Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1006
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1006
Název:Past na Cratcanu
(Die Falle von Cratcan)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Pochod pouští - vražedné komando nebezpečně hrozí
Hlavní postavy románu:

Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie - Betšidé v pasti na Cratcanu

Certhaytlin - velitel Cratcanu

Lordos - Certhaytlinův důvěrník

Drampler - Certhaytlinův zástupce

Na Cratcanu dostanou Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie nové Spoodie. Velitel Certhaylin jim ale neumožní opustit planetu. Také jejich pokus dozvědět se něco o osudu SOL, která podle nich stojí za kranskou pověstí o obrovské lodi duchů, zůstane neúspěšný. Protože mu vzled tří Betšidů připomene pověsti o tajemném poradci Vévody, vidí v nich Certhaylin špióny. Aby je odklidil z cesty, přidělí je Krane ke skupině Lordosem vedených Tartů, kteří mají navštívit výzkumnou stanici se kterou bylo přerušeno spojení. Když se kluzák podle Certhaylinova plánu zřítí, začnou Tartové a Betšidové pochod skrze poušť Scallnag. Mallagan, Faddon a Scoutie překonají nástrahy pouště a několik Lordosových pastí. Nakonec Tartové během odpočinku opustí spící Betšidy. Lidé ale ještěrkovité bytosti následují a zachrání je, když jsou ohrožovány písečnými gejzíry a obřími štíry. Lordos se poté spřátelí s Betšidy a přizná Certhaylinův vražedný plán. Výzkumná stanice je nalezena opuštěná. Brzy poté se jsou nalezeny dopravní prostředky zničené torpédy nepřátelských Kanimoorů. Když je nakonec spatřen kanimoorský robotský špión, potvrdí se podezření, že nepřítel si na Cratcanu vybudoval automatickou základnu. Betšidové a Tarové ji najdou a zničí kanimoorskou kopuli. Poté je vezmou na palubu kranské bojové kluzáky.

Po návratu na hlavní základu zjistí Lordos a zastupující velitel Drampier, že Certhaylin se Betšidů bál, protože měl v úmyslu dezertovat. Krane je zbaven svého úřadu. O tři dny později odstartují Mallagan, Faddon a Scoutie s BRODDONEM k Hnízdu Sedmnácté flotily1).