Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Galaktikum
hledat

Galaktikum je v roce 429 NGL vzniknuvší nástupnická organizace Galaktické koalice za důstojnost civilizací.

Založení a počáteční léta

Galaktikum se snažilo utvářet vládu na celogalaktické úrovni. Na řízení Galaxie se měly podílet všechny národy Mléčné dráhy, přičemž by nakonec vytvořily jednu sjednocenou říši. Přitom má každá skupina stejná práva a povinnosti, nehledě k jejímu původu.

V počátečních letech mělo Galaktikum 383 členských národů. S Galaktikem spolupracovali i Haluťané a Posbiové. Každý členský národ přitom do Galaktika vyslal jednoho galaktického radu. V roce 445 NGL zasedalo v Galaktiku 400 zástupců různých národů.

Zasedacím místem Galaktika byla – stejně jako u předchozí organizace – kosmická loď MUTOGHMANN SCERP. Předsedou Galaktika byl zvolen Pratt Montmanor, bývalý prezident fóra GAVÖK.

Jako nejdůležitější princip organizace je považován konsensus. Žádné rozhodnutí, učiněné Galaktikem, nesmí poškodit životně důležité zájmy členského národa. Cílem je podporovat propojování galaktických národů.

Původně Pozemšťany ovládaná Kosmická hanza je po konci superinteligence Seth–Apophis (427 NGL) v roce 430 NGL integrována do Galaktika. Polovinu hanzovních mluvčích přitom tvoří nepozemšťané.

Věční válečníci

První vážná zatěžkávací zkouška přišla pro Galaktikum během okupace Mléčné dráhy Věčnými válečníky a jejich Sothem Stygianem. Aby realizoval první krok vůči mocnostem Permanentního konfliktu, ukončili Haluťané své členství v Galaktiku. Útok Stygianova vojska na Halut ztroskotal.

Stoletá válka

Během Stoleté války v Mléčné dráze fungovalo Galaktikum jako silná vláda, po níž se vždy volalo. Bylo tomu tak ovšem pouze na základě nutnosti, neboť národy Galaxie potřebovali ve válce proti Hauriům a Bleskům silnou centrální moc, která koordinovala boje.

V konečném důsledku však tento stav podporoval převzetí moci Monem a v budoucnu vedl k úpadku Galaktika.

Znovuzaložení

Nové založení organizace bylo možné až po staleté Monově diktatuře v roce 1147 NGL. Zasedacím místem Galaktika se stal Humanidrom, umístěný na oběžné dráze kolem planety Lokvorth v soustavě Scarfaaru. Také Bionti, chybné výsledky Monových genových pokusů na různých národech, kteří byli deportováni na světy v hradbě kolem Mléčné dráhy, byli členové Galaktika.

Národy z Hangaye a Kartaniné z M 33 udržovali svá diplomatická zastupitelství na Lokvorthu. Dao–Lin–H'ay byla v té době galaktickou radní pro Hangay (z pověření národů Kansahariyya). Lingam Tennar, galaktický radní Haluťanů, navrhoval roku 1169 NGL, aby bylo členství v Galaktiku rozšířeno na všechny národy Lokální skupiny. Pro začátek se měli připojit Posbiové, národy Hangaye a Kartaniné z M 33. Pro účast v Galaktiku měla být získána podpora v galaxie Andromeda.

Ovšem brzy se ukázalo, že nové Galaktikum je ve srovnání s lety před Monem jen stínem sebe sama. Starý ideál spolupracujících galaktických civilizací byl už jen záležitostí snílků, zatímco jednotlivé národy mnohdy bezohledně prosazovaly své vlastní zájmy.

Příčinou krize Galaktika byli také Topsiderové, kteří po Monově krutovládě padli na nízkou civilizační úroveň a ztratili schopnost cestovat do kosmu. Jejich planeta se dělila na tři nepřátelské státy (svaz Enshgerd–Ahk, říše Trukrek–Hun, aliance Guragkor–Gmen).

Galaktikum podporovalo opětovný vzestup Topsiderů a ukázalo třem státům 36 Chronopulzních strážních tvrzí a 3 soustavy ke kolonizaci: svazu Enshgerd–Ahk Mahkaman v soustavě Genshaka, říši Trukrek–Hun Trakrun v soustavě Trukanur a alianci Guragkor–Gmen Kimako v systému Kogmena.

Každý ze tří států byl v Galaktiku zastoupen jedním radním. Topsiderové se však vzbouřili kvůli dle svého pohledu malé sféře aktivity (přiznané jim v rámci parcelování Mléčné dráhy Galaktikem), a obsadili 20 obydlených světů.

Později vedli mírostrůjci Linguidové, podporováni Paylaczerou, Corunem z Paricza, politiku proti Galaktiku.

Po návratu mírostrůjců k rozumu byli Pariczané roku 1174 NGL Galaktikem na 200 let vypovězeni z Mléčné dráhy. Zbývající Těžcí museli odzbrojit. Topsiderům byly nabídnuty další sluneční soustavy s pro kolonizaci vhodnými planetami.

Nicméně Galaktikum stále ještě fungovalo coby morální instance.

V roce 1223 NGL zvolený První Pozemšťan Buddcio Grigor propagoval politiku síly a ohraničené existence Ligy svobodných Pozemšťanů proti jiným národům Mléčné dráhy. Vrátil Kosmickou hanzu zpět do vlastnictví LSP. HQ hanzy se stalo novým sídlem vlády LSP.

Jako následek této politiky se pak z Arkonské republiky, Len Ark'Tussan s presidentkou Thetou da Ariga stalo Křišťálové impérium pod vládou imperátorky Arigy I.. Ostatní národy vytvořily jako protiváhu mocenských blokům Pozemšťanů a Arkonidanů Fórum Raglund.

Mirkandol

Po zničení Humanidromu Tolkandy vyzval v roce 1290 NGL arkonidský imperátor Bostich I. představitele Galaktika, aby v nově vystavěném pouštním městě Mirkandol na Arkonu I nalezli nové zasedací místo. Pod stínem Křišťálového impéria však sen mnohých kosmopolitických idealistů ztrácí stále více na významu.