Perry Rhodan 1013 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1013
Název:Spoodijská nákaza
(Die Spoodie-Seuche)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Chaos v Hnízdě 17. flotily - tři Betšidové v ohnisku nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie - tři Betšidové v Hnízdě 17. flotily

Daccsier - velitelka BRODDOMU

Sudha - Daccsieřina zástupkyně

Gonos - Tartm, který zná dějiny Královského květu

BRODDOM 1) dorazí do Hnízda Sedmnácté flotily v sektoru Lquo. Protože na kosmické stanici nejsou rozpoznány žádné známky života, pošle velitelka Daccsier Sufro Mallagana, Brethera Faddona a Scoutie s pomocným člunem jako průzkumníky. Tři Betšidové objeví tisíce bytostí v bezvědomí. Ostatní jdou po sobě navzájem. Od umírajícího Tarta se dozvědí, že v Hnízdě panuje Spoodijská nákaza. Daccsier vysvětluje, že tato nákaza se v posledních desetiletích vyskytla ve Vévodství Krandhor asi třikrát a že se postižení buď zhroutili do sebe, zemřeli a ztratili Spoodie. BRODDOM se proto stáhne zpět od planety. Při pátrání po informacích o SOL naleznou Betšidové v počítačové centrále záznam zkomoleného radiogramu DALURQUE, která na 107 světelných let vzdálené planetě bezejmenného rudého trpaslíka nalezla obrovskou, kulovitou kosmickou loď. Následování nemocnými, kteří jim chtějí odebrat Spoodie, dorazí trojice Betšidů ke kurýrnímu člunu, se kterým opustí Hnízdo, aby sledovali novou stopu.

Když o něco později přiletí VERNAAR k Hnízdu Sedmnácté flotily, zadrží její velitel Tabveeder BRODDOM a učiní Daccsier odpovědnou za osud Betšidů. Později se zjistí, jaký kurz pohřešovaní nabrali.

Mezitím dorazí kurýrní loď k jediné planetě umírajícího rudého slunce a zachytí hyperimpulzy. V náhlém duševním pomatení musí Betšidé nouzově přistát. Protože objeví obrovské kalichy, ze kterých vycházejí lákavé impulzy a které trosečníky IKTORU, zejména Krany, neustále následují, dá Mallagan planetě jméno Kraní past. Tart Gonos vypráví, že před dávnými časy přistálo na planetě Královská semeno, které vypěstoval hvězdný národ na vysokém stupni vývoje. V mnoha letech květy dospěly a začali vysílat hyperdimenzonální lákavé impulzy k určitému bodu vesmíru, ze kterého se poté vrátily jiné impulzy, které způsobily oplodnění. Když se jedna kosmická loď dostala do kužele lákavých impulzů a zřítila se, pokoušeli se květy dát smysl ztroskotancům, zatímco jim vsugerovali, že přistáli, aby se starali o kvetoucí rostliny a rozšiřovali jejich semena. Úspěch dovolil Královskému květu přivábit další kosmické lodi.

Pod Gonosovým vedením se Betšidové vydají k vraku DALURQUE, který se nachází v jiném údolí.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál