Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Suuvar
hledat
Astronomická data:
Vzdálenost od [[Mléčná dráha|Mléčné dráhy]]:není známo
Důležité národy:
Askoariové, Ayrrisové, Chekkogové, Creearové, Dunglové, Edeydové, Eny-Vagové, Esquoniové, Garranové, Kuunové, Ornassové, Paruvonové, Plusquantové, Ruungkové, Ši'Tir'Wagové, Stareidové, Suuvarašiové, Treidevové, Tunkriové, Untrikové, Van-Garanové, Vuragenové, Xantolarové
Národnostní svazy:
Inseddové (Bratrské společenství), Vinidové (Lidská aliance)

Suuvar je galaxie.

Přehled

V centru galaxie stojí Umam-Urra, obrovská černá díra (která má několikanásobek hmotnosti černé díry Dengejaa Uveso), vysílající zvláštní hyperzáření, které je dle vědců zodpovědné za nezvyklou agresivitu místních národů (hovoří se o konstantě agresivity jako o jednom ze základních přírodních zákonů).

Díra je také zdrojem „ohnivých kaskád“. Tento hyperprostorový fenomén představuje pro všechny vesmírem cestující národy Inseddů svatyni a nejvýznamnější poutní místo. Vinidové ho zase považují za hlavní turistickou atrakci.

Známý sektor a sluneční soustava

Známé planety

Dějiny

Obyvatelstvo tohoto hvězdného ostrova se během let rozdělilo do dvou velkých skupin. Zaprvé tu byli Inseddové (Bratři), společenstvo hmyzích národů, a pak Vinidové (Lidé), zahrnující humanoidy. Existovala i třetí skupina, takzvaní Dýchači jedu, ale její význam byl zanedbatelný. Všechny zdejší národy byly až na výjimky značně agresívní. Po dlouhou dobu panovala jakási studená válka, kdy se obě strany omezovaly na drobné potyčky a slovní výpady.

Prvním národem v Suuvaru, který cestoval vesmírem, byli Suuvarašiové, od nichž se též odvozovalo jméno celé galaxie. Tento mírumilovný lid se po letech expanze stáhnul zpět na svou domovskou planetu Vuušan a věnoval se duchovním vědám. Se zřetelem na rostoucí napětí mezi Vinidy a Inseddy svolal suuvarašský mudrc Šikonom na Vuušan mírovou konferenci. Rokovalo se zejména o využití „Ohnivých kaskád Umam-Urry“, které Inseddové považovali za posvátné, zatímco Vinidové v nich viděli především turistickou atrakci. Stareidský vrchní velitel Vinidské aliance Orgever nakonec věrolomně napadl garranského vůdce válečných kněží Kilsana Groera a se svými lidmi vyhladil celou delegaci insektoidů. Když se o této zradě dozvěděly inseddské jednotky, čekající ve vesmíru, napadly planetu Vuušan a proměnily ji v hořící peklo. Nakonec změnily slunce soustavy v novu. Znamenalo to zkázu Suuvarašiů a začátek tisícileté války.

První fáze války se nesla v nelítostném ničení planet a celých slunečních soustav. Obě strany si však brzy uvědomily, že touto cestou nelikvidují pouze protivníka, ale i sami sebe. Proto se dohodly na vybojování rozhodující bitvy, která měla určit vládnoucí mocnost galaxie. Několikatýdenní vojenský střet se odehrál v sektoru Gundoov a skončil naprostou zkázou obou kontingentů. Nebylo vítězů, prohráli všichni. Po této bitvě se konflikt přeměnil na nekonečnou opotřebovávací válku, poznamenanou naprostým nedostatkem zdrojů materiálních i lidských.

Když už byly obě strany extrémně oslabené, Inseddové spustili projekt Gullangoja (Matka válečníků). V rámci této výzkumné práce Ayrrisa Irra’Anvete vyvinul Malé matky, z nichž posléze vzešla Goedda, Velká matka válečníků. Díky tomuto mocnému rozplozovacímu organizmu získali Inseddové nevysychající zdroj posil a začali Vinidy zatlačovat do defenzívy. Následně Goedda svými specifickými silami zasadila humanoidům drtivý úder a zcela vylidnila řadu jejich planet. Vzápětí se však obrátila i proti svým tvůrcům a začala vyvražďovat říši Inseddů. Nakonec se odvěcí nepřátelé Inseddové a Vinidové spojili, aby Goeddě čelili společně, ale bylo příliš pozdě.

Aby polapila Goeddu, označenou jako jedno z osmi kosmických nebezpečí, přiletěla později do Suuvaru expedice Nonggů. Matka válečníků sice zjistila, co mají cizinci za lubem, ovšem podcenila je. Nonggům se podařilo zajmout Goeddu i s její líhňovou sférou. Po dlouhých tisíciletích vysvobodila Matku válečníků ze zajetí až Šabazza. Období, kdy byla Goedda mimo hru, „využili“ Vinidové a Inseddové k tomu, aby se vzájemně definitivně vyvraždili.

Zdroje

PR 1860, PR 1869, PR 1870

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Suuvar« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)