Kotletřesení

Název kotletřesení je odvozen od fenoménu zvaného Kotel, který vznikl v materiálovém mostu mezi dvěma galaxiemi DaGlauš a Salmenghest. Kotel je ve své podstatě skutečnou příčinou kotletřesení.

Příčiny

Kotletřesení jsou způsobena jakýmsi efektem vzplanutí; jinou analogií by bylo nahromadění energie. DaGlaušský Kotel generuje velké množství hyperenergie, ta si ale obvykle hledá cestu ven, aby se rozptýlila. Jelikož jsou slunce přirozenými hyperzářiči, tvoří nejsnadněji použitelný „kanál“ do normálního prostoru – ovšem jen do určité kapacity (PR 1909).

Pokud se tato energie ve hvězdě nahromadí, vznikne výbušný potenciál. Jestliže nenajde jinou možnost vybití, například blízkou hyperbouři nebo jiné slunce, které je v hyperprostoru aktivnější, pronikne tato energie do normálního prostoru – a hvězda exploduje (PR 1909).

Účinky

Kotletřesení ničí celé sluneční soustavy (včetně samotné hvězdy), zkáza je obvykle úplná. Otřesy, které – někdy – ohlašují různé jevy, jako jsou solární bouře a hyperbouře, vybuzují příslušnou hvězdu k velmi rychlému procesu přeměny v novu, což může skončit explozí.

Po slabším kotletřesení dochází k situaci, která se označuje jako seizmické zajetí. V takovém případě hvězda ani její planety nezaniknou, jsou však postiženy nejrůznějšími přírodními katastrofami. Po čas zajetí také nefunguje veškerá vyspělejší technika.

Spolehlivé předpovědi kotletřesení jsou poměrně vzácné – i ti nejlepší seizmologové dosahují jen několikaprocentní úspěšnosti, a proto se varování vydávají jen zřídka, aby se předešlo panice – a aby se neohrozila pověst samotných badatelů a reputace celé Gildy seizmologů (PR 1909).

Vzhledem k rostoucímu počtu kotletřesení existuje obava, že bude jednou v budoucnu při superotřesu zničena celé dvojitá galaxie.

Zdroje

PR 1909

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Kesselbeben« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!