Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1108
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1108
Název:Pád z Frostrubinu
(Sturz aus dem Frostrubin)
Autor:William Voltz
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Doráží do M 82 - a stávají se zajatci černé díry
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec ztratí svou flotilu

Alaska Saedelaere - transmiterem poškozený je zbaven fragmentu Cappina

Jercyghl An - Cygride spolupracuje s Terranci

Surfo Mallagan - Betšide v M 82

Seth-Apophis - superinteligence utrpí šok

Se široce otevřeným vědomím naslouchá Seth-Apophis, která všechno úsilí podřizuje pro to, stát se kosmokratkou, ze sídla v M 82 všem procesům kolem Frostrubinu. Jádro superinteligence, mentální plazmou obklopený trosečník1), tvoří do jisté míry její duši, zatímco v Depotu shromážděné odštěpky vědomí představují tělo. Když se galaktická flotila na základě uvnitř Frostrubinu panující akausality materializuje společně s Nekonečnou Armadou v M 82, vyvolá současné objevení se milionů vědomí u Seth-Apophise mentální úder, který ho na dlouhou dobu učiní neschopným akce2).

Konfetový efekt způsobí nepravidelné promísení jednotek galaktické flotily a Nekonečné Armady po celé galaxii M 82, jejíž zářivá mračna hmoty připomínají jeden a půl milion let starou katastrofu. BOKRYL koliduje s BÁZÍ, která je neschopná manévrovat kvůli blízkosti energetické pastviny Armady, a je přitom těžce poškozen. Energetické pastviny jsou zdroje, ze kterých Goon-bloky s podporou specializovaných Armadomontérů doplňují své energetické zásoby. Maličké černé díry, které tvoří centra pastvin, získávají Armadomontérům hmotu ve formě odpadu, vraků a mrtvých Armadistů. Protože Armadomontéři nasadí energetickou pastvinu k rozebrání BOKRYLU, proniknou Cygridové pod vedením Jercygehla Ana do BÁZE. Alaska Saedelaere, jehož fragment Cappina během vypadnutí z Frostrubinu záhadným způsobem zmizel3) a který je kvůli voskové bledosti svého obličeje nyní nazýván Smrtelně bledý, s nimi naváže kontakt. Jercygehl An navrhuje BÁZI dostat pomocí Goon-energie z oblasti působnosti mini černé díry. Dva Armadotahače, které Taurec, Saedelaere a Cygride se SYZZEL přivezou z BOKRYLY, jsou přimotávány k trupu BÁZE. Když se jí podaří osvobodit se z energetické pastviny, odhodí BÁZE Goon-bloky a unikne strážním lodím pastviny4).

Ctižádostivý Schovkrodon, který chce vyplnit mocenské vakuum, které vniklo kvůli mlčení Armadosrdce po vypadnutí Nekonečné Armady z Frostrubinu6), se v jedné Armadokovárně využít pro své účely senzitivního Schquorscha, ale malý čtyřruký s modrou kůží se dostane do smrti podobné ztuhlosti5).

Mezitím dorazí do M 829) také pět set lodí Kranů, vedených SOL-buňkou 2, ve které se nacházejí Surfo Mallagan s spoodijským mrakem a Brether Faddon a Scoutie7) se svým dva týdny starým synem, kterému dali jméno Douc8) Surfo Scoutie-Faddon.