Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Linguidové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Lingora
Známé obydlené planety:
Viron, Dauho, Teffon, Nasseda, Aluf, Drostett, Launt, Taumond, Bastis, Latur, Verehost, Compol

Delfíní loď Linguidů.jpg
Delfíní loď Linguidů.jpg
© Johnny Bruck, VPM kg.

Linguidové jsou obyvatelé planety Lingora v soustavě Teshaar a potomci Arkonidanů a Tefrodů.

Vzhled

Vzhled odpovídá Terrancům a je zcela humanoidní. Průměrná výška je přitom o něco menší než u Terranců. Jediný markantní rozdíl je v tom, že je jejich celé tělo porostlé srstí, pod níž mají tmavou kůži. Výjimkou jsou jen dlaně a plosky nohou. Dokonce i tělesné typy - najdou se zde štíhlé a vysoké postavy, pružní atleti nebo rozpačitě působící tlouštíci - se zde vyskytují podobně jako u Terranců. Linguidové však mají velké, bezchrupavčité uši a výrazně ustupující bradu. U mnoha Linguidů je možné vidět na spáncích nebo mezi srstí silné modré žíly.

Úprava srsti je pro Linguidy velice důležitá a liší se od jedince k jedinci. Někteří z nich mají určité části dokonce úplně vyholené. Mnoho Linguidů tímto způsobem upravuje pouze oblast kolem očí, jiní například i ústa či bradu. Tam, kde je kůže viditelná, je možné pozorovat spoustu vrásek, které se objevují nezávisle na věku Linguida, především kolem učí a kolem vpadlých, bezzubě působících úst. Mnoho Linguidů si své vlasy splétá do copu, jiní nosí vlasy upravené na tzv. »kohouta«.

Střední délka života Linguidů je přibližně 50 let.

Forma společnosti

Společnost Linguidů je volně organizovaný stát bez výrazné hierarchické struktury. Centrální vláda linguidské hvězdné říše neexistuje, je zde ale tzv. centrální rada, jejíž kompetence a pravomoci nejsou ovšem zcela jasné a také jsou velice malé. V čele společnosti stojí Mírostrůjci, kteří však nejsou jako v jiných demokratických zřízeních voleni, ale prosazují se zvláště díky svému talentu a dovednosti kvalifikovat se v umění jazyků.

Linguidové ovládají mluvené slovo jako žádný jiný národ. Tato dovednost se neomezuje jen na jejich vlastní řeč, lingo, dokáží se ale naučit jakýkoliv cizí jazyk za neuvěřitelně krátkou dobu a poté ho perfektně ovládají. Všichni Linguidové mají zvláštní nadání přesvědčit ostatní bytosti jen díky síle slov. Takto dovedou sami vyřešit vážné konflikty i bez použití násilí. Linguidové, kteří k tomuto mají obzvláště velký talent, se mohou stát Mírostrůjci. Schopnost ovlivňovat ostatní bytosti samotnými slovy však není žádnou parapsychickou schopností. Příčinou tohoto nadání je dle vlastního přesvědčení Linguidů tak zvaná Kima.

Historie

Historie Linguidů není zcela dochována a opírá se z velké části o informace z Crestovy databáze, hlášení RIUNANu, Tereomirovy databáze a jeskynní obrazy ze Zonai na Lingoře. Podrobné záznamy o ranných linguidských dějinách neexistují a mohou být rekonstruovány pouze z různých zdrojů.

Národ Linguidů vznikl v 7. tisíciletí před Kristem po smíšení arkonidského a tefrodského genotypu. V této době se arkonidské Impérium pod velením Haemona de Tereomir pokoušelo přeměnit pozdější soustavu Teshaar podle vzoru své arkonidské domovské soustavy do tříplanetárního světa. Tento plán se však nezdařil.

Při zmatcích během jejich snažení proniká tefrodská kosmická loď SAMUR pod vedením Kalaga při hledání nesmrtelnosti do soustavy Teshaar. Silné pětidimenzionální erupce a bouře uvnitř soustavy Teshaar vedou ke ztroskotání tefrodského křižníku, stejně jako arkonidské lodi RIUNAN, na budoucí svět Lingora. Přeživší Tefrodi a Arkonidané jsou na planetě vystaveni obrovským hyperenergetickým jevům, díky kterým dospějí až do smyslového a duševního kontaktu s hyperprostorem. To však nevede ke zničení nebo duševnímu pomatení Pralinguidů, protože společně s nimi je do hyperprostoru vytržena i větev keře, což způsobí, že Pralinguidové získají díky větvi průchod zpět do Einsteinova vesmíru, a tím si mohou udržet svou duševní neporušenost a stejně tak se tento vstup do hyperprostoru stane základem pro pozdější symbiózu Linguidů s keřem Kima. Kromě toho vede smyslově-duševní kontakt Pralinguidů s hyperprostorem k pozměněným jazykovým schopnostem a jazykovému vnímání. Linguidové jsou nyní schopni rozumět a manipulovat různými situacemi a perspektivami, které se jazykově projevují v živých tvorech: a tak vzniká Kima. Tato mutace však není chápána jako parapsychický jev, nýbrž jako genetický.

Dalším důležitým mezníkem ve vývoji Linguidů byla naprostá ztráta schopnosti mluvit po opuštění hyperprostoru. První Linguidové neznali žádnou řeč. Nejprve si vyvinuli tzv. taneční jazyk, ze kterého se následně stala zvuková řeč lingo. Tento vývoj je zobrazen na jeskynních obrazech ze Zonai.

Lety do vesmíru začaly pro Linguidy kolem roku 970 NGL. Nejprve používali transiční pohon, což vedlo k vážným nehodám, protože kvůli tomuto způsobu dopravy začali postupně ztrácet svou Kimu. Teprve později s vyvinutím lineárního pohonu se kosmické lety staly pro Linguidy bezpečnější. První soustavou, kterou kolonizovali, byla soustava Nashaan a její hlavní planeta Viron, která byla od domovské soustavy Teshaar vzdálena 80 světelných let.

V roce 1044 NGL objevili Linguidové technošrotiště Assih-Barang a odtud také převzali několik nových technických vynálezů, například počítače, roboty nebo metagravový pohon.

Do povědomí ostatních se Linguidové dostávají poprvé v roce 1169 NGL. V této době ovládají hvězdnou říši, která zahrnuje 14 nenásilně podrobených slunečních soustav.

Roku 1169 NGL řeší Mírostrůjci Linguidů konflikt mezi invitro klony série Omni-Blue-600 a invivo Tentra-Bluesany v sektoru Simban. Linguidský Mírostrůjce Aramus Shaenor ho zažehná jen díky moci svých slov a svému působení. Jako protislužbu požaduje od vlády Tentrů na Roostu soustavu Jergelen, což je mu také přislíbeno. Stane se tak 15. soustavou linguidské říše.

16. soustavou se 3. července 1170 NGL stane soustava Cueleman, jež je převzata po urovnání sporu mezi ještěrkovitými Oytloky a kolonisty Karr-Bluesany. Atlan, podle něhož je soustava Cueleman součástí arkonského Impéria, a Karrové ji tak nemohli přenechat Linguidům, slíbí soustavu Topsiderům. Tím se vyhrotí konflikt mezi Karry, Topsidery a Linguidy a je vyřešen jen díky Mírostrůjci Bransoru Manellovi. Soustava je nakonec 15. srpna 1170 NGL převzata linguidskou říší.

V roce 1171 NGL proklamuje superinteligence ID, že se Linguidové stali jejím nově upřednostňovaným národem, protože Terranci selhali. ID žádá, aby mu Terranci vrátili zpět 14 buněčných aktivátorů, které mají být předány Mírostrůjcům.

Nesmrtelní Mírostrůjci propadají stále sílícímu šílenství, protože pětidimenzionální impulzy buněčných aktivátorů pomalu ničí jejich Kimu. Teprve na konci roku 1173 NGL jsou pomatení Mírostrůjci osvobozeni od svých buněčných aktivátorů. Přeživší Mírostrůjci poté zestárnou jen o dobu, po níž aktivátory nosili.

Po této krizi Linguidové rozhodnou, že již dále nechtějí expandovat, ale stáhnou se jen do své oblasti. Další účast v galaktickém dění tak odmítají.

1. srpna 1202 NGL se Mírostrůjci Arinu Barras a Sui Zolnai účastní jako zástupci Linguidů expedice Coma. Toto je na dlouhou dobu jediná příležitost, při níž se Linguidové zapojují do galaktického dění. Dalších galaktických konferencí, setkání nebo spojenectví se již neúčastní. Také jejich osud během invaze TRAITORU je neznámý.

V březnu 1463 NGL je linguidská delfíní loď součástí galaktické delegace v soustavě Akon. Je to poprvé po přibližně 250 letech, co se Linguidové opět zajímají o události v Mléčné dráze.

Obydlené sluneční soustavy

Linguidové ovládají jen malou hvězdnou říši, jelikož až ve 12. století NGL vyvinuli lineární pohon. Do jejich říše patří tyto soustavy:

Kosmické lodě

Delfíní loď Linguidů.jpg
Delfíní loď Linguidů.jpg
© Christoph Anczykowski
Základní tvar kosmických lodí Linguidů je pro všechny typy stejný, podobá se delfínovi. To platí jak pro malá plavidla dlouhá 20 metrů, tak i pro velké transportéry o délce více než 700 metrů. U menších plavidel je poměr mezi délkou a šířkou přibližně 3:1, u velkých kosmických lodí činí tento poměr asi 7:5.

Zvláště nápadné je, že všechny jejich kosmické lodě mají nalakované příčné pruhy. Barvy jednotlivých kosmických lodí se liší dle účelu jejich použití. Velké transportéry mají červenou a černou barvu, jednotky, které slouží pro přepravu osob mají žluto-černé pruhy, planetární plavidla dostala bílé a černé pruhy.

Starší lodě Linguidů jsou vybaveny lineárním pohonem, modernější varianty už mají pohon metagravový. Metagrav ale nevyvinuli sami Linguidové, ale objevili ho na technošrotišti Assih-Barang v roce 1044 NGL, kde si ho přivlastnili a poté adaptovali.

Známí Linguidové