1000 - 1049 NGL

1044 ngl = 4631

1000 NGL

Postaven pozdější ELMER VILLON (PR 1473)

1001 NGL

Paladin Claarence je dokončen. Na Size znovu přistávají Arasové a budují klonovací továrnu (PR 1479)

Narozena Mniška Tamal (PR 1891)

1005 NGL

Narozena Mniška Beckar (PR 1891)

kolem 1013 NGL

Cantarové vybudují na Knessemmu překladištní kosmodrom (PR 1462)

1020 NGL

Narozena Mniška Herget (PR 1891)

1021 NGL

Šaogenská říše nebes: Duchovní pastýř z Fázových hor učiní návštěvu na Mračnově (Mračno XII) (PR 1891)

1023 NGL

Narozen Ariber Foncan (PR 1485)

1027 NGL

Pascal vstupuje poprvé do sítě Simusense (PR 1492)

1033 NGL

Narozena Mniška Devior (PR 1892)

1034 NGL

Narozena Mniška Hentele (PR 1891)

kolem 1040 NGL

Planeta Vaarjadin je osídlena Kartaniňany (PR 1437)

1042 NGL

Na Cattu narozen Aras Archambe (PR 1440)

Narozena Mniška Dzarro (PR 1892)

1044 NGL

Od nemocných Hangayských Kartaniňanů ukradnou Drakisté BLUEJAY, který se v budoucnu stane jejich lodí uvnitř flotily Svobodných obchodníků (PR 1447)

Šaogenská říše nebes: Greine a Oriwad najdou novorozenou Sedmihlásku v kontejneru na odpad u kosmodromu Bleuth na Mračnově (Mračno XII) (PR 1891)

kolem 1048 NGL Linguidé naleznou šrotiště Assih-Barang a osvojí si několik technických novinek, jako jsou počítače, roboti a metagrav (PR 1504)

1049 NGL

50‘000 klonů ze série Omni-Blue 600 je Arasy odesláno Cantarům. Známí příslušníci: Duentinyce, Luietfiye Kücüktekin, Seyrmayal (PR 1460, PR 1500).

Ertrusanský klon Marfin Kinnor je dokončen a pro to, že nedokáže strávit maso, je označen za genetický odpad (PR 1580)

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!