Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Lokvorth
hledat
Astronomická data:
Soustava:Scarfaaru
Průměr:9280 km
Doba rotace:18.6 hodiny
Gravitace:0.8g
Průměrná teplota:34°C
Obyvatelé planety:
Lokvorthané

Lokvorth je druhá planeta slunce Scarfaaru. Byl pojmenovaný objevitelem a velitelem GAVÖKské lodi, Bluesanem Scarfaarem, podle radiotelegrfistky jeho lodi.

Lokvorth má čtyři hlavní kontinenty a několik velkých ostrovů. Častokrát tu dochází k přívalovým dešťům a následným záplavám. Flora a fauna je velice zvláštní, protože se od sebe nedá jasně rozeznat. Mnoho životních forem má jak rostlinné tak i živočišné vlastnosti.

Historie

První zmínka o Lokvorthu pochází z roku 424 NGL, kdy Kosmická hanza zřizuje na Lokvorthu výzkumnou stanici pro virologa Quiupua. Experimenty vyústí v částečnou rekonstrukci bývalého Viroimpéria. Fragment byl odvezen v roce 425 NGL UFOnauty s pomocí Drugunového konvertoru.

Od té doby se v průběhu staletí tvář světa kvůli vzrůstajícímu osidlování postupně měnila. Do roku 800 NGL se tu vyvinula vysoce bohatá a soběstačná společnost, ale nápad vybudovat Humanidrom zcela přetížil její finanční rezervy. Stavba přesáhla finanční možnosti a Lokvorth v průběhu staletí pustl a stalo se z něj ghetto. Teprve po Monosově vládě zažil svět znovu vzestup a stává se vyslaneckým světem národů Hangaye.