Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1934
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1934
Název:Šabazzin deník
(Shabazzas Tagebuch)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:15.9.1998
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Z lovců jsou pronásledovaní – chtějí uprchnout ze Zophengornu
Hlavní postavy románu:

Fee Kellindová – Agentka SPL jde poprvé do akce v Zophengornském satelitu.

Skill Morgenstern – Kybernetik se zajímá o Korragy.

Perry Rhodan – Terranec pátrá po dalších odkazech na svou soupeřku Šabazzu.

Direktor šest – Jeho čich ho přivede na správnou stopu.

Trabzon Karett – Počítačový specialista se prokáže se mistr při hledání senzorových spotů.

Monkey – Oxtorňan znovu ukáže rychlé reakce.

Od chvíle, kdy byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni uhájit se v cizím prostředí. Asi 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih, nyní žije v galaxii Whirlpool a musí se spoléhat pouze na sebe samotné.

Naštěstí se velmi rychle podařilo zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě Terranci bydlí, se prokázali jako laskaví lidé. Výstavba samostatného národa Alašan postupuje rychle vpřed. V průběhu roku 1290 NGL byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, snaží vypátrat Šabazzu, tajuplného protivníka lidstva. Současně hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která podle všeho slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikne do významného mocenského centra galaxie DaGlauš, do Kruhu Zophengornu. Zde Galaktici tuší další důležité stopy a poslední události jim dávají za pravdu. Jenže slídit v zophengornských satelitech není jen tak a brzy dojde ke komplikacím.

Rhodanův tým se stále znovu ocitá v nesnázích – a přitom musí pátrat po ŠABAZZINĚ DENÍKU...


V Alašanu vyšetřuje Skill Morgenstern mrtvé Korragy, které Fee Kellindová přivezla z Kre'Painu1). Sebemodifikační počítačový virus, který na Kre'Painu napadl SERUNY Alašanů a inicializoval jejich sebezničení, dostane označení korravir (korragský virus). Je patrné, že zbraně Korragů zachytily mikropulzace paratronových štítů a tyto vlastní subkmity namodulovaly a zakódovaly tak korragský virus. Zatímco se syntron SERUNU snaží vyrovnat rušivé impulzy, musí je zopakovat a zkopíruje přitom do sebe virus, který následně infiltruje ostatní syntronické prvky2). Protože GOOD HOPE III objevem Korragů a jejich pátrací sítě bezpochyby narazila na stopu Šabazzy, pošle Gia de Moleonová a Stendal Navajo Fee Kellindovou a Skilla Morgensterna 14. června 1290 NGL k Prstenci Zophengornu, aby informovali Perryho Rhodana a podpořili ho v jeho plánech. Jedna thorrimanská loď dopraví za Logidy maskované agenty SPL na periferní planetu3).

V Empiriu mezitím Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Nico Knoblochová, Trabzon Karett a Monkey získají nákresy bytů direktorů a slídí nejdříve na chodbách. Když Fee Kellindová a Skill Morgenstern přijedou do Města rekrutů, dostanou díky manipulacím Trabzona Karetta status noviců ve třetím roce. Rhodan a jeho průvodci se nyní dozví, co se stalo v systému Thorrtimer4) a na co narazila GOOD HOPE III5).

Když se Direktor deset 18. června 1290 NGL vydá do Situaria na poradu, proniknou Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Nico Knoblochová, Trabzon Karett a Monkey, skrytí pod deflektory, do jejího bytu, zatímco Fee Kellindová s Tautmo Aagenfeltem a Skillem Morgensternem zůstávají ve skrýši. Četná kontrolní zařízení a poplašné systémy, zabezpečující byt Šabazzy, jsou díky zkušenostem Trabzona Karetta a akrobatickému umění Mondry Diamondové zdolány. Vyjde přitom najevo, že by mohly některé z pastí způsobit naprostou zkázu Empiria, případně celého Prstence. V rozporu s byty ostatních direktorů zahrnuje byt Desítky vedle hygienické, kuchyňské a spánkové buňky jěště čtvrtou místnost, která slouží jako voliéra pro ptáky lamuuni. V archaickém počítači objeví Karret podklady Ša Bassy, kódované heslem "Helter Baaken"6). Z textů napsaných v neznámém jazyce, který zvládnou mikrotranslátory Galaktiků rozluštit jen částečně, vyjde najevo, že Ša Bassa začala již před staletími podkopávat Gildu seizmologů7). Její tajemný zadavatel ji přitom infomoval, že na počátku Konstitučního roku dojde v DaGlauši k procesu kosmického významu. Právě tomu má Ša Bassa za každou cenu zabránit. Kromě toho má Ša Bassa poznamenáno, že nasazení Goeddy8) a rovněž manipulace s Draky v Plantagu9) selhaly. Jelikož se nanokolony nedaly dost precizně kontrolovat, Heliotské tvrze explodovaly příliš brzy10) a postaraly se pouze o krátkodobý zmatek. Ša Bassa doufá, že by mohla šestý thoregonský národ a především Šestého posla zničit pomocí Jii'Nevever. V dalším souboru referuje Ša Bassa o kontaktech s mocným džerrským knížetem Kephigorem, jehož síly ovšem může použít pouze v DaGlauši. Nakonec se zmiňuje i o Tvůrcích, prvním národu Thoregonu12).

Mezitím vnikne dvanáct 1.5 metru vysokých ještěrek do úkrytu Galaktiků. Vezmou jako rukojmí pětici humanoidních učitelů a chtějí je vyměnit za tři seizmology, které činí zodpovědnými za zánik svého národa, protože se zmýlili v odhadu času, kdy má nastat ničivé kotletřesení. Fee Kellindová, Tautmo Aagenfelt a Skill Morgenstern mohou skrytě uniknout s podporou Eismer Störmengorda, aniž by je Touffxové, kteří mezitím obsadili konferenční místnost, zpozorovali.

Překvapivě se Šabazza vrátí zpět do svého bytu a Monkey ji bez váhání zastřelí termozářičem. Jedná se ale jen o maskovaného Korraga, který místo svého pána dočasně převzal roli Direktora deset a jehož ptáci lamuuni byli pouhou holografickou simulací. Krátce poté zjistí Trabzon Karett, že soubory Šabazzy už nemůže nalézt ve svém syntronu, ačkoli je tam přehrál. Domnívá se, že s nimi nakopíroval i virus, který se postaral o likvidaci dat. Mondra Diamondová následně objeví únikový transmiter, maskovaný za holosnímkem roje asteroidů13). Když Karett zjistí souřadnice cílové stanice, Rhodan zavelí k ústupu. Ša Bassin archaický počítač sebou Galaktici vzít nemohou, Rhodan však alespoň odnese hlavu zastřeleného androida. Direktor šest, náležející k lidu Mulletů, disponuje mimořádně citlivým čichem, takže je upozorněn na přítomnost cizinců. Nejdříve informuje spřáteleného Direktora sedm, hubenou, čtyřrukou bytost, na jejíž hlavě sedí jen jednou oko, obsahující multifunkční orgán. Osm direktorů se odebere před byt Direktora deset a Galaktici, prchající z bytu, je paralyzují. Ochromení unikne pouze opatrný Direktor šest, který se držel v bezpečí svého bytu. Šestka následně spustí poplach a tím hermeticky uzavře Empirium. Navzdory deflektorům se jak Perry Rhodan a jeho průvodci, tak i Fee Kellindová a oba její druhové musí mít na pozoru před infračervenými senzory Touffxů, kteří nyní Empirium prohledávají. Přesto se nakonec propracují do kotviště JISKRY. Zatímco zabije ručním granátem několik Touffxů, umožní Monkey Perry Rhodanovi, aby dal Direktorovi šest ultimátum, v němž žádá o volný odchod a hrozí zničením stanice. Šestka ustoupí, proto mohou Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Nico Knoblochová, Trabzon Karett, Fee Kellindová, Skill Morgenstern, Monkey a Eismer Störmengord opustit Prstenec Zophengornu na palubě seizmologovy jachty14).

Rhodan chce nyní prozkoumat základny Korragů, proto letí JISKRA k žlutému slunce Poroniu. Stanice na Merkuru podobné planetě Lokyrd musí mít speciální funkci, protože velké pětirozměrné emise Poronia znemužňují dálkový průzkum okolních sektorů. Reginald Bull a Skill Morgenstern dostanou příkaz, aby s výzkumnou kapslí přistáli na Lokyrdu...