Perry Rhodan 1066 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1066
Název:Gesilin bod
(Gesils Punkt)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 425 NGL = 4012
Plánovaná zastávka SOL - návštěva na stanici osamělého
Hlavní postavy románu:

Gesil - mysteriózní cizinka svádí muže na SOL

Atlan - ani Arkonidan nemůže Gesil odolat

Malborn - Gesilin favorit

Parabus - pověřenec kosmokratů

Scriveer - android na Parabusově stanici

Nedostatečná přesnost cílových souřadnic a trvající narušení SENEKY nutí SOL1), během letu k Mléčné dráze k mnoha mezi zastávkám kvůli orientaci. Atlan se marně snaží rozluštit tajemství Gesil2), ze které zdá se vychází tajemný paranormální fenomén, který celou mužskou posádku SOL magicky přitahuje a dokonce i zvláštním způsobem ovlivňuje náklad Spoodiů. Při domnělém atentátu je Gesil zraněna, ale pozdější pozorování ukáží, že záhadná žena v hrozivém stínovém boji bojuje sama se sebou3). Přes dva dočasné favority, radistu Melborna a hangárového technika Bescama, získá Gesil fotku Perryho Rhodana, do kterého se okamžitě úplně zblázní.

Ve druhé polovině června roku 4012 je během orientačního manévru zachycen krátký rádiový impulz z mračna asteroidů, za který je ale zřejmě zodpovědná Gesil. Tajemný naléhá na to, odletět k místu, ze kterého vychází domnělý signál, kterému SENECA dal jméno Gesilin bod, a je přitom podporován palubní pozitronikou. Atlan nakonec souhlasí. Ukáže se, že roj asteroidů je umělého původu. V jeho centru je objevena diskovitá stanice malého humanoida Parabuse, který Atlanovi připomene demontéra Scallura4) a který z pověření kosmokratů pracuje na rekonstrukci části Viroimpéria. Když s Atlanem a Melbornem ve space-jetu doletí ke stanici, ve které se kromě Parabuse nachází jen výstřední android Scriveer, přiblíží se Gesil se zřetelnými příznaky lačnosti k Parabusovu výtvoru, který připomíná Spoodijské mračno, brzy se ale od něj zklamaně odvrátí. Gesil se ptá Parabuse na další místa, na nichž se pracuje na rekonstrukci, ale zmocněnec kosmokratů jí nedá žádné informace.

Po návratu space-jetu pokračuje SOL v letu k Mléčné dráze5).

Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál