Perry Rhodan 1927 (Česká obálka) Perry Rhodan 1927 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1927
Název:Legenda Tujokanů
(Legende der Tujokan)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:28.7.1998
Vydáno v češtině:2021, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Pátrání po SOL – Perry Rhodan objeví další stopu
Hlavní postavy románu:

Przondzu – Smrtibojovník Tujokanů čeká na svou chvíli.

Perry Rhodan – Terranec hledá stopy činkovité kosmické lodi.

Monkey – Oxtorňan se prokáže jako tvrdý bojovník.

Eismer Störmengord – Zlatavec jde s přáteli do akce.

Tautmo Aagenfelt – Fyzik se ocitne v nepříjemné situaci.

Od chvíle, co zešílela Heliotská tvrz v domovské Sluneční soustavě, jsou dvě skupiny lidí ze Země přinuceny uhájit se ve vzdálených, cizích galaxiích. S obyvateli Kalkaty-Sever to dopadlo ještě docela dobře: Žijí nyní na Kenteullenu, v domovině Nonggů – tedy v centru vysoce vyspělé, přátelské civilizace, pro kterou kontakt s Mléčnou dráhou nepředstavuje žádný problém.

Docela jinak se to má lidmi, zmizelými s městskou čtvrtí Terranie-Jih. Přibližně 200 000 Terranců je v roce 1290 Nového galaktického letopočtu v galaxii Whirlpool odkázáno pouze na sebe samotné.

Naštěstí se podařilo rychle překonat počáteční problémy. Vztah s Thorrimany, na jejichž planetě lidé bydlí, se vyvinul v přátelství. Byly navázány první obchodní kontakty a výstavba samostatného národa Alašan – jak se nyní nedobrovolná kolonie nazývá – postupuje vpřed. Nedávno byl dokonce pomocí blufu odražen úder barbarských drancířů Džerrů.

Mezitím narazila na Alašany také skupina okolo Perryho Rhodana. Nesmrtelný Pozemšťan, kterého před časem jmenovali Šestým poslem Thoregonu, pátrá po stopách Šabazzy, mysteriózního protivníka lidstva.

Zároveň hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, kterou má údajně v rukou právě Šabazza. Rhodan se nejprve vypravil k Zophengornu, centrále seizmologů.

Teď se i se svými průvodci vydal za novým cílem – chce prozkoumat LEGENDU TUJOKANŮ...


S JISKROU se dopracuje Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Nico Knoblochová, Trabzon Karett, Monkey a Eismer Störmengord na svět džunglí Tujo, který jako jediná planeta obýhá tmavožluté slunce Tup. Pod bujnou rostlinou pokrývkou nejsou k nalezení žádné zbytky kulovité kosmické lodi. Civilizace Tujokanů vykazuje ale nápadné protiklady. Ačkoliv je tu technologie všeobecně na nízké úrovni a zprávy se tu například předávají systémem zrcadel, které se upevňují na balóny, používají domorodci antigravové kluzáky a disponují mobilními hypervysílači, které jsou očividně terranské konstrukce. Průměrně 2,5 metru vysocí Tujokené mají nazelenale třpytící kůži a plovací blány mezi prsty. Na hlavě mají světle červené oči a jejich uši se zužují směrem nahoru. Z rozšiřující se rybí tlamy čný dva páry krátkých ostrých zubů.

Když JISKRA přistane blízko metropole Haarenkey, jsou Rhodan a jeho průvodci, kteří se i zde vydávají za Logidy, přijmuti místodržitelem Krandolem. Krandol popírá, že by něco věděl o kulovitém křižníku. Ve skutečnosti ale před sto lety přistála na Tujo poškozená kosmická loď a Tujokané se od té doby bojí pomsty bývalých majitelů plavidla. Krandol se dokonce hostů pokusí zbavit otráveným jídlem, ale senzory SERUNŮ jeho plán zmaří. Holografické znázornění lidské lebky a do kameného kvádru zasazený fragment transformačního kanónu Galaktikům dokáží, že jdou po správné stopě. Proto začnou povrch Tuja systematicky prohledávat. V podzemní vědecké kaverně vědeckého zařízení Quottral nakonec Perry Rhodan a Mondra Diamondová objeví deformovaný fragment vnějšího pláště korvety, která kdysi byla pomockým člunem SOL buňky 1. Mezitím Tautmo Aagenfelt lehovážně odloží svůj SERUN a je přepaden a unesen gonzelem Przondzuem. Gonzelové je smrtibojovníci Tujokanů, kteří jsou už generace trénovaní, aby ve »dni odplaty«, kdy se vrátí majitelé kulovitého křižníku, proti nim bojovali s nasazením života. Tujokané požadují JISKRU výměnou za své rukojmí, ale Monkey, který se vydá jako neozbrojený vyjednávač do Haarenkay, osvobodí Aagenfelta pomocí schopností svého oxtorňanského těla, aniž by přitom zabil jediného Tujakona.

Domorodci, kteří při vyšetřování Aagenfelta objevili, že domnělí tmavě šupinatí Logidové, mají světlou kůži, se nyní zaleknou, a čtyřicet prastarých dirigentů, správců, kteří tvoří vládu Tujokanů, odhalí až doposud skryté vědomosti o původu technických artefaktů. Z jejich zprávy vyplývá, že před sto lety na Tujo přistály černou kůží pokryté bytosti, které se nazývaly Korragové, aby zde zřídily podzemní základnu1). Když ale při kotletřesení korveta ztroskotala, opatrovali kosmonauti její vrak, dokud nebyli po roce odvezeni. Příkaz Korragů, aby se zdržovali daleko od kulovité lodi, nakonec Tujokané po několika generacích porušili. Rzebrali vrak a prozkoumali jeho technologii. Od té doby jejich život ale stále ovlivňuje strach z odplaty Korragů. Zkroušený Krandol ukáže Rhodanovi a jeho průvodcům základnu Korragů, která se skládá ze čtyř zcela prázdných, obdélníkových prostor, přičemž je každá třicet metrů dlouhá a čtrnáct metrů široká. Toto uspořádání připomene Rhodanovi spontánně staromódní okenní kříž.

Po dobu zpátečního letu na Zophengorn poukazuje Eismer Störmengord na to, že se radiogramech, zachycených v sektoru Century, několikrát vyskytoval pojem »Korrago«. Fakt, že ve velkopočítači Zophengornu nelze o tomto pojmu nic nalézt, ačkoliv tam Zlatavec své podklady nahrál, dokazuje, že Šabazza má spojence v Direktoriu seizmologů2).

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál