Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1921
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1921
Název:Projekt Mirkandol
(Projekt Mirkandol)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:16.6.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Plán Křišťálového impéria – Atlan se obává arkonské bouře
Hlavní postavy románu:

Atlan – Nositel buněčného aktivátoru chce vypátrat tajemství Mirkandolu.

Sargor z Progeronu – Šéf tajné služby používá brutální metody.

Lengor – Architekt má být umlčen.

Gelarim – Arkonský obchodník pracuje jako agent na obě strany.

Solder Brant – Kandidát Liberální strany jednoty vede tažení proti vládě LSP.

Cistolo Khan – Komisař LSP sleduje galaktické intriky.

Situace v Mléčné dráze je stejně jako v minulých desetiletích značně napjatá. V roce 1290 Nového galaktického letopočtu existují tři galaktické velmoci: Křišťálové impérium Arkonidanů, Liga svobodných Pozemšťanů a Fórum Raglund, v němž se volně spojuje většina nehumanoidních obyvatel Galaxie.

Přesto to není tak dlouho, co tyto říše společně čelily invazi Tolkandů a jejich matky Goeddy. Útok byl sice odražen, ale za cenu 52 světů a veškerého jejich obyvatelstva. Za oběť invazi tedy padly miliardy inteligentních bytostí.

Také na Zemi došlo k četným obětem na životech a to vinou barbarských Džerrů, kteří přepadli hlavní město planety a velkou část Terranie změnili v sutiny a popel. I Džerrové byli nakonec zneškodněni – za nimi však zůstalo zničené město a mnoho mrtvých a raněných.

V pozadí vpádu Tolkandů a Džerrů stojí mocnost, kterou několik zasvěcených osob zná jako Šabazzu. Jelikož Galaxie lidstva náleží k zájmovému okruhu tajemné koalice Thoregon, proti níž Šabazza bojuje všemi prostředky, staly se ze všech planet Mléčné dráhy potenciální cíle dalšího úderu.

To jako by Křišťálové impérium nezajímalo. Bez ohledu na intergalaktické problémy pracuje na PROJEKTU MIRKANDOL...


Na pozvání Cistolo Khana přiletí Atlan počátkem dubna 1290 NGL k Zemi1). 8. ledna vyhasla faktorová bariéra okolo Kalkaty-Sever, stejně jako u Terranie-Jih. Vědci přepokládají, že se bariéry »trvalým prolínáním« vyrovnali s okolím. Všemi silami se odklízejí následky džerrské invaze a terraská metropole se rekonstruuje podle starého vzoru. Jen velitelství Hanzy má být přemístěno na Měsíc. Na místě, kde stál hrad GOUŠARAN, vznikne památník obětem invaze. Khan, kterého Atlan navštíví v provizorním sídle vlády ve čtvrti Magdarein, oznámí, že vláda je kritizována za selhání při džerrské krizi. Agresivní kritik, Solder Brant2), předseda strany Liberální jednota, osočuje také Nesmrtelné z Camelotu, zejména Atlana. Na jeho nátlak jsou na 18. srpna 1290 NGL vypsány nové volby. Khan vyzve Atlana, aby získal sympatie veřejnosti odhalením galaktické polohy Camelotu, ale Arkonidan ho rázně odmítne.

O něco později požádá Bré Tsinga Atlana, jestli by siganští mikrotechnici nemohli sestrojit nový SBS-čip pro jinak smrti zasvěceného Nongga Genhered Zenše Meveda3).

V rámci operace »Arkonidanská bouře« se mezitím kapitán obchodní lodě TURAKO-PRENK, jinak agent IPRASY Trondar, snaží na Arkonu4) dostat na stopu projektu »Mirkandol«, který imperátor Bostich realizuje za přísného utajení a co nejvyšším tempem. Trondor a jeho lidi přijdou na to, že slavný architekt Lengor a další účastníci projektu Mirkandol byli na rozkaz šéfa arkonské rozvědky Sargora z Progeronu5) odvlečeni na trestaneckou planetu Trankun6). Gelarim, zástupce velitele TURAKO-PRENK a dva další členové posádky dvě stě metrů dlouhého skokanského válce se pokusí k tajemnému objektu, ukrytému v poušti Khoukar pod obrovským deflektorem7), přiblížit na dohled, nemohou však překonat bezpočet robotů a bezpečnostích systémů. Gelarim unikne, jeho průvodci jsou ale zabiti.

Na planetě Lokvorth, na které byla po skončení Goeddiny krize podepsána asociační smlouva s LSP, informuje Trondar Atlana o svých zjištěních. Po dohodě LSP a Fóra Raglund, které zatím zastupuje bluesanský trirumvirát Zio Trytun, Ruenzi Malayjat a Kükük Yppenk, se má na Lokvorthu vybudovat nové sídlo Galaktika. Solder Brant, který se v současnosti zdržuje na Lokvorthu, je unesen místními zločinci8), ale je osvobozen díky mužům terranského multimiliardáře Joskar Jankinnena, zvaného J. J. Nacionalistický Jankinnen, zarputilý nepřítel Arkonu, který nosí v pravé nosní dírce jako hrách velký perlamarin, hodlá Branta podpořit ve volebním boji.

11. dubna dosáhne RICO metanového světa Trankunu, druhé planety tříplanetární soustavy. Hermon z Arigy vyrazí se space jetem k energetické kopuli, ležící blízko zničeného města Dýchačů metanu. V lágru je v nedůstojných podmínkách držen Lengor, kterého trýzní zejména dozorce Syorr. Hlídači vězení jsou bezmocní proti SERUNU Hermona z Arigy, proto nakonec vyřadí energetický štít stanice a šedesát vězňů odsoudí k smrti. Nemohou už ale zabránit tomu, aby Hermon architekta nedopravil na RICA. Tam se však ukáže, že je již Lengorova paměť vymazána.

Trondar nadhodí Jankinnenovi a Brantovi informace o Mirkandolu. Poté, co Brant veřejně prohlásí, že se Arkon projektem Mirkandol hotoví k válce, je Bostich nucen dne 14. dubna předčasně odhalit svůj tajný plán, který má posloužit jako prostředek upevnění galaktického míru: v poušti Khoukaru vzniká jako nové sídlo Galaktika dojem budící palácové město. Otázkou zůstává, zda chce Arkon skutečně přispět míru, nebo jen hlídat Galaktiky na každém kroku...