Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1936
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1936
Název:V parabunkru
(Im Para-Bunker)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:29.9.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1273 NGL = 4860 / 1290 NGL = 4877
Zajatec na Saturnově měsíci – říkají mu smrtící mutant
Hlavní postavy románu:

Vincent Garron – „Říkejte mi Vince,“ žádá mutant nejraději.

Tuyula Azyk – Bluesané děvče má zmírnit Garronovu nebezpečnost.

Noviel Residor – Nový šéf SPL stojí před zatěžkávací zkouškou.

Lionella ze Zaru – Pozemšťanka má vyřídit nepříjemný úkol.

Ovelo Kerren – Muž z parabunkru je z drsné školy.

Lancelot Barnigg – Medik přijde vrahovi na stopu.

V létě 1290 nového galaktického letopočtu se napětí v domácí Mléčné dráze poněkud uvolňuje: Solmothové při své mírové misi úspěšně přivedli nejvýznamnější mocnosti Galaxie k jednacímu stolu v Galaktiku.

V Mirkandolu, v samotném srdci Krystalického impéria, má být pro Galaxii nalezen nový začátek. Nebezpečí války mezi mocenskými bloky je prozatím zažehnáno. Zdá se, že by mohli být obyvatelé galaxie v dohledné době skutečně dost zralí na to, aby byli právoplatnými členy koalice Thoregon.

Mezitím se Perry Rhodan s nevelkou skupinou pomocníků pokouší ve vzdálené galaxii DaGlauš proniknout sítí intrik, spletenou mysteriózní Šabazzou, jejímž jediným cílem je podle všeho rozbití Thoregonu. Šabazziny aktivity přinesly četným světům smrt a zkázu; na její konto lze přičíst i několik katastrof v Mléčné dráze.

Šabazza se činí také v galaxii Puydor. Do zdejších událostí jsou zapleteni čtyři nositelé buňkových aktivátorů: Michael Rhodan, Julian Tifflor, Gucky a Icho Tolot bojují v této oblasti kosmu ve válce, i když na různých stranách konfliktu.

Lidé na Zemi a tisíci dalších světech Ligy svobodných Pozemšťanů o všech těchto potížích nevědí, jejich zájmy se koncentrují na aktuální problémy a nadcházející volby. Většina Terranců přitom netuší, že se na Saturnově měsíci Mimasu skrývá děsivá hrozba – a to V PARABUNKU...


Na Saturnově měsíci Mimasu se nachází parabunkr pro takzvané PAKZ (paraabnormální kritické zločince). Jedná se o vyhloubenou černou skálu o průměru 1000 metrů, která se vznáší nad kráterem Herschel a je obklopena paratronovou clonou. Stanici mají na starosti bezpečnostní důstojník Ovelo Kerren a psycholožka Lionella ze Zaru, kteří 4. června 1290 NGL přijímají dvanáctiletou bluesanskou dívku Tuyulu Azyk. Narodila se na bezvýznamném světě Nyveloe v eastside a linguidský mírostrůjce Ario Vabigo rozpoznal její latentní psionický talent, který se dívčini rodiče snažili využít k vydělávání peněz. SPL Bluesanku před časem vykoupila a nyní ji přivedla sem.

V parabunkru jsou uvězněni Galactic Guardian Mongeracza, Terranka Flyr Berungue, Vincent Garron a čtyři další vězni. Garron je v apalickém kómatu a Azyk se ho má pokusit probudit a přetvarovat, což je její schopnost. Je psiokonvertorkou a dokáže převádět biologické psionické zdroje do jiných formátů.

Garronův příběh začíná o 17 let dříve, v březnu 1273 NGL:

Astrofyzik Vincent Garron, narozený roku 1246 NGL na Olympu1), přichází na vědeckou stanici LYRA-PSR-14, zkoumající prenovu Opus Delta. Na palubě žije celkem 30 vědců a lékař Lancelot Barnigg je prvním, kdo přichází s Garronem do styku.

Při začátku vyšetřování oznámí sedmadvacetiletý, že příležitostně nemůže vnímat zádné barvy. Již při prvním letu do blízkosti Opus-Delta, který Garron podnikne s dvěma kolegy, dojde ke katastrofě. Slunce praskne a Garronovi průvodci jsou mrtví. Jejich svaly se uvolní z kostí, jakmile začne maso kvasit. Oční bulvy vybuchnou, protože se voda v nich obsažená odpaří. Garron ještě žije, ale vykazuje silné spáleniny. Kromě toho je zřejmé, že nyní vidí už jen černobíle. Lancelot Barnigg, palubní lékař LYRA-PSR, přiveze mrtvoly k vyšetření na Tahun2). Po dobu jeho pobytu na medoplanetě se přeruší rádiový kontakt s LYRA-PSR. Barnigg, který se ihned vrací se záchranným mužstvem do stanice, zjistí, že všech dvacet osm členů podádky zahynulo stejným způsobem jako oba mrtví ve Space-Jetu. Žije jen těžce zraněný Garron. S dvacetiosmi mrtvolami je transportován na Tahun.

Po podrobnějším průzkumu dospěje patolog na medoplanetě v dubnu k poznatku, že oba muži ve Space-Jetu padli za oběť mikrovlnému záření, které vycházelo z Garrona. Spáleniny si mutant, který je označován jako mikro-frekvencer, si zřejmě způsobil sám. Specialisté předpokládají, že Garron je hyperceptor, který může vnímat hyperdimenzionální fenomény a že hyperenergetický výbuch Opus-Delta modifikoval jeho způsob vnímání a vzbudil jeho paranadání. Než může být vražedný mutant uložen do hlubokého spánku, prchne a zasáhne přitom svými mikrovlnami šestnáct nedalekých osob. Cítí se mučen barvami, které lidé v sobě nesou, a věří, že jedna hypermoc mu ty barvy ukazuje a poroučí, tuto odstranit. Při útěku se také ukáže, že může ničit plazmatické mozky robotů. Snadnost, s jakou najde pomocníky, dokazuje, že je buď hypno nebo sugestor. Když se Garron dostane na palubu medolodě ADIA, která letí do Sluneční soustavy, spěchá Barnigg okamžitě transmiterem do Terranie, aby varoval SPL-šéfku Giu de Moleon. Komando, které nasadí na AIDA blízko Saturnova měsíce Mimasu, nalezne jen mrtvoly, mezi nimi také děti. Garron unikne teleportací. To vede k domněnce, že Garronovi paradary se aktivují, až když je mutant emocionálně pobouřen. Nakonec přiměje Gia de Moleon Barnigga k tomu, aby se nasadil jako návnada. Ačkoliv se bojí kruté smrti způsobené mikrovlným zářením, nechce lékař, jehož přítelkyne Seelena Mirdyl byla rovněž zabita Garronem, promarnit šanci minout a zastavit vraha. Opravdu se to 4. května podaří, Garron je zajat v antiESPERském štítu. Barnigg se přitom stane 843. obětí mikrofrekvenzéra. Vrah po svém běsnění upadne do hlubokého bezvědomí, z něhož se neprobudí 17 následujících let.

Na Mimasu je Garron za »para-zrůdný kritický trestný čin« umístěn do para-bunkru PAKS, černé, skoro kilometr velké, vyhloubené kouli, která je obalena paratronovým štítem, a v antigravitačním poli se vznáší v kráteru Herschel.

Uprostřed roku 1290 NGL si Služba Pozemské Ligy buduje nový hlavní stan na Luně3). Novému SPL-šéfovi Noviel Residoru se podaří nahradit s Alašanem a SPL-věží zmizelé vedení tajné služby4). Od úrazu, při kterém jeho mozek utrpěl těžké škody, nemůže roku 1239 NGL narozený Residor projevovat žádné emoce. Z pověření SPL-šéfů přiveze Lionella ze Zaru a Ovelo Kerren počátkem června dvanácti roční, z gataského okrajového světa Nyveloe pocházející bluesanskou mutantku Tuyula Azyk z para-bunkru. Psí-konvertorka, která může biologické psí-zdroje konvertovat do jiných formátů, vzbudí Garrona z jeho komatu a paradary vražedného mutanta změní. Když rodiče Tuyula Azyk chtěli, když Liguidiska strůjkyně míru5) Ario Vabigo objevila schopnosti jejich dcery, ji chtěli obchodně využít, byla unesena a prodána a nakonec se dostala do rukou SPL. Malá Bluesanka sice nemůže Garrona vytrhnout z komatu, nepochybně se ale dotkla jeho duševní roviny.

14. června zaútočí osmdesát metrů velký akonský kulovitý křižník RAMIRA znenadání na PAKS, aby tam vedle Garrona a čtyř dalších zavřených těžkých zločinců osvobodila Těžkého Mogeracza, jednoho z nejdůležitějších náčelníků Galaktických strážců6). Dříve než tomu oddíli Cistolo Khana mohou zabránit, deaktivuje zrádce Ovelo Kerren paratronový štít. Vedle Mogeracza zmizí s RAMIRou také Garron a Tuyula Azyk. Když je křižník o sedm hodin později zadržen v pásu asteroidů, jsou všichni pasažéři mrtví. Většina je zabita mikrovlnami, některým, mezi nimi i Mongeracza, explodovala lebka. Garron si očividně v letech svého koma vyvinul nové paradary, které byly možná aktivovány kontaktem s Bluesanskou mutantkou. Garron sám opustil RAMIRu svou zvýšenou teleportační schopností s Tuyula Azyk. Protože syntronické paměti akonské lodi jsou prázdné, domnívá se Noviel Residor, že multimutant dodatečně své ostatní schopnosti, část své osobnosti a své paměti uložil do hyperprostoru, a tím získal myšlenkovou a paměťovou kapacitu velké syntroniky...