Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1067
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1067
Název:Na okraji nicoty
(Am Rand des Nichts)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Icho Tolot a Bruke Tosen u cíle - očekává je smrtelný příkaz
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan čeká na smrtelnou misi

Bruke Tosen - muž na konci svých sil

Ahrrhed a Gerrend - dvě bytosti z národa Phygů

Kosmická loď Icho Tolota a Bruke Tosena1), kteří na její řízení nemají žádný vliv, vletí do otvoru v tajemné, struskovité krystalické stěně, ke které se připojuje kanál s hrubě pórovitými stěnami. Tolot a Tosen několikrát pozorují, jak se v centrále objeví stínovitá postava2). Před tenkou skalní stěnou, na kterou se roura připojuje, se loď zastaví. Zatímco se Tosen po tělesném zhroucení zotavuje v nemocničním oddělení, pronikne proti vůli Tolota do lodi dvacet malých ptačích bytostí. Cizinci, kteří disponují nemotornýma holýma nohama, krátkým ohnutým zobákem a zářícími červenými křídly, pod kterými se skrývají drobounké ruce, s sebou přinášejí rakvi podobný předmět. Přemohou Haluťana neurotoxinem a začínají přípravy na odstřelování lodi. Pokus Tolota a Tosena cizince omámit plynem selže, ale nakonec se Haluťanovi podaří vetřelce vyhnat pomocí robota, který vydává vysokofrekvenční tóny o velké hlasitosti.

Při krátkém výpadu do chodeb labyrintu podobného okraje kanálu, objeví Tolot a Tosen v jeskyni okřídlenou, sedm metrů dlouhou, nazelenalou postavu s bledě modrým svítícím útvarem na hlavě3). O něco později zničí Tolot tenkou skalní stěnu, která zabraňuje dalšímu letu lodí, pomocí desintegrátoru. Loď samovolně pokračuje v cestě dál a dorazí na konec kanálu, jehož celková délka je 9.38 kilometrů. Na této straně má gigantická stěna výraznou topologii s horami, pahorky, planinami, nížinami a náhorními plošinami, které mají zřejmě umělý původ. Halutská kosmická loď přistane na kosmodromu, na kterém již stojí tři okřídlené lodi4), diskovitá loď, raketa a půlkruhová loď. Robot odvede Tolota a Tosena do kopule, kde se na deseti hodin dostanou pod kontrolu Seth-Apophis. Poté Phygo Ahrrhed odvede Terrance a Haluťana do observatoře a ukáže jim, že vesmír kolem nich je naplněný troskami všeho druhu. Phygové mají zelená, devadesát centimetrů vysoká a šedesát centimetrů široká, soudkovitá těla a člověku podobnou hlavu s pět centimetrů dlouhými, bledě modrýma očima na stopkách a bezrtá ústa. Mezi trupem a hlavou mají věnec tmavozelených pahýlů, které jsou v neustálém pohybu5). Bytost z planety Phynascour, která byla svými druhy v polokulové kosmické lodi proti své vůli odvezena na toto místo, vysvětluje, že celé zdejší zařízení slouží k tomu, aby uvolnilo kotvu, o jejímž účelu ale nic neví. Kromě toho Ahrrhed oznamuje, že krátce po dokončení stanice byl zasažen mocným mentálním úderem, a způsobí tak u Tosena paniku.

Robot sdělí Tolotovi a Tosenovi, že mají příkaz prozkoumat určitý sektor trosek, ze kterého se ještě nikdo živý nevrátil. Haluťan a Terranec se poté pokoušejí prchnout a narazí na dvacet ptákovitých bytostí, které se snažili převzít jejich loď. Devatenáct z nich je mrtvých. Dvacátý umírající oznámí, že chtěli pomstít prince Gerincka, který byl poslán do pole trosek. Když Tosen projeví sympatie pro ptačí bytosti, které se postavili proti Seth-Apophisovi, zasáhne ho mentální úder, který ho připraví o rozum.

Robot poté odletí s Tolotem, Ahrrhedem a Gerrendem, dalším Phygem, do pole trosek. Tolot, který má stejný pocit chladu, jaký už měl v labyrintu u stěny kanálu, pozoruje, jak se oba Phyogvé, které jsou vysláni, aby přivezli vzorek určitého úlomku hmoty, jsou nasáni neznámou silou a náhle zmizí. Když Haluťan dostane příkaz sám přivést vzorek, sundá se mu rukavice z ruky, přemůže nebezpečné silové pole a přiveze Tolotovi požadovaný materiál. Po návratu spatří Tolot znovu tajemný stín3).