Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Města a krajiny > Mirkandol (Galaktikum)
hledat

Mirkandol (Galaktikum)

Mirkandol, v satronu výraz pro Místo setkání, který leží v poušti Khoukar na kontinentu Laktranor na Arkonu I, byl od roku 1290 NGL do 1344 NGL sídlem Galaktika.

Všeobecně

Při otevření zcela od nuly vybudovaného Mirkandolu má palácové město rozlohu více než 40 čtverečních kilometrů. V parcích se nacházejí umělé kopce, potoky a menší řeky s vodopády, artézské studny a nejrůznější vodní prvky. Mezi nimi se rozkládají obytné komplexy postavené v různých galaktických architektonických stylech. Jejich zařízení zohledňují potřeby různých národů. Postaráno není pouze o dýchače kslíku - dokonce se myslelo i na „dýchače jedovatých plynů“, jako jsou Maahkové, a obyvatele vodních světů, kupříkladu Solmothy. Všichni tu pro svůj pobyt naleznou ideální podmínky.

V centru Mirkandolu se tyčí 800 metrů vysoká trychtýřovitá stavba, typická pro obvyklou arkonidskou architekturu. Zcela je tvořena syntetickým křišťálem, který je zvenku neprůhledný, avšak zevnitř je transparentní. Průměr základny činí 80 metrů, kdežto vrchní část se rozevírá do 500 metrů. Narozdíl od běžných arkonidských trychtýřů, které jsou otevřené, má tento celistvou střechu. Namísto atria se zde nachází hlavní zasedací místnost Galaktika. Sál je vysoký 300 metrů a skýtá stupňovitě seřazené řady sedadel, které stoupají ve sklonu 45°.

Nejprve zasedací sál disponoval kapacitou pro 2000 osob. V následujících letech po přesídlení Galaktika byly přidány další řady sedadel, stejně jako vznášející se lóže. V roce 1303 NGL tedy palác při jediném shromáždění může pojmout až 50000 osob, což je více než dostatečné pro všechny delegace i s velvyslanci a atašé.

Také samotné diplomatické městečko se dále rozrůstá. V soustředných kruzích bylo obohaceno o další sídla velvyslanectví, správní a servisní centra, jakož i další parky. V roce 1303 NGL byl průměr Mirkandolu 20 kilometrů.

Přibližně 50 kilometrů od centra Mirkandolu byl v roce 1295 NGL založen malý kosmodrom o průměru 20 kilometrů, který je od Mirkandolu odstíněn obrostlým kruhovým valem.

Historie

Mirkandol fungoval původně jako prestižní projekt Imperátora Bostiche I. a byl vystavěn za nevyššího utajení v době, kdy Galaktikum stále ještě sídlilo v Humanidromu na oběžné dráze Lokvorthu. Arkonidští stavitelé, architekti a odborníci, kteří se projektu účastnili, byli bez výjimky v tichosti odstraněni, aby se o stavbě Mirkandolu nikdo nedozvěděl. Když se o něm poprvé doslechli Terranci, předpokládali, že pod kódovým jménem Mirkandol zamýšlí Bostich I. zahájení válečného konfliktu, ten ale vysvětlil, že se jedná o projekt pro dohodu mezi národy. Nakonec se Mirkandol stal sídlem Galaktika.

V roce 1331 NGL se stala vzdálenost k Mirkandolu kvůli navýšení hyperodporu pro většinu národů příliš velká a z toto důvodu se přestal používat. Definitivně byl Mirkandol opuštěn 1. listopadu 1344 NGL poté, co byla na Arkonu TRAITOREM proklamována Direktiva TRAITORU.