Perry Rhodan 1926 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1926
Název:Rekruti pro Zophengorn
(Rekruten für Zophengorn)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:21.7.1998
Vydáno v češtině:probíhá překlad (Tyric) - 17%
Čas děje: 1290 NGL = 4877
V centrále vesmírných seizmologů – Terranci v maskách
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Šestý posel Thoregonu pátrá po stopách.

Reginald Bull – Terranec se maskuje za Logida.

Eismer Störmengord – Zlatavec chce být direktorem Zophengornu.

Mondra Diamond – Agentka nechce zmeškat misi.

Monkey – Oxtorňan patří k tajemnému Oddělení nula.

Trabzon Karett – Specialista na pozitroniku oklame počítač.

Od chvíle, co zešílela Heliotská tvrz v domovské Sluneční soustavě, jsou dvě skupiny lidí ze Země přinuceny uhájit se ve vzdálených, cizích galaxiích. S obyvateli Kalkaty-Sever to dopadlo ještě docela dobře: Žijí nyní na Kenteullenu, v domovině Nonggů – tedy v centru vysoce vyspělé, přátelské civilizace, pro kterou nepředstavuje kontakt s Mléčnou dráhou žádný problém.

Docela jinak se to má lidmi, zmizelými s městskou čtvrtí Terranie-Jih. Přibližně 200 000 Terranců je v roce 1290 Nového galaktického letopočtu v galaxii Whirlpool odkázáno pouze na sebe samotné. Naštěstí se podařilo rychle překonat počáteční problémy. Kontakt s Thorrimany, na jejichž planetě lidé bydlí, se vyvinul v přátelství. Byly navázány první obchodní kontakty a výstavba samostatného národa Alašan – jak se nyní nedobrovolná kolonie jmenuje – postupuje vpřed. Nedávno byl dokonce pomocí blufu odražen i úder barbarských drancířů Džerrů.

Mezitím na Alašany narazila také skupina okolo Perryho Rhodana. Nesmrtelný Pozemšťan, před časem jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, je na stopě Šabazzy, mysteriózního protivníka lidstva. Zároveň hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která má údajně v rukou právě Šabazza. Rhodan a jeho průvodci se musí stát REKRUTY PRO ZOPHENGORN...


Perry Rhodan je rozhodnut Mondru Diamond zanechat na Thorrimu, protože ji nechce vystavovat žádnému dalšímu nebezpečí, ale dřívější artistka trvá na tom, nesmrtelného, do kterého se zamilovala, doprovázet. Trpasličího slona Normana nechá ale v péči Stendala Navajo1). Také Swoonové Goriph a Treul zůstanou na Thorrimu1). Gia de Moleonová dá váhavě Perry Rhodanovi jen několik průvodců z okruhu SPL. Že by se expedice zúčastnil Benjameen z Jacinty, zcela odmítá. Místo žádaných deseti nechá šéfka SPL Rhodanovi nakonec jen tři agenty. Specialistka SPL Nico Knobloch je bioložka, chemička a lékařka. Pozitronický specialista Trabzon Karett má na krku známky škrcení, na památku toho, že při nasazení na Arkonské planetě Thorpei, byl na poslední chvíli zachráněn z šibenice. Jako reprezentanta zájmů Alašanu vybere Gia de Moleonová Oxtorňan Monkeyho, který ztratil své oči a místo nich má vysoce výkonné technické implantáty. Mondra Diamond ohromeně zjistí, že Monkey kdysi patřil k Oddělení nula, jehož členové byli speciálně vycvičeni pro vraždění vlivných osob, a které bylo po nastoupení Paoly Dašmaganové do vlády rozpuštěno. Ačkoliv se otevřeně přizná k působení ve skupině »královrahů«, ujišťuje je Monkey, že sám v Oddělení nula nevykonal žádný rozkaz k vraždě.

23. dubna 1290 NGL opustí Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamond, Tautmo Aagenfelt, Nico Knobloch, Trabzon Karret a Monkey Alašan s stopadesáti metrovou obchodní lodí, která má pro thorrimské lodě typický čočkovitý tvar s dvěma kužlovitými zesíleními na zádi a přídi2). Díky celotělným maskám se Pozemšťané vydávají za členy fiktivního plazovitého národa Logiden. Protože se obávají, že Shabazza zná jejich jména, říkají si Rhodan a Bull Kerry a Regin. Společníci se nechají vysadit na Meihtard VI2) a nakonec se dopracují Gorišenským přívozem2) ke Kruhu Zophengornu, který obýhá okolo hnědého trpaslíka Kamarr3).

Tam se mezitím Eismer Störmengord4) rozhodl ucházet se o místo v Direktoriu, které se uvolnilo smrtí Direktora šest. Jako člen direktoria chce Zlatavec reformovat Gildu, která podle jeho názoru pracuje neefektivně. Ačkoliv si ještě neodbyl třesovazbu, podmínku pro členství v direktoriu, kandiduje Störmengord proti Vrouberovi Ganavald per Meden, kterého třicetiletá třesovazba na Truboherzu degradovala na neurotika. Podporu najde v Lotgeborence Giblis. Ona přísluší k výboru Manuálu, který vydává Manuál Zophengornu. 1.70 metru vysoká Giblis, která má velice dlouhé ruce, vystouplé kosti na lebce a holý krk, zprostředkuje Seizmologovi rozhovor s Direktorem osm, prastarým Lotgeborenem Fouwanem. Aby Störmengord ukryl svou neznalost a tím zbrzdil svoje reformční úsilí, oznámí nejdříve, že Gilda Seizmologů byla před osmi tisíci lety založena Bandary z jen sedmnáct světelných let vzdáleného systému Bandass, kteří tenkrát zaujímali vládnoucí postavení v DaGlauši. Před dvěma tisíci lety opustili Bandarové DaGlauš a Salmenghest, aby se podívali do sousedních galaxií5). Ačkoliv Fouwan neschvaluje jeho prudké chování, má Zlatavec dojem, že starý direktor se asi rozhodne pro něj. Po pohovorech s ostatními sedmi direktory, má Seizmolog reálnou šanci být zvolen. Pouze tajemný služebně nejstarší direktor deset s ním nenaváže spojení. Jedné noci objeví Störmengord, že je pozorován Lamuuni-ptákem6).

Bezprostředně po svém příchodu na Kruh Zophengornu zmanipuluje Trabzon Karett velký počítač Kruhu tak, že Perry Rhodan a jeho průvodci jsou registrováni jako tříletí novicové, takže již mají relativně velkou svobodu pohybu. Rhodanovi a Mondře Diamond se ale nepodaří při okružním letu, přiblížit se k obranné stanici cetra seizmologů, na něž má přístup jen direktorium a poslední přeživší ještěr Touffx. Karett zatím hledá místo pobytu Störmengorda. Rhodan mu jako službu nabídne, že mu do jachty místo pozitroniky namontují syntroniku, což je Seizmolog ochoten přijmout, pokud Pozemšťan v deseti dnech »ticha«, které se musí dodržovat před dnem voleb, vydá na souřadnice, na kterých naposledy zaznamenaly SOL. Po letu k směsicí národů obydlenému sektoru Century, spí Perry Rhodan poprvé s Mondrou Diamond, přestože se nositel aktivátoru obává emocionálních komplikacích při nasezení. Dlouhý týden propátrává GLIMMER všech třicet obydlených soustav v okruhu, který opisuje jako hyper-maják fungující Century, aniž by objevili stopu po SOL7).

Po návratu na Zophengorn prožije Eismer Störmengord šok, protože všech osm přítomných direktorů v čele s Giblisem hlasují v ceremonii proti němu. Také direktor deset, který je zastupován polokruhovým robotem, hlasuje pro Ganavald per Medena. Prohlásí ale, že Vrouber bezrostředně před obřadem spáchal sebevraždu. To, že přesto nebude uznán jako nový direktor, je pro Störmengorda důkaz, že někdo má zájem na tom, aby direktorium seizmologů bylo pokud možno obsazeno neschopnými osobami. Zatímco se Zlatavec utápí v sebesoucitu, zjistí Karett od velkého počítače Kruhu, že mezi lidmi planetu Tujo koluje legenda o kulovitém křižníku.

Mezitím čeká Sha Bassa8), která se nazývá Stín a Opeřenec a disponuje devátou a poslední nano-kolonou9) na Perryho Rhodana, který Thoregon až doposud chránil před zničením, ačkoliv mu odkázaný arzenál10) nebyl k dispozici. Aby k Sha Basse dospěl, která stojí v temnotě, musí Šestý posel kráčet po kruhu ze světla.