Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 16
hledat
Díly:10001099 (100 dílů)
Čas děje: 424 NGL - 426 NGL
Autoři:William Voltz, Marianne Sydow, Peter Terrid, Kurt Mahr, Clark Darlton, Ernst Vlcek, Peter Griese, H.G. Francis, H.G. Ewers, Hans Kneifel, Detlev G. Winter, K.H. Scheer, Horst Hoffmann
Perry Rhodan podporuje ID v boji proti nepřátelské superinteligenci Seth-Apophis. Opírá se přitom o zdroje Kosmické hanzy, kterou přibližně před 400 roky z pověření ID založil. Quiupu pracuje na rekonstrukci Viroimpéria a Perry Rhodan dostává titul Rytíře Hlubiny.

Několik dnů po návratu BÁZE do Sluneční soustavy, na počátku roku 3588, navštíví Perry Rhodana cizinec. Cizinec je Carfeš a přenese Pozemšťana na EDEN II. Tam mu ID poskytne pohled do kosmických souvislostí, které dříve znal jen z části.

Na počátku příběhu stojí Ambur-Karbuš, domov tehdy ještě mladé superinteligence ID. Odtamtud začínal pracovat na stabilizaci své mocenské oblasti, když ho navštívil Carfeš, velvyslanec kosmokrata Tyrika. Velvyslanec chtěl, aby ID naprogramoval dva aktivátory buněk pro určité nositele, které před tím vybrali kosmokraté. ID dostal úkol nalézt tyto dva budoucí nositele. Začala tak obrovská pátrací akce, kosmokraté poučili ID a pomohli mu stabilizovat mocenskou oblast. Po dlouhém pátrání, byl konečně nalezen první z nich. Byl to Arkonidan Atlan, kterému pak Carfeš předal první aktivátor buněk. Trvalo ale ještě skoro deset tisíc pozemských let, než byl nalezen i druhý vyvolený, v této době ještě dítě. Byl to Perry Rhodan. ID ho vzal nakrátko k sobě a ukázal mu harmonii kosmu.

Poté se ID odebral do systému Vegy, aby tam položil stopy k záhadě, po kterých se Perry Rhodan o mnoho let později dostal na POUTNÍK.

Perry Rhodan se dále dozví, že lidstvo má po jeho návratu na Zemi založit gigantickou obchodní organizaci: Kosmickou Hanzu. Organizace má podpořit ID v boji proti nepřátelské superinteligenci Seth-Apophis. Kosmokraté ID rovněž podporují a mezitím mezi oběma superinteligencemi budují druh nárazníkové zóny, Limbus. Tam má vzniknout třetí, nestranná moc.

ID vysvětlí Pozemšťanovi také další podrobnosti cibulovitého modelu evoluce, který znázorňuje vývoj života od chaotických energetických procesů až k superinteligenci. Perry Rhodan se dozví, že 20.000 let, které mu superinteligence v roce 1975 při jejich prvním setkání přiznala, má lidstvo společně se všemi ostatními národy Mléčné dráhy k tomu, aby se vyvinuli v superinteligenci.

Když při výstavbě mocenské oblasti získají převahu negativní síly, začne se hroutit a měnit v materiální propad. Když se vyvine pozitivně, vznikne materiální zdroj. Z materiálních zdrojů vznikly kdysi kosmokraté, moc, která založila řád Rytířů Hlubiny, pro zajišťování převahy pozitivní moci ve vesmíru. Ukáže se, že ve boj mezi pozitivní a negativní mocí ve vesmíru byl, je a vždy bude.

Po tomto školení propustí ID Rhodana, aby se s Carfešem vrátil na Zemi a založil Kosmickou Hanzu. Tak se tedy rok 3588 stal rokem 1 Nového galaktického letopočtu (NGL). Roky plynou...

Na planetě džunglí Chircool v galaxii Vayquost žijí Betšidové. Tento národ, který čítá už jen pouhých 250 bytostí, odedávna čeká na návrat legendární kosmické lodi svých předků. Loď, která později na Chircoolu přistane, patří k Vévodství Krandhor a vezme na palubu tři Betšidy: Surfo Mallagana, Brether Faddona a Scoutieho. Po různých testech, trojice Betšidů úžasně zbystří a adaptuje se na nové prostředí. Poznají Krany, kteří vypadají jako směs mezi pozemským vlkem a lvem, dominantní civilizaci této galaxie.

Ve stejné době, roku 424 NGL, přijde na mezitím již ustálenou Kosmickou Hanzu, první vlna útoků Seth-Apophise. V srpnu téhož roku je v soustavě Vega objeven Quiupu, vyslanec kosmokratů, který má založit Viroimpérium. Poprvé před Pozemšťany zmíní pojem Višna.

V Hanzovní kanceláři na Mardi-Gras se mezitím vyskytne mikroskopický cizopasník, který proniká do počítačových systémů a přebírá nad nimi kontrolu. Kromě toho superinteligence Seth-Apophis vyvíjí vliv na různé bytosti a dělá si z nich agenty. Jedním z nich je celník Bruke Tosen, který se brzy objeví na Zemi a setká se tu s rovněž zrekrutovaným Icho Tolotem. Pro oba, kteří se zoufale brání proti vlivu cizí superinteligence, začíná kosmická odysea, která je nakonec dovede do soustavy Arxisto, blízko Arkonu.

Tři Betšidové mezitím dorazí do Hnízda 17. Kranské flotily, kde propukla 'Spoodijská nákaza'. Spoodiové jsou milimetr velké útvary, které se implantují pod kůži na hlavě a způsobují zvyšování inteligence. Betšidové objeví stopy kosmické lodi, která má být onou dlouho očekávanou lodí jejich prapředků. Na planetě Kraní past pak naleznou ztroskotanou SOL-buňku 2, o které se domnívají, že je to kompletní SOL. Na jednom starém nákresu objeví muže, který na Zemi platí za nezvěstného: Atlana

Jejich nový cíl je planeta Kran. Magellanovi bude implantován druhý Spoodi a na planetě Keryan narazí na takzvané Bratrstvo, opoziční protivládní organizaci, jejímž cílem je mimo jiné svrhnout Věštce z Krandhoru.

Quiupu se zatím nadále pokouší zrekonstruovat Viroimpérium. Přibližne v této době se nečekaně vrací Jen Salik. Byl od boje proti vůdci Hord Amtranikovi nezvěstný a nyní se jako nositel aktivátoru a Rytíř Hlubin vrací do Mléčné dráhy. Stejně jako všichni ostatní Rytíři, tak i Jen Salik získal Rytířskou hodnost v Dómu Kesdšan na planetě Khrat, nalézající se v galaxii Norgan-Tur. Jen Salik vyzve Perry Rhodana k tomu, aby se také odebral do Dómu Kesdšan a dostal Rytířské posvěcení. Dále Pozemšťanovi oznámí, že pod klenbou Dómu se mimo jiné nalézá prastarý zbytek Kamenné charty z Moragan-Pordhu. V této Chartě je také řeč o třech Ultimatních otázkách, které mají trvalý kosmický význam.

Znění těchto tří otázek je:

  1. Co je to Frostrubin?
  2. Kde začíná a končí Nekonečná Armada?
  3. Kdo je tvůrce ZÁKONa a co tento způsobuje?

Viroimpérium, na jehož rekonstrukci z pověření kosmokratů pracuje Quiupu, mělo kdysi pomoci najít na tyto otázky odpovědi.

Brzy na to se BÁZE vydá na cestu do galaxie Norgan-Tur. Na cestě se ale objeví první problémy. Hamillerova trubice, zabudovaná do palubní pozitroniky dálkové lodě Payne Hamillerem v roce 2 NGL, se poprvé aktivuje. Krátce po zabudování tento fyzik za záhadných okolností zemřel. Kolují pověsti, že žije uvnitř svého posledního díla...

Také na Zemi se dějí zvláštní věci. v Shoonaru nedaleko Terranie, se znenadání objeví dvanáctileté děvče Srimavo, známá také jako 'Sphinx'. Ten, kdo se jí podívá do očí, uvidí podivný přelud tmavého plamenu. Děvče se velmi zajímá o vše co se týká Quiupa.

S pomocí takzvaných časových výhybek spustí Seth-Apophis nový útok, tentokrát na Hanzovní kancelář na planetě Arxisto, blízko Arkonu. Na sousední planetě Arxista, Arxistalu, najde Icho Tolot podivuhodnou rukavici, která jak se zdá disponuje tajuplnými schopnostmi. V návalu posedlosti se Bruke Tosen stejně jako Tolot chtějí dostat na DEPOT. Díky telepatickému odposlechu se pozemšťané dozvědí, že DEPOT se nalézá blízko dvojitého kvasaru, vzdáleného od Země skoro 14 miliard světelných let.

Surfo Mallagan se mezitím na planetě Couhrs zúčastní Lugosiády, soutěže, jejímž cílem je zřejmě vyhledávání psí-silami nadaných osob. Ve finále sice prograje, zmizí, později se zase objeví, a setká se se svými přáteli. Nemůže si ale vzpomenout na nic, co se stalo po jeho zmizení. Brzy na to, se tři Betšidové dostanou na Spoodijskou loď, která je k jejich velkému překvapení SOL. Kvůli posthypnotickému ovlivnění Bratrstvem, převezme Surfo Mallagan velení nad SOL. Když SOL přistane na Kranu, jsou tři Betšidové předvedeni k Věštci a Surfo Mallagan je zbaven posthypnotických příkazů. Objeví tam také Spoodijský Oblak, pod kterým leží záhadný muž - Arkonidan Atlan.

V jeskyních planety Lokvorth se setká Quiupu a Srimavo. Quiupu v ní pozná takzvané Višniny komponenty. Po dramatickém střetnutí, zmizí Srimavo beze stopy.

Na Kranu se probudí Atlan a oznámí třem Betšidům a Vévodům důležité rozhodující souvislosti:

Před téměr 200 lety dosáhla SOL systému Krandhor a Atlan se stal Věštcem. Z pověření kosmokratů se měl postarat o to, aby mezi oblastmi vlivu obou superinteligencí ID a Seth-Apophis, vznikla nárazníková zóna. Kranská říše se měla stát nárazníkovou zónou, proto musela expandovat a stát se mocenským faktorem. K tomuto účelu přivážela SOL ze sektoru Varnhagher-Ghynnst znovu a znovu Spoodie a urychlovala tak růst Kranského impéria.

Atlan ukončí svou symbiózu se Spoodii a Surfo Mallagan nastoupí na jeho místo, zatímco vévoda Gu převezme roli Věštce. Arkonidan zatím začne s návratem do Mléčné dráhy. Předtím se zastaví v sektoru Varnhagher-Ghynnst. Po několika komplikacích potká Gesil, tajemnou ženu, která v každém vyvolává vizi černých plamenů. Společně s ní vezme Atlan na palubu SOL ještě náklad Spoodiů, a zastaví se na planetě Chircool, vlasti Betšidů. Tamní Betšidé se poté vrátí zpět na palubu lodi svých předků. Krátce na to se SOL dostane do oblasti vlivu podivného rádiového zdroje, kde Buhrlové podlehnou metamorfóze. Opustí loď, zaujmou kuželovitou formaci a odletí vstříc nejisté budoucnosti, která má pravděpodobně cosi společného s rádiovým zdrojem. SOL se nyní definitivně vydá do Mléčné dráhy.

Mezitím BÁZE dosáhne galaxie Norgan-Tur a Perry Rhodan se odebere na planetu Khrat, kde se nalézá Dóm Kesdšan. Ale tam narazí na Seth-Apophis a superinteligence rozdmýchá mentální útok, během kterého se Pozemšťané stanou zajatci psionického labyrintu. Bezprostředně poté zasáhne Tengri Lethos, který sice osvobodil z vlivu Seth-Apophis zmanipulované Ladonnijské psychody, byl ale uchopen jedním z psionických paprsků a jako čistě duchovní látka byl vyzářen do Dómu. Tam se spojí s Hathorem Terak Terakdšanem, zabrání tak zániku Dómu a jako Lethos-Terakdšan se stane novým Strážcem řádu Strážců.

Rhodan může konečně vstoupit do Dómu a v hrobce pod ním nalezne Kamennou Chartu z Moragan-Pordhu. Mentální cestou dostane v jazyce Sedmi Mocných informace o Porleyterech, spolku předcházejícího Rytířům Hlubiny. Pozemšťan dostane ale jen neúplné informace o úkrytu Porleyterů, který má, jak se zdá, bezprostřední souvislost s Frostrubinem, obsahem první Ultimatní otázky. Pod Dómem se nalézá kromě Kamenné Charty ještě několik výrobků nepředstavitelně vysoce vyvinuté techniky. Rhodan usoudí, že odtud má ID předměty jako jsou Fiktivní transmitery nebo aktivátory buněk. Nedalo se ale zabránit tomu, aby se zde neobohatil také Seth-Apophis a neodcizil věci jako je Časová výhybka, počítačová zárodečná buňka a tajemná rukavice. Schránka Dómu zahrnuje ducha všech dřívějších Rytířů Hlubiny. Tato schránka začíná vibrovat a Rhodan se díky ní dostane do kontaktu s duchem v ní a přijme Rytířské posvěcení. Je nyní jedním z Rytířů Hlubiny.

Rhodanův další cíl je kulovitá hvězdokupa M 3 v Mléčné dráze, kam se podle informací Charty stáhly před asi dvěma milióny let Porleyterové do ústraní. Pozemšťané tam objeví podivné artefakty, které vzdorují rozkladu a září. Jde přitom o tak banální věci jako jsou čedičové bloky nebo Stromy života na planetě Impuls II. Lidstvo se dozví zarážející pravdu. Porleyterové se před dávnými časy do těchto artefaktů chtěli přechodně integrovat, ale jejich úkryt se jim stal vězením, ze kterého se jim už nepodařilo utéct. 2011 Porleyterů se podaří z vězení osvobodit a ti podají zprávu o osudu svého národa. Dříve než se před dvěma milióny let stáhli z kosmického jeviště, byli to oni, kdo se ve smyslu kosmokratů staral o zachování řádu ve vesmíru. Pak na ně ale přišla únava a předali úkol své nástupnické organizaci, Rytířům Hlubiny. Jejich posledním velkým skutkem pro kosmické blaho bylo zakotvení Frostrubinu. Poté se stáhli a integrovali se do různých objektů v Novém Miragan-Pordhu a ztratí tak i svá původní těla.

Na Lokvorthu zatím může Quiupu předložit první výsledky. Podařilo se mu vytvořit takzvané superviry. Jsou identické se Spoodii Kranů. Tyto viry vytvoří plazmatické mračno a tím pro Quiupa skončí rekonstrukce části Viroimpéria. Znenadání se objeví kosmická loď UFOnautů a přenese oblak na sběrné místo, do prachového mračna Srakenduurn, kde má vzniknout Viroimpérium, Quiupu zmizí.

Icho Tolot a Bruke Tosen se začínají orientovat v okolí místa, do kterého je přivedl naváděcí paprsek. Zjistí, že jsou na okraji zóny, kterou nazvou rotující nicota. Má tvar disku o průměru 2000 světelných let a tloušťku 100 světelných let. Ukáže se, že tento disk je jen kousek po kousku natahaná nicota. V okolí disku objeví také různé národy, jako jsou Cruunové či Gerjokové. Znenadání utrpí Bruke Tosen mentální úder na jehož účinky krátce nato zemře. Brzy nato se potvrdí Tolotova domněnka, že rotující nicota je sám Frostrubin.

V Mléčné dráze se zatím shromáždí přeživší Porleyterové, zapnou Kardecový štít, zajmou RAKAL WOOLVER a vydají se sním na cestu k Zemi. Ve stejné době objeví Gucky na planetě Yurgill pozemšťana Cliftona Callamona a Perry Rhodan se dozví, že Frostrubin byl před 2.2 miliony lety zakotven ve směru na Seyfertovu galaxii NGC 1068.

Na Zemi přebírají Porleyterové kontrolu stále více důležitých oblastí a Seth-Apophis dosazuje na důležité pozice ovlivněné Solánce. Tyto události probudí v Pozemšťanech naprostý odpor a Hanzu a LSP donutí k rozvaze. Quiupu, který se mezitím opět objevil, objeví na některých Soláncích Spoodie a začne chytat Solánce, kteří podlehli vlivu. Všichni Solánci jsou nakonec zbaveni Spoodiů.

Současně se na Zemi objevuje stále více plakátů se jménem Eric Weidenburn a pojmem STAC. Weidenburn proklamuje zcela nový způsob letů do vesmíru a je, bez toho aniž by to věděl, prvním lidským spolupracovníkem Nekonečné Armady. Během krátké doby kolem sebe shromáždí skoro 200.000 přívrženců.

Porleyterové vymyslí plán, poslat k Seth-Apophis flotilu složenou z lodí LSP, Hanzy a GAVÖKu. Později se plánu zřeknou, a naopak chtějí vyslat proti superinteligenci je SOL a BÁZI. Jestliže pozemšťané tento požadavek nesplní, Porleyterové chtějí zničit NATHANA.

Mezitím se píše rok 426 NGL a Strážce Tengri Lethos upozorní Perryho Rhodana na pozici Prstenu kosmokratů. Na Lethosem uvedených souřadnicích Rhodan skutečně tento z formovací energie vybudovaný Prsten. Mezitím se několik Weidenburnových přívrženců pokouší zachránit Tolota, a naleznou v troskách kolem Frostrubinu takzvanou brzdící hmotu a neutronovou substanci. Přitom jde zjevně o zbytky trpasličí galaxie, která se před dávnými časy chystala přeměnit na černou díru. Tento proces byl Porleytery zastaven a rotační energie byla využita k ukotvení Frostrubinu. Je už teď zcela zřejmé, že Gerjokové a jiné národy jsou ve službách Seth-Apophise. Docela určitě se pokoušejí uvolnit kotvu. Pozemšťanům se tomu ale podaří zabránit a kotvu upevní.

Potom se BÁZE s Prstenem kosmokratů vrací zpět do Mléčné dráhy. Jen PREZIDENT s Icho Tolotem na palubě zůstane u Frostrubinu. Po návratu BÁZE do Sluneční soustavy zjistí navrátilci, že Porleyterové plánují hromadnou sebevraždu a lidstvo chtějí vzít sebou. Když ale přijde Rhodan s Prstenem kosmokratů, uznají konečně jeho status Rytíře Hlubiny a upustí od svého úmyslu. Slíbí, že pro příště budou podporovat Pozemšťany při tvorbě řádu ve vesmíru. Brzy na to se stáhnou zpět do M 3, situace ve sluneční soustavě se začíná normalizovat a získané poznatky se začínají analyzovat.

Když konečně nastane zase klid, ohlásí PREZIDENT, že v oblasti Frostrubinu se vynořila flotila obrovských rozměrů.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
1000. William VoltzDer TerranerPozemšťan
1001. Marianne SydowDie Jäger von ChircoolLovci z Chircoolu
1002. Marianne SydowDas weiße SchiffBílá loď
1003. Peter TerridNeulinge an BordNováčci na palubě
1004. Kurt MahrDie Stufen der ErkenntnisStupně poznání
1005. Kurt MahrTodesfahrt nach FelloyCesta smrti na Felloy
1006. Clark DarltonDie Falle von CratcanPast na Cratcanu
1007. William VoltzDie Kosmische HanseKosmická hanza
1008. Ernst VlcekEin Computer spielt verrücktPočítač se zbláznil
1009. Ernst VlcekAgenten auf Mardi-GrasAgenti na Mardi-Gras
1010. Peter GrieseDer ComputermenschPočítačový člověk
1011. Peter GrieseAngriff der BrutzellenÚtok zárodečných buněk
1012. H.G. FrancisDer programmierte MannNaprogramovaný muž
1013. H.G. EwersDie Spoodie-SeucheSpoodijská nákaza
1014. H.G. EwersAlles für die SOLVšechno pro SOL
1015. Marianne SydowDas Schiff der AhnenLoď předků
1016. Clark DarltonZwischenspiel auf KarselpunMezihra na Karselpunu
1017. Kurt MahrAuf den Spuren der BruderschaftNa stopách Bratrstva
1018. Kurt MahrDie Betschiden und der JägerBetšidové a lovec
1019. Hans KneifelIn den Händen der BruderschaftV rukou Bratrstva
1020. William VoltzDas Viren-ExperimentVirové experimenty
1021. H.G. FrancisDer unsichtbare GegnerNeviditelný protivník
1022. Ernst VlcekDer Held von ArxistoHrdina z Arxisto
1023. Peter TerridDie QuarantäneflotteFlotila v karanténě
1024. H.G. FrancisZeitmüllČasové smetí
1025. Marianne SydowPlanet der SpielePlaneta her
1026. Marianne SydowDer FavoritFavorit
1027. William VoltzDas SuperspielSuperhra
1028. Clark DarltonDer einsame GefangeneOsamělý zajatec
1029. Kurt MahrDie UnbezwingbarenNepřemožitelný
1030. Kurt MahrMeister der VergangenheitMistr minulosti
1031. H.G. EwersMission ZeitbrückeMise časový most
1032. Peter GrieseDer ExperimentalplanetExperimentální planeta
1033. Peter GrieseDie Hamiller-TubeHamillerova trubice
1034. H.G. FrancisKommandos aus dem NichtsRozkazy z nicoty
1035. William VoltzSphinxSphinx
1036. Peter TerridDas Spoodie-SchiffSpoodijská loď
1037. Peter TerridGefangene der SOLZajatci SOL
1038. Hans KneifelDer Verräter von KranZrádce z Kranu
1039. Kurt MahrDie Stimme der BruderschaftHlas Bratrstva
1040. Kurt MahrUnheil über KranPohroma nad Kranem
1041. William VoltzDas OrakelVěštec
1042. H.G. EwersGefahr aus M 19Nebezpečí z M 19
1043. H.G. EwersVamanuVamanu
1044. H.G. FrancisDie schwarze MachtČerná moc
1045. Peter GrieseIn den Höhlen von LokvorthV jeskyních Lokvorthu
1046. Clark DarltonTerra im SchußfeldTerra v zaměřovači
1047. H.G. FrancisSklaven der SuperintelligenzOtroci superinteligence
1048. William VoltzAtlans RückkehrAtlanův návrat
1049. Kurt MahrGeheimagent für KranTajný agent pro Kran
1050. Kurt MahrDie Roboter von UrsufRoboti z Ursufu
1051. Ernst VlcekDie schwarze FlammeČerný plamen
1052. Peter GrieseFinale auf ChircoolFinále na Chircoolu
1053. Peter GrieseMetamorphose der GläsernenMetamorfóza Skleněných
1054. H.G. EwersDer mentale SturmMentální bouře
1055. H.G. EwersDas psionische LabyrinthPsionický labyrint
1056. William VoltzDie steinerne ChartaKamenná Charta
1057. H.G. FrancisDie GestrandetenZtroskotanci
1058. Kurt MahrVorstoß nach M 3Výpad do M 3
1059. Kurt MahrFels der EinsamkeitSkály osamění
1060. Clark DarltonDer Planet VulkanPlaneta vulkánů
1061. H.G. EwersBeherrscher des AtomsVládci atomu
1062. H.G. EwersStation der PorleyterStanice Porleyterů
1063. Detlev G. WinterEin Hauch von LebenDech života
1064. Clark DarltonDer SchiffbruchZtroskotání
1065. Peter GrieseDie SupervirenSuperviry
1066. Ernst VlcekGesils PunktGesilin bod
1067. H.G. FrancisAm Rand des NichtsNa okraji nicoty
1068. Kurt MahrRückkehr in die HölleNávrat do pekla
1069. H.G. EwersTötet die Terraner!Zabte Pozemšťany!!
1070. William VoltzGefangene der MaterieZajatci hmoty
1071. Marianne SydowZwischenstation OrsafalMezistanice Orsafal
1072. Ernst VlcekKarawane durch MagellanKaravana do Magellanu
1073. H.G. FrancisDas rotierende NichtsRotující nicota
1074. K.H. ScheerLockruf aus M 3Vábení z M 3
1075. Marianne SydowDie Waffe der PorleyterZbraň Porleyterů
1076. Horst HoffmannDer Weg der PorleyterCesta Porleyterů
1077. Detlev G. WinterAura des SchreckensAura hrůzy
1078. Kurt MahrDie Seth-Apophis-BrigadeBrigáda Seth-Apophise
1079. H.G. FrancisStation der FreienStanice svobodných
1080. Horst HoffmannDas Ende eines ExperimentsKonec experimentů
1081. H.G. EwersDie UnbesiegbarenNedotknutelní
1082. H.G. EwersTransmitter nach NirgendwoTransmiter do nikam
1083. K.H. ScheerDer KometenmannKomeťák
1084. Kurt MahrOperation Kardec-SchildOperace Kardecový štít
1085. Horst HoffmannDer Symbionten-TrägerNositel symbionta
1086. William VoltzSolaner-JagdHonba na Solánce
1087. Marianne SydowWolke im AllMračno ve vesmíru
1088. Ernst VlcekDer ewige KriegerVěčný válečník
1089. H.G. FrancisDie Psi-AntennePsionická anténa
1090. Kurt MahrDer Kardec-KreisKardecové kolo
1091. H.G. EwersSperrgebiet HyperraumZakázaná oblast hyperprostoru
1092. H.G. EwersAktion TransmitternetzAkce Transmiterová síť
1093. Detlev G. WinterTestwelt CheyrazTestovací svět Cheyraz
1094. H.G. EwersDer Mann aus HaitiMuž z Haiti
1095. Ernst VlcekDas Ende eines PorleytersKonec Porleyterů
1096. Marianne SydowDer Ring der KosmokratenPrsten kosmokratů
1097. H.G. FrancisBegegnung in der UnendlichkeitSetkání v nekonečnu
1098. Kurt MahrDer steinerne BoteKamenný posel
1099. Kurt MahrDas Kollektiv der PorleyterKolektiv Porleyterů