Korragové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:DaGlauš
Domovská planeta:Century I
Známé obydlené planety:
Century I
Korragové
Korragové
© VPM kg.

Korragové jsou národem androidů, kteří byli speciálně vyvinuti pro Šabazzu, aby mu sloužili jako průmyslový a vojenský mocenský prostředek. Do jaké míry byli Korragové skutečně živými individui, není známo. Přinejmenším jejich mozky byly částečně organické. Svalová tkáň je také organická.

Korragové jsou zásadně humanoidní (s jednou hlavou, dvěma rukama i nohama). Existují ale také bojové modely se čtyřma rukama. Výška kolísá mezi 1.70 metry a 2 metry. Speciální roboti jsou vysocí jen 1 metr.

Kůže Korragů je tvořena černým plastikem. Obě oči jsou malé a bílé, leží ve vertikálních štěrbinách, které se táhnou z čela až ke tvářím. Ruce jsou podobné člověku. Bojové modely je mají nahrazené různými paprskomety.

Korragové myslí kolektivně a komunikují společně přes Píseň ticha. Pauzy mezi rádiovými signály připomínají morseovku. Také dočasný palubní počítač SOL SOLHIRN, používal korragské algoritmy.

Korragové si kromě toho vyvinuli vlastní architekturu. Používali hlavně stupňovité pyramidy.

Jedinečný ofenzivní prostředek Korragů byl rádiově vysílaný virus, takzvaný Korragský virus (krátce KorraVir).

Aby zabránil možnému povstání Korragů, disponoval Šabazza různými sebedestrukčními kódy, kterými mohl zničit různé druhy korragů.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!