Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1032
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1032
Název:Experimentální planeta
(Der Experimentalplanet)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Quiupův nový pokus - na světě vražedných symbiontů
Hlavní postavy románu:

Quiupu - kosmický nalezenec je umíněný

Sarga Ehkeš - vědkyně hledá nezvěstného otce

Demos Yoorn - velitel LUZFRIGU

Prester Ehkeš - nedobrovolný symbiont

Perry Rhodan - Terranec obětuje svůj majetek

Adelaie - biolaborantka

Protože Quiupu naléhá na pokračování svých pokusů1) a z rozhovorů s ním se dá vytušit, že ne jen on je pověřen znovuvytvořit část Viroimpéria, dá Perry Rhodan koncem listopadu 424 NGL k dispozici Lokvorth, druhou planetu slunce Scarfaaru, skladištní svět Kosmické hanzy. S velikým úsilím se Rhodanovi, který je přesvědčen o důležitosti virových pokusů, podaří z zvláštního fondu Hanzy získat 480 miliard Galaxů, které Quiupu potřebuje pro vybavení. Ke stodvacetičlennému vědeckému personálu, který kosmického nalezence doprovází na Lokvorth, patří velde laborantky Adelaie2) také Sarga Ehkeš a její syn Kirt Dorell-Ehkeš. Exobioložka a genetická výzkumnice doufá, že přijde na stopu současnému místu pobytu svého otce, který se před několika lety ztratil při zkoumání Lokvorthu. Letu Kogge LUZFRIGU pod velením Demose Voorna a dvou Karrackenů, kteří vezou Quiupův tým a jejich výstroj k planetě, se zúčastní i Alaska Saedelaere.

Živočichové na Lokvorthu, většinou cosi mezi zvířetem a rostlinou, často spojeni do vzájemné symbiózy, jsou velice záhadná. Několik členů expedice vdechne maličká semena a pod jejich vlivem začnou páchat násilnosti. Zatímco se Saedelaere s oběma Karrackeny vrací k Zemi a Quiupu pokračuje ve svých pokusech, ve kterých jde v první řadě o ovládnutí Višniny komponenty, bojují ostatní členové expedice proti průtržím mračen, záplavám, zemětřesením a agresivním kořenovým symbiontům, kteří jsou integrováni do zvířecích organismů. Nakonec Sarga Ehkeš objeví, že se její otec stal součástí kořenového symbionta. Zbytek Prestera Ehkeše pozná svou dceru, ale kořenový symbiont se stáhne pryč a o něco později ho nic netušící Kirt Dorell-Ehkeš zničí robotskou sondou.

Po skončení špatného počasí se ukáže, že Quiupu zmizel ze své laboratoře3).