Perry Rhodan 1112 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1112
Název:Stříbrný
(Der Silberne)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Terranci na lovu robotů - z pověření cizinců
Hlavní postavy románu:

Arker Kwohn - velitel karacku FROST

Milton Lucas - Kwohnův protihráč

Henry Cima, Matt Durante a Bort Popp - trojice Kwohnových kolegů

Perry Rhodan - Terranec se vydává na nebezpečné dobrodružství

Gucky - myšob se zase osvědčí jako zachránce v nouzi

Schovkrodon - Stříbrný

V polovině května roku 426 NGL se setkají klínovité lodě PARTHER, OSSAN, LOPPO a FROST, které se během konfetového efektu rozptýlily. Přiblíží se velká jednotka Nekonečné Armady a s tvrzením, že galaktická flotila byla zničena, přimějí Armadomontéři posádky k opuštění lodi. Astronauti jsou na platformách odvezeni pryč. Arker Kwohn, velitel FROSTU, zničí pozitroniku, která platformu drží na červené planetě, a je pak podroben zkoušce. Ve dvoukilometrové, kotoučovité stanici, do které jsou Terranci následně převezeni, zpozorují stříbrného humanoida. Jeden Armadomontér jim oznámí, že hledá pomoc vzbouřenců proti Armadosrdci. Astronauti musí opakovaně chytat na příkaz neznámého Stříbrného Armadomontéry, kteří jsou Armadosrdci věrní. Nakonec strhne Kwohn 16. června své lidi k povstání proti Armadomontérům, aby si vynutil rozhovor se Schovkrodonem1), Stříbrným2).

Zatímco se Kwohn dostane ke Schovkrodonovi, jehož Armadoplamen je světlejší než u ostatních Armadistů, narazí Perry Rhodan, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd a Gucky, kteří se pomocí páru, který zůstal na FROSTU, dostali na stupu neznámým, na stanici Stříbrných. Rhodan a Llloyd se vmísí mezi 193 terranských žen a mužů, teleportér se vrací na křižník COBRA.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!