Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Goedda
hledat
Informace o postavě:
Tituly:Velká matka Tolklandů

Velká matka Tolkandů Goedda byla před přibližně 60 000 lety v galaxii Suuvar vypěstována vědci koalice inseddských národů jako biologická zbraň.

Všeobecně

Zpočátku byla "Goedda" pouze jedním z rozmnožovacích organismů. Později se všech 47 malých matek fyzicky spojilo a Goeddino vědomí převzalo kontrolu. Ostatní vědomí byla na jedné straně příliš slabá na to, aby se bránila, na druhé straně měla stejné instinkty jako Goedda, a proto s ní nebojovala. Od této chvíle se fyzická entita nazývala "Goedda".

Poznámka: Autoři zvolili jméno Goedda pravděpodobně s odkazem na starogermánské slovo Edda (pro pramáti).

Charakteristika

Goeddiným prvním vjemem byl hlad. První cit, který Goedda projevila, byla láska k vlastním dětem. Tento instinkt pro ni zůstal charakteristický po celý život a ovlivnil mnohá její rozhodnutí. Protože nechtěla, aby její děti umíraly ve válce a nadto si jich nikdo nevážil, začala stávkovat. Když se její tvůrci museli podvolit, Goedda pochopila, že má moc a může ostatní živé bytosti k něčemu donutit.

Od této chvíle ji poháněl hlad po chemické a mentální energii v kombinaci se samozřejmým právem nejsilnějšího.

Líhňový kosmos

Goedda strávila celý svůj život v líhňovém kosmu. Jednalo se o hyperprostorovou bublinu, tedy kus normálního časoprostoru obklopený energetickou membránou a uložený v hyperprostoru.

První líhňový kosmos zkonstruovali inseddští genetici a sloužil jako experimentální stanice. Měřil jen několik set metrů. Všechny další líhňové kosmy však vytvořili Filozofové. Byly tedy konstruovány odlišně.

Dějiny

Velká matka Tolkandů je produktem války, jež před zhruba 60 000 lety zuřila v galaxii Suuvar a v níž se decimovaly inteligentní národy. Genetikovi Irra'Anveteovi z národa Ayrrisů se podařilo vytvořit organismus, který vyrůstá v tzv. líhňovém kosmu a jehož líheň tzv. vivok vyrůstá na vhodné planetě. Tak ostatně vznikají národy Physandů, Chaerodů, Eloundarů, Neezů, Alazarů a Gazkarů.

Vlivem jedné černé díry se však Goedda velice rychle pozměnila a větším počtem vrhů vyhladila celou galaxii Suuvar. Pak ji však zastavili Nonggové, kteří ji zadrželi v jejím líhňovém kosmu.

Teprve o tisíce let později byla probuzena, a to bytostí jménem Shabazza. Shabazza vyslala Goeddu nejdříve do galaxie Tolkandir, v níž Goeddiny „děti" vyhubily veškerý život. Pak vyrazila gigantická invazní flotila o 200 000 lodích do Mléčné dráhy. Teprve po četných bojích se podařilo Goeddu i se všemi Tolkandy zničit v Dengejaa Uveso, černé díře v cenťru Mléčné dráhy.