Perry Rhodan 1927 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1927
Název:Legenda Tujokanů
(Legende der Tujokan)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:28.7.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Pátrání po SOL – Perry Rhodan objeví další stopu
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Przondzu – Smrtibojovník Tujokanů čeká na svou chvíli.

Perry Rhodan – Terranec hledá stopy činkovité kosmické lodi.

Monkey – Oxtorňan se prokáže jako tvrdý bojovník.

Eismer Störmengord – Zlatavec jde s přáteli do akce.

Tautmo Aagenfelt – Fyzik se ocitne v nepříjemné situaci.

Od chvíle, co zešílela Heliotská tvrz v domovské Sluneční soustavě, jsou dvě skupiny lidí ze Země přinuceny uhájit se ve vzdálených, cizích galaxiích. S obyvateli Kalkaty-Sever to dopadlo ještě docela dobře: Žijí nyní na Kenteullenu, v domovině Nonggů – tedy v centru vysoce vyspělé, přátelské civilizace, pro kterou kontakt s Mléčnou dráhou nepředstavuje žádný problém.

Docela jinak se to má lidmi, zmizelými s městskou čtvrtí Terranie-Jih. Přibližně 200 000 Terranců je v roce 1290 Nového galaktického letopočtu v galaxii Whirlpool odkázáno pouze na sebe samotné.

Naštěstí se podařilo rychle překonat počáteční problémy. Vztah s Thorrimany, na jejichž planetě lidé bydlí, se vyvinul v přátelství. Byly navázány první obchodní kontakty a výstavba samostatného národa Alašan – jak se nyní nedobrovolná kolonie nazývá – postupuje vpřed. Nedávno byl dokonce pomocí blufu odražen úder barbarských drancířů Džerrů.

Mezitím narazila na Alašany také skupina okolo Perryho Rhodana. Nesmrtelný Pozemšťan, kterého před časem jmenovali Šestým poslem Thoregonu, pátrá po stopách Šabazzy, mysteriózního protivníka lidstva.

Zároveň hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, kterou má údajně v rukou právě Šabazza. Rhodan se nejprve vypravil k Zophengornu, centrále seizmologů.

Teď se i se svými průvodci vydal za novým cílem – chce prozkoumat LEGENDU TUJOKANŮ...


S JISKROU se dopracuje Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karett, Monkey a Eismer Störmengord na svět džunglí Tujo, který jako jediná planeta obýhá tmavožluté slunce Tup. Pod těsnou rostlinou pokrývkou nejsou k nalezení žádné zbytky kulovité kosmické lodi. Civilizace Tujokanů vykazuje ale nápadné protiklady. Ačkoliv je tu technologie všeobecně na nízké úrovni a zprávy se tu například předávají systémem zrcadel, které se upevňují na balóny, používají domorodci antigravové kluzáky a disponují mobilními hypervysílači, které jsou očividně terranské konstrukce. Průměrně 2,5 metru velcí Tujokené mají nazelenale třpytící kůži a plovací blány mezi prsty. Na hlavě mají světle červené oči a jejich uši se zužují směrem nahoru. Z rozšiřující se rybí tlamy čný dva páry krátkých ostrých zubů.

Když JISKRA přistane blízko metropole Haarenkey, jsou Rhodan a jeho průvodci, kteří se i zde vydávají za Logidy, přijmuti místodržitelem Krandolem. Krandol popírá, že by něco věděl o kulovitém křižníku. Ve skutečnosti ale před sto lety dopadl na Tujokan vrak kosmické lodi a oni se od té doby bojí pomsty jeho dřívějších majitelů. Krandol se svých návštěvníků pokusí zbavit dokonce otráveným jídlem, ale senzory SERUNů jeho plán zmaří. Holografické znázornění lidské lebky a v kameném kvádru zobrazený odrazovač tranformačního kanónu, objasní, že jdou po správné stopě, a galaktikové začnou povrch Tujo systematicky prohledávat. V podzemní vědecké kaverně Quottral narazí nakonec Perry Rhodan a Mondra Diamond na deformovaný fragment vnějšího pláště korvety, která kdysi byla pomockým člunem SOL-buňky 1. Mezitím Tautmo Aagenfelt lehovážně odloží svůj SERUN a je Gonsel Przondzu přepaden a unesen. Gonseln je bojovník smrti Tujokanů, kteří jsou už generace trénovaní, aby ve »dni odplaty«, kdy se vrátí majitel kulovitého křižníku, proti němu bojovali s nasazením života. Tujokan požaduje JISKRU výměnou za své rukojmí, ale Monkey, který se vydá jako neozbrojený vyjednávač do Haarenkay, osvobodí Aagenfelta pomocí schopností svého oxtornského těla, aniž by přitom zabil jediného Tujakonan.

Domorodci, kteří při vyšetřování Aagenfelta objevili, že domnělí tmavě šupinatí Logidové, mají světlou kůži, se nyní zaleknou, a jejich čtyřicet prastarých správců, kteří tvoří vládu Tujokanu, odhalí až doposud skryté vědomosti o původu technických artefaktů. Z jejich zprávy vyplývá, že před sto lety na Tujo přistály černěblanité bytosti, které se nazývali Korragové, aby zde zřídili podzemní základnu1). Když ale při kotlotřesení korveta ztroskotala, opatrovali kosmonauti její vrak, dokud nebyli po roce odvezeni. Zákaz Korragů, zdržovat se po dlouhé generace daleko od kulovité lodi, nakonec přece porušili, aby ho rozebrali a prozkoumali. Od té doby jejich život ale stále ovlivňuje strach z satisfakce Korragů. Zkroušený Krandol ukáže Rhodanovi a jeho průvodcům základnu Korragů, která se skládá ze čtyř zcela prázdných, obdélníkových skladišť, přičemž je každé třicet metrů dlouhé a čtrnáct metrů široké. Toto uspořádání připomene Rhodanovi spontánně staromódní okenní kříž.

Po dobu zpátečního letu na Zophengorn poukazuje Eismer Störmengord nato, že v sektoru Century zachycených radiogramech se vyskytoval několikrát pojem »Korrago«. Že ve velkém počítači Kruhu Zophengornu nelze o tomto pojmu nic nalézt, ačkoliv tam Zlatavec své podklady nahrál, dokazuje, že Šabazza má spojence v direktoriu Seizmologů2).