Perry Rhodan 1113 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1113
Název:Stanice Stříbrných
(Die Station des Silbernen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
200 Terranců na PROXKONU - v pasti Armadokovářů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec na stanici Stříbrných

Schovkrodon - Armadokovář

Gucky a Ras Čubaj - teleportér je neutralizován

Genan - bytost s psionickými schopnostmi

Arker Kwohn - velitel karacku FROST

Schovkrodon vysvětluje Arker Kwohnovi, že Armadokováři kvůli svému nepatrnému množství potřebují pomocné národy nearmadistů pro svou rebelii proti Armadosrdci. Kwohn se vrátí zpět ke svým lidem.

Protože objevení se Perryho Rhodana a Fellmera Lloyda odhalí podvod Armadokovářů, dojde k boji mezi Terranci a Armadomontéry. Možnosti Schovkrodona jsou ale omezené, protože nechce ohrozit stanici PROXKON, která slouží k přeprogramovávání Armadomontérů. Při návratu na PROXKON se Gucky a Ras Čubaj dostanou do bubliny obrovské fádní bytosti Genan, jejíž odnože se táhnou celou stanicí, jsou zajati a parapsychicky odstíněni. Aby se s Genanem mohl dohodnout, zkonstruuje pozitronický specialista Pit Cornell během několika dnů primitivní biopočítač, který připojí na vlákna. S jinou skupinou zablokuje Rhodan a Kwohn pohyblivou obytnou jednotku Schovkrodona, aby Armadokováře překonali a přinutili k odchodu Kyry (Armadojednotka 1023), kteří obklopili PROXKON a ohrožují COBRU1). Schovkrodonovi se podaří se svou obytnou jednotkou utéct do volného kosmu. Předtím ale hrozí Terrancům, že budou zničeni Slunečním kladivem2). Protože při oddělení bytové jednotky ztratil Genen důležitá nervová centra, je fádní bytost rozhodujícím způsobem oslabená. Terranci obsadí kosmickou loď, opustí stanici, přinutí Genana dálkově řízeným biopočítačem k propuštění obou teleportérů. Mocná parapsychická energie, kterou je Genan v okamžiku propuštění nabyt, využijí Čubaj a Gucky k tomu, aby vzali Terrance z lodi s sebou. Ve stejném okamžiku je loď zničena energetickým dělem PROXKONU, který ovládá Schovkrodon. COBRA Pozemšťany zachrání a odveze je k BÁZI3).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál