Perry Rhodan 1210 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1210
Název:Na cestě do Magellanu
(Unterwegs nach Magellan)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Zničit a zemřít - tak zní rozkaz
Hlavní postavy románu:

Nachor a Perry Rhodan - Armadoprinc a Terranec trpí halucinacemi

Kazzenkatt - Zerosnílek zmovu mobilizuje Dekalog Elementů

1-1-Helml - bytost z LÍHNĚ dělá potíže

Reginald Bull - Hanzovní mluvčí v nebezpečí

Fliyeris - Element masky provede zradu

Zatímco se Nekonečná Armada v únoru roku 428 NGL v Andro-Betě1) připravuje k letu do Magellanových mračen, jsou Perry Rhodan a Nachor z Loolandre postiženi vizí. Terranec cítí bezprostřední blízkost Frostrubinu, se kterým se cítí být psychicky spojený. Armadoprinc má zase v propadlišti Loolandre, ve které leží zbytky Bílých havranů2), dojem, že je napaden plameny. Kazzenkatt nařídí Elementům masky, kteří se vpašovali do galaktických jednotek, zaútočit nehledě na vlastní bezpečí. Podaří se je ale zneškodnit. Margenane Fliyeris, který hraje roli akonského velitele a je si jistý, že »Element vedení« chce Elementy masky poslat do zkázy, protože je činní zodpovědným za ztrátu Chronimalů1), se připojí ke galaktikům, je ale následně zabit mentální ranou Kazzenkatta.

Aby zajistil výrobu dalších kosmických a válečnických elementů, navštíví Sarlengort LÍHEŇ3). 1-1-Helm3), který zřejmě má zájem na post »Elementu vedení«, předhodí Kazzenkattovo selhání. 1-1-Helmův návrh zahrnout klon do LÍHNĚ dorazivšího Staliona Doveho4) jako nový Element do Dekalogu, Sarlengort odmítne. Dříve než opustí základnu Dekalogu, ukáže mu 1-1-Helm z protomaterie vytvořené Dolany5), s jejichž pomocí mají Margenani v Magellanových mračnech rozpoutat chaos.

V intergalaktické prázdnotě zaútočí Kazzenkatt ve velkém na Nekonečnou Armadu s Elementy Dekalogu. Armadovor6) HYLVEXE Hyrkta6) Fulberega patří k prvním obětem. Několik set Armadojednotek, mezi jinými Kyrové7) a jednotka 561 jsou napadeni »Elementy prostoru«, »Transcendence«, »Ducha« a »Války«. Ukáže se, že Armadoplameny Armadisty chrání proti vlivu ze STROJŮ Anin Anem vysílaných elementů války. V Loolandre integrovaní Weidenburňané proti Gruuthe nasadí černé díry energetických stepí8). Po jejich zmizení se Tjanové stanou nekontrolovatelnými. Skönderové9) zpozorují, že se Armadopečeťoloď10) stačí stáhnout do bezpečí. Dva STROJE »Elementu techniky« jsou ztraceni. Jen proti »Elementu zimy« není žádný prostředek. Do Mínus-světa zřícený Armadista Ypismach narazí na Tormsen Varyho11).

Stoprocentně věřící na úspěch chronodegenerace Světa sta sluncí12) a past na Rando I13) se Kazzenkatt stáhne zpět.

Mezitím zažívá Nachor v další vizi scény ze života Ordobana, mezi jinými ničivé útoky Titallů14). Při návratu Aytoů2) pozná Saddreyu, který Armadoprince zahrnuje zas a znovu s posměšnými poznámkami, že se Nachor proměňuje v Ordobana15).

Taurec a Višna mezitím zjistí, že Rhodanem v Magellanových mračnech zanechaná mentální substance by mohla zmizet, a chronofosílie by se nemusela aktivovat.

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál