Perry Rhodan 1928 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1928
Název:Hroziví Korragové
(Unheimliche Korrago)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:4.8.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Akce GOOD HOPE III - agenti SPL v boji o život
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Fee Kellindová – Velitelka GOOD HOPE III narazí na hrozivého protivníka.

Jon Cavalieri – Šéf radarové stanice GOOD HOPE III bojuje v ledu a sněhu o život.

Lethos SeGuera – Agent SPL vsadí v zájmu druhů do hry vlastní život.

Tuja'Kjom'Gru – Kmenový zmocněnec Kre'Paiňanů.

Ursa Kormani – Pilot s fasetovýma očima.

Od chvíle, co byla sabotována Heliotská tvrz ve Sluneční soustavě, jsou lidé ze Země přinuceni uhájit se v cizích galaxiích. S obyvateli Kalkaty-Sever to dopadlo ještě docela dobře: Žijí v centru vysoce vyspělé, přátelské civilizace. Docela jinak se to má lidmi, zmizelými s městskou čtvrtí Terranie-Jih. Přibližně 200 000 Terranců je v roce 1290 Nového galaktického letopočtu v galaxii Whirlpool odkázáno pouze na sebe samotné.

Naštěstí se podařilo rychle překonat počáteční problémy. Vztah s Thorrimany, na jejichž planetě lidé bydlí, se vyvinul v přátelství. Byly navázány první obchodní kontakty a výstavba samostatného národa Alašan – jak se nyní nedobrovolná kolonie nazývá – postupuje vpřed. Nedávno byl dokonce pomocí blufu odražen úder barbarských drancířů Džerrů.

Mezitím narazila na Alašany také skupina okolo Perryho Rhodana. Nesmrtelný Pozemšťan, kterého před časem jmenovali Šestým poslem Thoregonu, pátrá po stopách Šabazzy, mysteriózního protivníka lidstva. Zároveň hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, kterou má údajně v rukou právě Šabazza.

S rukama v klíně nesedí ani Alašané: Fee Kellindová a posádka GOOD HOPE III provozují obchody na cizí planetě - a přitom narazí na HROZIVÉ KORRAGY...


GOOD HOPE III1) přilétá na Kre'Pain, druhou planetu slunce Kre, svět chudý na vodu, který je nucen obýhat po excentrické oběžné dráze okolo plynového obra dvojnásobné velikosti Jupitera. Napůl rostlinní obyvatelé Kre'Painu mají dvě nohy, protáhlé tělo a dvě dlouhé tykadlovité ruce. Z krku a hlavy vybíhají chomáče tenkých smyslových vláken. Díky trhlinám v kůži mohou Kre'Painové do vzduchu výřit fragmenty odumřelých roslinných buněk, které daly jméno »Svět samoty a zelených mlh« jejich vlasti. Kre'Painové obývají četné napravidelné plošiny, tak zvané »rody«, což jsou obrovské plodnice obrovských planetárních hub. Na zkamenělé struktuře Kmene jedna, nejstarším sídle Kre'Painů, může přistávat dokonce i kosmická loď velikosti GOOD HOPE III.

Zatímco letí s kluzáky na Kmen čtyři, aby obyvatelům prodali projektory formovací energie, přijme Fee Kellind a její průvodci vysokofrekvenční zaměřovací impulzy, která zřejmě pochází z technologie běžné v DaGlauši. Na zpátečním letu se Alašané pomocí tří robosond pokusí zaměřit zdroj impulzů. Neobvykle účinná zaměrovací ochrana jim to ale znemožní. Sondy jsou zničeny a výstřel z termoděla donutí přistát kluzák na ledovci. Současně začíná reflexní síť znemožňovat rádiový kontakt s GOOD HOPE III. Fee Kellind nechá zraněné Marya Senumy a Verl Oogen v péči Tsu Jaffer a Maru-Hi Sulu u vraku kluzáku a vydává se s Tessa Mundi, Teresa Newman, Saffar Aquila, Lethos SeGuera, Ursa Kormani a John Cavalieri k tajné stanici, ve které se domnívají, že je rušička, a kterou zaměřili díky stopě termické střely. Poté co se Alašanům podaří, zničit jednu odpalovací stanici pomocí dezintegrátoru, jsou napadeni asi 2.10 metru vysokými, černými androidy, jejichž tělo je z materiálu podobného umělé hmotě a jejich mozky jsou kombinací počítače a organického materiálu2). Zevnějškem se androidi i přes šestiprsté ruce podobají lidem, jejich svisle postavené, jen centimetr široké oči ale připomínají střílny. Alašané by androidy sice mohli přemoci v tvrdém boji, ale když se dostanou na šest metrů vysokou báň hledané stanice, selžou jim pikosyny jejich SERUNů. Nakonec jim explodují obleky. Tessa Mundi a Saffar Aguila přitom přijdou o život. Ostatní stačili své SERUNy odložit včas. Znovu jsou Alašané přepadeni Androidy a Lethos SeGuera se nakonec musí obětovat, aby své druhy ochránil před poslední umělou bytostostí, androidovi, který má na svých třech ze čtyř rukou přimontované těžké energetické zbraně.

Když se poté štít okolo stanice ukáže jako nepřekonatelný, vrátí se přeživší, napůl zmrzlí, zpět ke kluzáku. Cestou zemře Teresa Newman pri zřícení do trhliny v ledovci. U vraku nalezne Fee Kellind, Ursa Kormani a Jon Cavalieri už jen mrtvoly Marya Senumy, která zemřela na své zranění, a Verl Oogen a Tsu Jaffer, kteří zemřeli při výbuchu svého SERUNu. Maru-Hi Sulu zmizí.

Fee Kellind a oba její kamarádi vyhledají znovu stanici androidů a nyní překonají štít pomocí frekvenční modulace. Třicet pět metrů pod kopulí objeví čtyři třicet metrů dlouhé a čtrnáct metrů široké prostory. Četné holokrychle to ukáží osadu Kre'Painů. Ve skoro tisíci bodech, vyznačených v zobrazení DaGlauše, předpokládá Cavaliere další stanice podobné povahy. Když Fee Kellind vyřadí rušičku pomocí energetického přepětí, mohou přivolat GOOD HOPE III, která po nezvěstných již pátrá. Specialisté na syntroniku začnou prošetřovat centrální počítač stanice a narazí přitom na opakující se pojem »Korrago«. Když syntronik neúmyslně zaktivuje automatiku, která má během dvaceti pěti minut spustit destrukci stanice, nechá Fee Kellind vedle zbytku jednoho androida, naložit do GOOD HOPE III celý staniční počítač, a ihned opustí Kre'Pain. Když sebedestrukční automatika zničí androidní stanici na planetě, exploduje na lodi Alašanů také cizí počítač. Dvanáct členů posádky přitom přijde o život. Šéf technik Tuck Mergenburgh a šéflékař Laati utrpí těžká zranění. Silně poškozená GOOD HOPE III hrozí zřícením do slunce, ale Fee Kellind nouzově opraví metagrav a loď se zachrání hyperskokem3).