Perry Rhodan 1926 (Česká obálka) Perry Rhodan 1926 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1926
Název:Rekruti pro Zophengorn
(Rekruten für Zophengorn)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:21.7.1998
Vydáno v češtině:2021, přeloženo (Tyric)
Čas děje: 1290 NGL = 4877
V centrále vesmírných seizmologů – Terranci v maskách
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Šestý posel Thoregonu pátrá po stopách.

Reginald Bull – Terranec se maskuje za Logida.

Eismer Störmengord – Zlatavec chce být direktorem Zophengornu.

Mondra Diamond – Agentka nechce zmeškat misi.

Monkey – Oxtorňan patří k tajemnému Oddělení nula.

Trabzon Karett – Specialista na pozitroniku oklame počítač.

Od chvíle, co zešílela Heliotská tvrz v domovské Sluneční soustavě, jsou dvě skupiny lidí ze Země přinuceny uhájit se ve vzdálených, cizích galaxiích. S obyvateli Kalkaty-Sever to dopadlo ještě docela dobře: Žijí nyní na Kenteullenu, v domovině Nonggů – tedy v centru vysoce vyspělé, přátelské civilizace, pro kterou nepředstavuje kontakt s Mléčnou dráhou žádný problém.

Docela jinak se to má lidmi, zmizelými s městskou čtvrtí Terranie-Jih. Přibližně 200 000 Terranců je v roce 1290 Nového galaktického letopočtu v galaxii Whirlpool odkázáno pouze na sebe samotné. Naštěstí se podařilo rychle překonat počáteční problémy. Kontakt s Thorrimany, na jejichž planetě lidé bydlí, se vyvinul v přátelství. Byly navázány první obchodní kontakty a výstavba samostatného národa Alašan – jak se nyní nedobrovolná kolonie jmenuje – postupuje vpřed. Nedávno byl dokonce pomocí blufu odražen i úder barbarských drancířů Džerrů.

Mezitím na Alašany narazila také skupina okolo Perryho Rhodana. Nesmrtelný Pozemšťan, před časem jmenovaný Šestým poslem Thoregonu, je na stopě Šabazzy, mysteriózního protivníka lidstva. Zároveň hledá SOL, svou dávnou kosmickou loď, která má údajně v rukou právě Šabazza. Rhodan a jeho průvodci se musí stát REKRUTY PRO ZOPHENGORN...


Perry Rhodan je rozhodnut Mondru Diamondovou zanechat na Thorrimu, protože ji nechce vystavovat žádnému dalšímu nebezpečí, ale bývalá artistka trvá na tom, že chce Nesmrtelného, do kterého se zamilovala, doprovázet. Trpasličího slona Normana nechá ale v péči Stendala Navaja1). Také Swoonové Goriph a Treul zůstanou na Thorrimu1). Gia de Moleonová dá váhavě Perry Rhodanovi jen několik průvodců z okruhu SPL. Že by se expedice zúčastnil Benjameen z Jacinty, zcela odmítá. Místo žádaných deseti nechá šéfka SPL Rhodanovi nakonec jen tři agenty. Specialistka SPL Nico Knoblochová je bioložka, chemička a lékařka. Pozitronický specialista Trabzon Karett má na krku známky škrcení, na památku toho, že byl při nasazení na arkonidanské planetě Thorpei na poslední chvíli zachráněn z šibenice. Jako reprezentanta zájmů Alašanu vybere Gia de Moleonová Oxtorňana Monkeyho, který přišel o oči a místo nich má vysoce výkonné technické implantáty. Mondra Diamondová ohromeně zjistí, že Monkey kdysi patřil k Oddělení nula, jehož členové byli speciálně vycvičeni pro vraždění vlivných osob, a které bylo poté, co se vlády ujala Paola Dašmaganová, rozpuštěno. Ačkoliv se otevřeně přizná k působení ve skupině »královrahů«, ujišťuje je Monkey, že sám v Oddělení nula nevykonal žádný rozkaz k vraždě.

23. dubna 1290 NGL opustí Perry Rhodan, Reginald Bull, Mondra Diamondová, Tautmo Aagenfelt, Nico Knoblochová, Trabzon Karret a Monkey Alašan s stopadesátimetrovou obchodní lodí, která má pro Thorrimany typický čočkovitý tvar s dvěma kužlovitými zesíleními na zádi a přídi2). Díky celotělovým maskám se Pozemšťané vydávají za členy fiktivního plazovitého národa Logidů. Protože se obávají, že Šabazza zná jejich jména, říkají si Rhodan a Bull Kerry a Regin. Společníci se nechají vysadit na Meihtard VI2) a nakonec se gornským trajektem2) dopracují Prstenci Zophengornu, který obíhá okolo hnědého trpaslíka Kamarr3).

Tam se mezitím Eismer Störmengord4) rozhodl ucházet se o místo v Direktoriu, které se uvolnilo smrtí Direktora šest. Jako člen direktoria chce Zlatavec reformovat gildu, která podle jeho názoru pracuje neefektivně. Ačkoliv si ještě neodbyl seizmické zajetí, podmínku pro členství v Direktoriu, kandiduje Störmengord proti Vrouberovi Ganavaldovi per Meden, kterého třicetileté zajetí na planetě Truboherz degradovalo na neurotika. Podporu najde v Lotorozené Giblis. Ta přísluší k Výboru manuálu, který vydává Manuál Zophengornu. 1.70 metru vysoká Giblis, která má velice dlouhé ruce, vystouplé kostní hřebeny na lebce a holý krk, zprostředkuje seizmologovi rozhovor s Direktorem osm, prastarým Lotorozeným Fouwanem. Aby Störmengordovi ukázal jeho neznalost a tím zbrzdil Zlatavcovo reformční úsilí, Fouwan vysvětlí, že Gilda seizmologů byla před osmi tisíci lety založena Bandary z jen sedmnáct světelných let vzdáleného systému Bandass, kteří tenkrát v DaGlauši zaujímali vládnoucí postavení. Před dvěma tisíci lety opustili Bandarové DaGlauš a Salmenghest, aby se v sousední galaxii zachránili před hrozbou kotletřesení5). Ačkoliv Fouwan neschvaluje jeho prudké chování, má Zlatavec dojem, že starý direktor se asi rozhodne pro něj. Po pohovorech s ostatními sedmi direktory má seizmolog reálnou šanci být zvolen. Pouze tajemný služebně nejstarší Direktor deset s ním nenaváže spojení. Jedné noci objeví Störmengord, že je pozorován ptákem lamuuni6).

Bezprostředně po příchodu falešných Logidů na Prstenec Zophengornu zmanipuluje Trabzon Karett prstencový velkopočítač takovým způsobem, že jsou Perry Rhodan a jeho průvodci registrováni jako tříletí novicové, takže již mají relativně velkou svobodu pohybu. Rhodanovi a Mondře Diamondové se ovšem při okružním letu nepodaří přiblížit se k obranné pevnosti ústředí seizmologů, jelikož na ni má přístup jen Direktorium a poslední příslušníci ještěřího národa Touffxů. Karett mezitím hledá místo pobytu Störmengorda. Když Zlatavce objeví, Rhodan mu jako protislužbu nabídne, že mu do jachty místo pozitroniky namontují syntroniku, což je seizmolog ochoten přijmout. Na oplátku Pozemšťany během deseti "dnů ticha", které se dodržují bezprostředně před termínem voleb, odveze na souřadnice, na kterých byla naposledy zaznamenána SOL. Při letu k směsicí národů obydlenému sektoru Century,spí Perry Rhodan poprvé s Mondrou Diamondovou, přestože se nositel aktivátoru obává emocionálních komplikacích během mise. Dlouhý týden propátrává JISKRA všech třicet obydlených soustav v oblasti, která obklopuje jako hypermaják sloužící Century, aniž by objevili stopu po SOL7).

Po návratu na Zophengorn prožije Eismer Störmengord šok, protože všech osm přítomných direktorů hlasuje během volebního ceremoniálu, vedeného Giblis, proti němu. Také Direktor deset, který je zastupován polokulovitým robotem, hlasuje pro Ganavalda per Medena. Následně ovšem vyjde najevo, že Vrouber bezprostředně před obřadem spáchal sebevraždu. To, že přesto nebude uznán jako nový direktor, je pro Störmengorda důkazem, že má někdo zájem na tom, aby bylo Direktorium seizmologů pokud možno obsazeno neschopnými osobami. Zatímco se Zlatavec utápí v sebelítosti, zjistí Karett z prstencového velkopočítače, že mezi lidmi na planetě Tujo koluje legenda o kulovitém křižníku.

Mezitím čeká Ša Bazza8), které se říká Nerohatá, Stín a Okřídlená a disponuje devátou a poslední nanokolonou9) na Perryho Rhodana, který Thoregon až doposud uchránil před zničením, ačkoliv mu nebyl k dispozici zamýšlený Arzenál moci10). Aby dospěl k Ša Bazze, která se skrývá v temnotě, musí Šestý posel vstoupit do kruhu světla.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál