Perry Rhodan 1017 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1017
Název:Na stopách Bratrstva
(Auf den Spuren der Bruderschaft)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Nosí dva Spoodie - to z něj dělá štvance
Hlavní postavy románu:

Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie - tři Betšidové na planetě Keryan

Killsoffer - zrádce

Kerlighan - 1. velitel TRISTOMU

Clazzence - pomocník na útěku

Neriduur - maskér

Na TRISTOMU, který je má odvést do Hnízda Deváté flotily, se Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie od Krana Killsofera, který si všiml dvou Spoodiů Mallagana, dozvědí o Bratrstvu, které bojuje proti politice vévody z Krandhoru a ke kterému náleží jen nositelé více Spoodiů, a o obávaném Barkhadenovi, který z pověření vévody loví nositele více Spoodiů. Protože se podle zkušeností posledních týdnů necítí být zavázán vévodovi z Krandhoru, přiměje Mallagan Kerlighana, velitele TRISTOMU, aby odletěl k obří planetě Keryan, na které se podle Killsofferových informací nachází pobočka bratrstva. Protože ale Killsoffer Betšidy vůči Kerlighanovi označí za členy Bratrstva, jsou brzy pronásledováni pořádkovými silami Keryanu. S podporou Krana Clazzenceho, který s Bratrstvem sympatizuje, a díky Mallaganově vynalézavosti a důvtipu se jim podaří skrýt se ve městě Gruda. Když na Keryan dorazí Berkhaden, dostanou Betšidové od Prodheimer-Fenkena Neriduura masku mutovaných Aiů z Forgan VI. Vytvoří falešné stopy, rozdělí se a opustí Grudu, aby navštívili město Unadern, kde má sídlit bratrstvo.
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál