Jako pojistku proti potenciálnímu výpadku Vagendy dostanou Alaiové od Časoprostorových inženýrů osmnáct zásobníků vitální energie, které budou nainstalovány do systému kaveren. Vzájemnou interakcí jejich obsahu s kontrolními zařízeními si zásobníky vyvinou vlastní inteligenci a navážou spolu spojení. Při návštěvě Jámy1) musí Krrrzssl poznat, že Hlubinostrážce, humanoidní Bar Niiv, se skrze vliv Hlubiny proměnil ve zlou nestvůru. Krátce poté, co Alaiové až na Lotur-Lota Starsen opustí a přesídlí do Hlubinozemě, vypovědí službu čtyři transmiterové portály Starsenské zdi. Lotur-Lotův pokus vypudit Šedovliv pomocí explozivního zatopení kaveren vitální energií selže. Když jim Šedosíla začíná odnímat energii, kterou zpětně resorbuje, rozhodnou se zásobníky materializovat vitální energii v pevné formě ve Starsenu, aby zabránila dalšímu odsávání. Tímto způsobem vzniknou Starsenští dárci, Živoucí dóm a Kraken. Kvůli energetické ztrátě šestnáct zásobníků vitální energie zemře. Protože občané Starsenu se rychle naučili nová zařízení ovládat mentálními povely a hrozí tak nová energetická ztráta, zavolá si v centrální jeskyni Chrassů ležící zásobník vitální energie Dva, jeden z obou přeživších, Krrrzssla na pomoc.

Na skutečnosti, že mentální spojení k zásobníku vzniká, když občané použijí Starsenské dárce, transportní systém nebo obranu, vyvine Chrass a zásobník vitální energie princip boje o statut, se kterým apelují na závist a zlobu obyvatel Starsenu. Poraženému v duelu je vždy vsugerováno, že ztratil schopnost používání určitých zařízení. Vznikne tak statutární systém, který sníží spotřebu vitální energie. Jako vedlejší účinek vede neustálý hypnotický vliv k tomu, že vyšší status zdědí jen prvorození potomci. Všichni ostatní se stanou občany statutu jedna. Z Chrassů se kvůli mutacím vyvinou další rostlinné formy života, mezi nimi vzrostlé formy, které občané Starsenu z nevědomosti o jejich zrakových schopnostech jako Slepé poustevníky. S výjimkou Krrrzssla se poslední Chrassové obětují, zatímco svou vitální energii vydají zásobníkům.

Dva Šedí Lordi, Šedoživotem se stanuvší Časoprostoroví inženýři, usednou do čela Geriokratie a Fraternitátu. Vězni, které Geriokrati jako tribut vymáhají2), jsou v zásobníku Jedna, který leží pod Životním dómem, přeměněni ve vitální energii, která je využívána k dosažení dlouhověkosti. Oběti Fraternitátu zaženou Slepí poustevníci v klamné představě, že experimenty Chrassů musí pokračovat, do jiného zásobníku vitální energie, s jehož pomocí Fratreové propůjčují svým triádám psionické síly3). Samotným cílem Šedých Lordů je ale zkapalnit materializovanou vitální energii.

O dlouhou dobu později je Krrrzssl bezprostředně před Černočasem svědkem, jak se jedna transmiterová brána spustí a nad jedním Starsenským dárcem se poprvé objeví obraz Ocelového pána. V následném Černočase se poprvé objeví také jeho Oceloví žoldnéři4).

Podle odhadu zásobníků vitální energie bude v nejpozději třech Hlubinoletech explozivně uvolněna materializovaná vitální energie a dojde k rozšíření Šedovlivu, takže se se Starsen a jeho obyvatelé promění v Šedoživot. Zatímco se Atlan s Chulchem a Wölebölem vydjaí k periferii Starsenu, aby nalezli Ocelového pána, odebere se Salik a Kerzl k Životnímu dómu. Předstírajíce amnézii, vydá se Rytíř Hlubiny dobrovolně Geriokratům. V přesvědčení, že ho buněčný aktivátor ochrání, nechá se předat do zásobníku vitální energie, aby tak nalezl cestu k záchraně Starsenu5).