Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1100
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1100
Název:Mrazivý rubín
(Der Frostrubin)
Autor:William Voltz
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Nekonečná Armada se ukazuje
Hlavní postavy románu:

Jarcygehl - velitel Armadojednotky

Taurec - muž z druhé strany materiálních zdrojů

Perry Rhodan - Pozemšťan u Frostrubinu

Surfo Mallagan - nový Věštec Kranů je opět aktivní

Quiupu - virolog působí na jiném místě

Arlen Hydon - zajatec Seth-Apophis

Když Nekonečná Armada dorazí k troskám v předpolí Frostrubinu, nechá Ordoban1), legendární Armadosrdce, vyhlásit, že nedozírná, z bezpočtu kosmických lodích skládající se válečný červ TRIICLE-9, dorazil ke svému cíli, po skoro milionu let pátrání. Před dávnými časy tvořila prapůvodní Armada strážní flotilu tohoto vzácného objektu, ale přímo pod očima strážce byl TRIICLE-9 ukraden1). Ordoban, o kterém kolují mnohé legendy, a kterého žádný žijící Armadista nikdy neviděl a jehož sídlo se nachází v Zakázané zóně, je prý od počátku účastníkem letu Nekonečné Armady. Armadosrdce ale také jasně zastává názor, že TRIICLE-9 je zkažený.

Z padesáti tisíc lodí Cygridů stávající se Armadojednotka 176, která je nejblíže pozici TRIICLE-9, vyžene na rozkaz Armadosrdce kosmické lodě pomocných národů Seth-Apophis, které se zdržují v oblasti trosek2). Humanoidní Cygridé jsou vysocí 2.2 metru a mají mohutné tělo se zavalitýma nohama. Nohy a ruce jsou osmičlánkové. Temně rudá, bezvlasá kůže je tvořena blánovitými oblastmi. Zásoby výživy na měsíc mají Cygridové v tukovém hrbolku na jejich zádech. Na krátkém krku sedící hlava disponuje dvěma hluboko ležícíma černýma očima, málo výrazným nosním hrbolem, trychtýřovitou bradou jako orgánem řeči a orgánem na přijímání výživy, a chomáčky sluchových tyčinek. Stejně jako nad všemi Armadisty se dvě pídě nad hlavou každého Cygrida vznáší doživotní Armadoplamen, téměř jako pěst veliká, nikdy nevyhasínající fialová světelná koule. Cygridská vlajková loď, 1500 metrů dlouhý BOKRYL, je tvořena tvořena čtyři sta metrů dlouhým a šest set metrů širokým válcem, na který jsou šikmo dopředu připojeny čtyři Goonobloky. Goonobloky, které pohánějí všechny Armadojednotky, patří stejně jako roboti Armady, kteří se označují Armadomontéři, a Spací bóje3) k nadřazené Armadotechnice, která není spojena s určitým národem4). Všechny lodě Nekonečné Armady podléhají kategorickému impulzu, který jim zabraňuje se vzdálit více než deset tisíc světelných let od Armady5).

Jercygehl An, velitel BOKRYLU, který je nespokojen s nevědomostí ve které jsou Armadisté drženi, odlétá 15. března roku 426 NGL k cygridským lodím, které zaútočili na PREZIDENTA6) 7). Mezitím se objeví galaktická flotila, která odletěla k Frostrubinu s cílem odstranit ukotvení ohrožující brzdící hmotu6), hned poté, co byl 10. března zachycen radiogram PREZIDENTA. V čele svazu, který reprezentuje vůli převažujících národů Mléčné dráhy, stojí BÁZE, ve které se nachází Perry Rhodan, Roi Danton, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Irmina Kotčistovová, Jen Salik, Alaska Saedelaere, Carfeš, Gucky a Gesil, a SOL pod velením Atlana. Speciální svaz tvoří TSUNAMI 1 až 20 pod velením Ronalda Tekenera a Jennifer Thyron a flotilní tender SNĚHURKA typu DINO-NGL, který transportuje Clifton Callamonův SODOM, protože ten jako jediný z flotily nedisponuje metagravovým pohonem. Vedle RAKAL WOOLERA patří ke galaktické flotile také deset velkých lodí třídy NEBULAR, 1500 křižníků třídy STAR, dvacet dalších flotilních tendrů typu DINO-NGL, 1000 koggů, 2000 lehkých Holků, 5000 těžkých Holků a 10000 Karrackenů.

Callamon dostane rozkaz odletět se SODOM do nitra Nekonečné Armady, předstíral ztroskotání a tímto způsobem shromáždit informace.

Neočekávaně se v BÁZI objeví Taurec, který zamlčí svou pravou identitu9) a vydává se za pověřence kosmokratů. Cizinec, který se jmenuje také Jednooký9) a který zdůrazňuje, že ho mají zocelit útrapy na této straně materiálních zdrojů, používá tělo 1.80 metru vysokého, hubeného, pihatého muže s červenými vlasy a žlutýma šelmovitýma očima. Destičky, ze kterých se sestává jeho kombinéza, vydávají při pohybu tiché šelestění. U pasu nosí Taurec svou kasárnu, krychli, která obsahuje dvanáct maličkých robotích bojovníků, které se po přísunu materiálu a energie mohou spontánně zvětšit10). Zmocněnec kosmokratů tvrdí, že mu lidé nejsou cizí, a uvede přitom jméno Hirt Lamasso11). Jeho kosmická loď SYZZEL, osmdesát metrů dlouhá a deset metrů široká roura hnědé barvy, na které se uprostřed nachází sedlovitá platforma, bude připevněna k vnějšímu povrchu BÁZE. Zatímco Carfeš Taureca nezná, je okamžitě jasné, že Taurec a Gesil se důvěrně znají12). Jednooký vznese nárok na převzetí velení nad bojem proti Seth-Apophisovi a vyzve Rhodana k letu do Frostrubinu, aby se zjistilo, jak moc ho negativní superinteligence ovládla a zneužila. Terranec ale Taureca přemůže dagorským hmatem a převezme SYZZEL. Navigační chybou se ale loď zhroutí do Frostrubinu, protože Rhodan jeho pětidimenzionální akauzalitu interpretuje jen čtyřrozměrně. Na jedné planetě potkají Rhodan a Taurec roj části lidských a nelidských těl. V kontaktu s fragmentem hlavy Arlena Hydona, který LSP zastupoval na Size, se zjistí, že se jedná o odštěpek vědomí, který z něj Seth-Apophis s pomocí svého paprsku odříznul. Rhodan v tom pozná vědomí, se kterými byl Icho Tolot konfrontován během mentálního kladiva13). Díky zakotvení odštěpků vědomí v Frostrubinu, který představuje DEPOT 14) superinteligence, může manipulovat s jejich původními majiteli a udělat z nich agenty15). Soubor odštěpků vědomí tvoří Seth-Apophise. Taurec vysvětluje, že se v daleké minulosti jedné formě života v M 82, samotném sídlu superinteligence, podařilo zoptimalizovat kontrolu jiných vědomí a vyvinout psionický paprsek. Že Frostrubin představuje bránu z a do M 82, vysvětluje také objevení kamenného posla v jeho předpolí6). Když na ně Seth-Apophis se svým paprskem zaútočí, přijme Taurec větší část působeného utrpení a Rhodanovi se podaří vymanévrovat se SYZZELEM z Frostrubinu. 3. dubna se Terranec a zmocněnec kosmokratů vrací zpět ke galaktické flotile.

Mezitím pozoruje Quiupu, který distančním skokem, který každý virolog může provést jen jednou za život, prchnul před Gesil17), přípravy k sestavení rekonstruovaných částí Viroimpéria, které byly pomocí Drugunových konvertorů shromážděny v Srakenduurnu18), a prožívá přitom rostoucí strach19).

Na Kranu20), kde Scoutie21) mezitím čeká dítě s Brether Faddonem21), se Surfo Mallagan21) rozhodne vydat se s pěti sty kranskými loděmi do M 82, aby předešel útoku pomocných národů Seth-Apophis na Limbus, a nařídí zachránit SOL-buňku 2 22) z Kraní pasti, a udělat z ní vlajkovou loď flotily23).