Perry Rhodan 1935 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1935
Název:Píseň ticha
(Gesang Stille)
Autor:Andreas Eschbach
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:22.9.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Nesmrtelný a kybernetik – na světě pyramid
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Nesmrtelný Terranec zkoumá tajemství planety Lokyrd.

Skill Morgenstern - Kybernetik se odváží neslýchaného kroku.

Od chvíle, kdy byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni uhájit se v cizím prostředí. Asi 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih, nyní žije v galaxii Whirlpool a musí se spoléhat pouze na sebe samotné.

Naštěstí se velmi rychle podařilo zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě Terranci bydlí, se prokázali jako laskaví lidé. Výstavba samostatného národa Alašan postupuje rychle vpřed. V průběhu roku 1290 NGL byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, snaží vypátrat Šabazzu, tajuplného protivníka lidstva. Současně hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která podle všeho slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikne do důležitého mocenského centra galaxie DaGlauš, do Kruhu Zophengornu. Zde Galaktici tuší další stopy a události jim brzy dávají za pravdu. V zophengornských satelitech se Rhodanův tým ocitne v nesnázích a nakonec musí uprchnout. Přesto získal cenné informace.

Napříště jdou do akce Reginald Bull a kybernetik Skill Morgenstern – tyto dva muže očekává PÍSEŇ TICHA...


Se sotva deset metrů dlouhým, sedm metrů širokým a tři metry vysokým pomocným člunem JISKRY proletí Reginald Bull a kybernetik z SPL Skill Mongenstern pás asteroidů a přistanou u prastarého pyramidového parku na Lokyrdu. V zříceninách chrámu objeví zobrazení galaxií DaGlauš a Salmenghest, na kterém je tečka v kotli označená drahokamem vloženým do zlata. Také v centru motýlovité galaxie je díky takovému drahokamu označena planeta, která své slunce obýhá po společné dráze s dalšími čtyřmi. Šest dalších zobrazení na zdi je zničeno.

Blízko chrámu leží základna Korragů, obdélníkově vyhloubená, v rozměrech není stejná jako dosud objevené stanice Korragů, s délkou třicet a šířkou šestnáct kilometrů ale je velká pět set metrů. V zařízení je pět set metrů široká paseka, ze které plynou četné svítící provazy, křížovitě rozdělené. Kopulovité stavbě v průsečíku dá Morgenstern jméno Herzdom.

SPL-agent oznámí Bullovi, že trpí Dagöerským syndromem, tisíceletí známou, extrémně vzácnou nemocí, kterou Arasové pro její nevyléčitelnost a její neznámou příčinu nazvali »Velká urážka«. Při ní přijde pozvolně a postupně k rozpadu mozku a tím ke ztrátě paměti a osobnosti. Morgenstern, kterého v Terrania City už pět let ošetřuje galaktický lékař profesor Ubarat, má už některé části mozku nahrazené mikrosyntronickými implantáty. Pod deflektory skrytý, vniknou nesmrtelný a zasvěcený smrti společně do obrovského průmyslového zařízení, které slouží pro stavbu kosmických lodí. Morgenstern, který se cítí příbuzným Korragů na díky svému částečně syntronickému mozku, přijde intuitivně na přístup k technologii a věří, že z počítače poznal, že zařízení je 540 let staré. Pod Herzdomem objeví oba pozemšťané tři sta metrů dlouhou kosmickou loď, jejíž malá, kulovitá centrální jednotka je propojena společně s dvěma kardany s kruhem pohonu. Morgenstern vyrozumí z centrální pozitroniky, že Korrago na Lokyrdu vyvíjeli kosmickou lď, se kterou by mohli dosáhnout Kotle1). Ačkoliv už pět set let každých dvacet až padesát let nasadili do kotle nový typ kosmické lodě, až dosud ale Korragové nedosáhli svého cíle.

I přes zkázu, kterou při průniku do Herdomu vyvolali, mohou Bull a Morgenstern Korragy nejdříve úspěšně unikat. Protože ale nový Dagöerský posun omezí pohybové schopnosti kybernetika, jsou nakonec objeveni. Mezitím, co Bull vzdoruje přesile rozdílných Korragů, vyndá si Morgenster pro kontakt s korragskou centrální pozitronikou obě oči a použije své umělé zrakové nervy jako pozitronické rozhraní. Nyní vnímá »Zpěv ticha«, díky kterému Korragové slyší, předpěvcem v tichém sboru a přijme tak kontrolu nad roboty z Lokyrdu. Vyzve Bulla, aby se vrátil na GLIMMER, a sám chce zůstat na Korrago. Když Bull odmítá, ho tam zanechat, nechá Morgenstern nositele aktivátoru k pomocnému člunu eskortovat. Protože nemůže bezpočet robotů trvale kontrolovat, stáhne se mladý SPL-agent do lodi s dvojitým prstencem, která je obsazena jen posádkou sto Korragů, odstartuje, aby motýlovitou galaxii a pět planet prohledal, a zničí přitom loděnici. Dříve než loď, které dal Bully potají jméno MORGENSTERN, opustí systém Poroniu, předá Morgenstern nesmrtelnému letícímu zpět na GLIMMER souřadnice hlavního stanu Korragů2).

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!