Perry Rhodan 1934 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1934
Název:Šabazzin deník
(Shabazzas Tagebuch)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:15.9.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Z lovců jsou pronásledovaní – chtějí uprchnout ze Zophengornu
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Fee Kellindová – Agentka SPL jde poprvé do akce v satelitech Zophengomu.

Skill Morgenstern – Kybernetik se zajímá o Korragy.

Perry Rhodan – Terranec pátrá po dalších odkazech na svou soupeřku Šabazzu.

Direktor šest – Jeho čich ho přivede na správnou stopu.

Trabzon Karett – Počítačový specialista se prokáže se mistr při hledání senzorových spotů.

Monkey – Oxtorňan znovu ukáže rychlé reakce.

Ilustrace:
Perry Rhodan 1934 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od chvíle, kdy byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země nuceni uhájit se v cizím prostředí. Asi 200 000 Terranců, unesených spolu s Terranií-Jih, nyní žije v galaxii Whirlpool a musí se spoléhat pouze na sebe samotné.

Naštěstí se velmi rychle podařilo zvládnout první potíže. Thorrimané, na jejichž planetě Terranci bydlí, se prokázali jako laskaví lidé. Výstavba samostatného národa Alašan postupuje rychle vpřed. V průběhu roku 1290 NGL byly odraženy útoky cizích bytostí, toužících vyrabovat město Alašanů a zmocnit se jejich pokročilé technologie.

Mezitím na národ Alašan narazil Perry Rhodan. Nesmrtelný Terranec, nedávno jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, snaží vypátrat Šabazzu, tajuplného protivníka lidstva. Současně hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která podle všeho slouží v Šabazzině žoldu.

Pozemšťan s několika průvodci pronikne do významného mocenského centra galaxie DaGlauš, do Kruhu Zophengornu. Zde Galaktici tuší další důležité stopy a poslední události jim dávají za pravdu. Jenže slídit v zophengornských satelitech není jen tak a brzy dojde ke komplikacím.

Rhodanův tým se stále znovu ocitá v nesnázích – a přitom musí pátrat po ŠABAZZINĚ DENÍKU...


V Alašanu vyšetřuje Skill Morgenstern mrtvé Korragy, které Fee Kellindová přivezla z Kre'Painu1). Sebemodifikační počítačový virus, který na Kre'Painu napadl SERUNY Alašanů a inicializoval jejich sebezničení, dostane označení KorraVir (Korragský virus). Je patrné, že zbraně Korragů zachytily mikropulzace paratronových štítů a tyto vlastní subkmity namodulovaly a zakódovaly tak koragiský virus. Zatímco se syntron SERUNU snaží vyrovnat rušivé impulzy, tyto se opakují a kopírují přitom virus, který pak infiltruje ostatní syntronické prvky2). Protože GOOD HOPE III objevem Korragů a jejich pátrací sítě bezpochyby narazila na stopu Šabazzy, pošle Gia de Moleonová a Stendal Navajo Fee Kellindovou a Skilla Morgensterna 14. června 1290 NGL ke Kruhu Zophengornu, aby informovali Perryho Rhodana a podpořili ho v jeho plánech. Jedna thorrimská loď dopraví za Logidy maskované agenty SPL na Periférní planetu3).

V Empíriu ukončí zatím Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karett a Monkey zkoumání bytů direktorů a slídí nejdříve na chodbách. Když Fee Kellind a Skill Morgenstern přijedou do města rekrutů, dostanou také manipulací Trabzon Karetta status novice ve třetím roce. Rhodan a jeho průvodci se nyní dozví, co se mezitím stalo v systému Thorrtimer4) a na co GOOD HOPE III narazila5).

Když se direktor deset 18. června 1290 NGL vydá na poradu o situaci, pronikne Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Nico Knobloch, Trabzon Karett a Monkey skrytí pod deflektory, do jeho bytu, zatímco Fee Kellind s Tautmo Aagenfeltem a Skill Morgensternem zůstávají ve své skrýši. Četné kontrolní zařízení a poplašné systémy, které jistí byt Shabazzy a z nichž některé by mohli způsobit zcela kompletní zkásu Empíria, jsou díky Trabzon Karettovu skušenostem s pozitronikou a díky akrobatickému umění Mondry Diamond, zdolány. V rozporu s byty ostatních direktorů obsahuje byt direktora deset vedle hygienické, kuchyňské a spánkové kabiny jěště čtvrtou místnost, která slouží jako voliéra pro Lamuuni-ptáky. V počítači objeví Karret podklady Sha Bassy, ukryté pod heslem »Helter Baaken«6). Z textů napsaných v neznámém jazyce, který mikropřekladatel galaktiků dokáže jen částečně rozluštit, vyjde najevo, že Sha Bassa začala již před sto lety podkopávat gildu Třesozkoumačů7), aby nyní svému objednavateli sdělila, že skoro na počátku konstitučního roku začne v DaGlauši proces kosmického významu. Kromě toho má Sha Bassa poznamenáno, že nasazení Goeddy8) stejně jako manipulace s Draky v Plantagoo9) asi selhala. Protože Nano-kolona nemohla být dost precizně řízena, Heliotské tvrze explodovali příliš brzy10) a mohli se jen krátkodobě postarat o zmatek. Sha Bassa doufá, že by mohla šestý Thoregonský národ a především Šestého posla mohla zničit pomocí Jii'Nevever. V dalším souboru referuje Sha Bassa o kontaktu se silným Džerrským knížetem Kephigorem a nakonec i o Tvůrcích, prvním národu Thoregonu12).

Mezitím vnikne dvanáct bulligů, 1.5 metru velkých ještěrek do úkrytu galaktiků. Vezmou pět humanoidních noviců gildy jako rukojmí a chtějí je vyměnit za tři Seizmology, které činí zodpovědnými za zánik svého národa, protože včas neohlásili kotlotřesení. Fee Kellind, Tautmo Aagenfelt a Skill Morgenstern mohou skrytě uniknout s podporou Eismer Störmengorda, aniž by je Touffxové, kteří mezitím obsadili konferenční místnost, zpozorovali.

Překvapivě se Shabazza vrátí zpět do svého bytu a Monkey ji bez váhání zastřelí svým termozářičem. Jedná se ale jen o maskovaného Korraga, který místo svého pána dočasně převzal roli direktora deset a jehož Lamuuni-ptáci holograficky simulovali. Krátce poté objeví Trabzon Karett, že soubory Shabazzy už nemůže ve svém syntronu nalézt, ačkoli je tam přehrál, a Mondra Diamond objeví únikový transmiter, který je skrytý v zobrazení jednoho roje asteroidů13). Když Karett zjistí souřadnice cílové stanice, vezme Rhodan sebou hlavu androida a zavelí ústup. Protože Muller disponuje obzváště jemným čichem, je direktor šest upozorněn na přítomnost cizinců a nejdříve informuje spřáteleného direktora sedm, hubenou, čtyřramennou bytost, jehož hlava má jen jednou oko, které obsahuje multifunkční orgán. Devět direktorů se odebere před byt direktora deset a Monkey je paralyzuje, když galaktikové opouštějí byt. Jen direktor šest se dostane včas do bezpečí, spustí poplach a tím hermeticky uzavře Empírium. Navzdory deflektorům se jak Perry Rhodan a jeho průvodci, tak i Fee Kellind a oba její druhové, musí mít na pozoru před infračervenými senzory Touffxů, kteří nyní Empírium prohledávají. Přesto se nakonec propracují do kotviště GLIMMERu. Zatímco zabije ručním granátem několik Touffxů, umožní Monkey Perry Rhodanovi, aby pod hrozbou zničení Empíria, dal direktoru šest ultimátum, kde požaduje volný odchod. Proto mohou Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karett, víla Kellind, Skill Morgenstern, Monkey a Eismer Störmengord Kruh Zophengorn opustit se Seizmologovou jachtou14).

Rhodan chce nyní prozkoumat základny Korragů, proto letí JISKRA k žlutému slunce Poroniu. Stanice na merkuru podobné planetě musí mít zvláštní funkci, protože velké pětirozměrné emise Poronius znemužňují dálkový průzkum okolních sektorů. Reginald Bull a Skill Morgenstern dostanou příkaz, aby s pátrací kapslí přistáli na Lokyrdu.