Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1935
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1935
Název:Zpěv ticha
(Der Gesang der Stille)
Autor:Andreas Eschbach
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:22.9.1998
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Nesmrtelný a kybernetik – na světě pyramid
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Nesmrtelný Terranec zkoumá tajemství planety Lokyrd.

Skill Morgenstern - Kybernetik se odváží neslýchaného kroku.

Od chvíle, kdy byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni uhájit se v cizím prostředí. Asi 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih, nyní žije v galaxii Whirlpool a musí se spoléhat pouze na sebe samotné.

Naštěstí se velmi rychle podařilo zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě Terranci bydlí, se prokázali jako laskaví lidé. Výstavba samostatného národa Alašan postupuje rychle vpřed. V průběhu roku 1290 NGL byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, snaží vypátrat Šabazzu, tajuplného protivníka lidstva. Současně hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která podle všeho slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikne do důležitého mocenského centra galaxie DaGlauš, do Prstence Zophengornu. Zde Galaktici tuší další stopy a události jim brzy dávají za pravdu. V zophengornských satelitech se Rhodanův tým ocitne v nesnázích a nakonec musí uprchnout. Přesto získal cenné informace.

Napříště jdou do akce Reginald Bull a kybernetik Skill Morgenstern – tyto dva muže očekává ZPĚV TICHA...


Se sotva deset metrů dlouhým, sedm metrů širokým a tři metry vysokým pomocným člunem JISKRY letí Reginald Bull a kybernetik z SPL Skill Mongenstern na planetu Lokyrd. Jelikož zde čekají základnu Korragů, nezapojí během přiblížení pohon a snaží se tak simulovat neživý asteroid. Následně přistanou u prastarého komplexu, zahrnujícího ruiny města a dvě pyramidové stavby. V zříceninách devítibokého chrámu objeví zobrazení galaxií DaGlauš a Salmenghest, na kterém je tečka v Kotli označená drahokamem vloženým do zlata. Také v centru motýlovité galaxie je díky takovému drahokamu označena planeta, která své slunce obíhá po společné dráze s dalšími čtyřmi. Malby na šesti zbývajících stěnách podlehly zubu času.

Blízko chrámu se rozkládá základna Korragů, ohromná obdélníková prohlubeň, která představuje pětisetnásobně zvětšenou běžnou korragskou základnu. Je dlouhá třicet a široká šestnáct kilometrů. V průsečíku pět set metrů širokých tříd, tvořících osy základny, stojí ohromná budova s kopulovitou střechou. Morgenstern tuto centrální část komplexu pojmenuje Srdcový dóm.

SPL agent oznámí Bullovi, že trpí Dagöerovým syndromem, tisíceletí známou, extrémně vzácnou nemocí, kterou Arasové pro její nevyléčitelnost a její neznámou příčinu nazvali »Velká urážka«. Při ní dojde pozvolně k rozpadu mozku a tím ke ztrátě vzpomínek a osobnosti. Morgenstern, kterého v Terrania City už pět let ošetřuje Galaktický lékař profesor Ubarat, má už některé části mozku nahrazené mikrosyntronickými implantáty. Tato léčebná procedura ho ovšem stále víc mění v počítačem řízený stroj. Ukrytí pod deflektory vniknou společně Nesmrtelný a mladý Terranec do obrovského průmyslového zařízení, které slouží jako speciální loděnice. Morgenstern, který díky svému částečně syntronickému mozku cítí jistou příbuznost s Korragy, přijde intuitivně na přístup k technologii a ze synchronizačního signálu vyčte,že zařízení je 540 let staré. Pod Srdcovým dómem objeví Pozemšťané tři sta metrů dlouhou kosmickou loď, jejíž malá, kulovitá centrální jednotka je Kardanovým závěsem propojena se prstenci pohonu. Morgenstern vyrozumí z centrální pozitroniky, že Korragové na Lokyrdu vyvíjejí kosmickou loď, se kterou by mohli dosáhnout Kotle1). Ačkoliv už pět set let každých dvacet až padesát let nasadili do Kotle nový typ kosmické lodě, Korragové doposud nedosáhli svého cíle.

I přes poškození, kterou způsobili při průniku do Srdcového dómu, mohou Bull a Morgenstern nejdříve úspěšně unikat Korragům. Roboti však oba vetřelce brzy začínají zahánět do kouta. Terranci se uchýlí ke lsti a Korragy přimějí uvěřit, že opět opustili Srdcový dóm. Už málem úspěšně uniknou, v ten moment ovšem nový záchvat Dagöera omezí kybernetikovy pohybové schopnosti, takže jsou nakonec objeveni. Zatímco Bull vzdoruje přesile rozdílných Korragů, Morgenster si kvůli navázání kontaktu s korragskou centrální pozitronikou musí vypíchnout obě oči, aby své umělé zrakové nervy využil jako pozitronické rozhraní. Nyní vnímá »Zpěv ticha«, kterým se Korragové dorozumívají, stává se předpěvcem v tichém sboru a převezme tak kontrolu nad roboty z Lokyrdu. Vyzve Bulla, aby se vrátil na JISKRU, a sám chce zůstat mezi Korragy. Když ho Bull odmítá zanechat napospas osudu, nechá Morgenstern nositele aktivátoru k pomocnému člunu eskortovat Korragy. Protože nemůže bezpočet robotů trvale kontrolovat, stáhne se mladý agent SPL do lodi s dvojitým pohonným prstencem, kterou obsadí posádkou sta Korragů. Poté odstartuje s nestíněnými impulzními motory a zničí přitom loděnici. Mladý agent se stává součástí lodi a předpokládá, že už dlouho nebude potřebovat ani zbytek svého těla. Má v plánu najít motýlovitou galaxii a pět planet, které viděl na plastice v chrámu. Dříve než loď, které dal Bully potají jméno MORGENSTERN, opustí systém Poroniu, předá Morgenstern Nesmrtelnému souřadnice hlavního stanu Korragů2). Bully se posléze vydává na místo srazu s JISRKOU...