Perry Rhodan 1909 (Česká obálka) Perry Rhodan 1909 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1909
Název:Seizmolog
(Der Bebenforscher)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:24.3.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
z Databáze Multiversa

Eismer Störmengord vypráví svým hostům události svého života:

Malý Zlatavec Eismer Störmengord vyrůstal v Jiskrově na »Zlaté planetě«, která leží v Eastside 38.000 světelných let velké galaxie DaGlauš. V devíti letech dostane Eismer nebezpečnou centrální nemoc. Protože lékaři na Zlaté planetě ho nemohou vyléčit, pošle Eismerův otec, prefekt Jiskrova, svého syna na Xenokliniku Vroubers Trouzzo Fu Gebertan na Jembersu, druhé planetě šest světelných let vzdáleného systému Vrouber, a dá mu na památku svůj černý plášť. Dva metry velcí, mohutní Vrouberové mají beznosé a bezvlasé, ploché tváře se třemi oky a na výšku postavená ústa. Od krku dolů získává žlutá kůže nazelenalý lesk. Na klinice se mladý Zlatavec spřátelí s 2.60 metru velkým humanoidem Prolongidem Janthose, který mu popíše planety jako Thorrim, Kristan a další v Eastside. Prolongové jsou lidmi DaGlauše najímáni jako dělníci a žoldnéři. Pak Janthos utrpí těžký úraz, když ho Tampas-konzorcium, silný celogalaktická obchodní organizece, nasadí do bitvy o surovinovou planetu. Za Eismerovy rekonvalescence se očekává kotlotřesení přes jeho domovskou soustavu. Lékař Trouzzo Fu Gebertan se ujímá sirotka a postará se o jeho výcvik. Vedle svého studia ošetřuje Eismer Janthose, který je po opětovném onemocněné zcela ochrnutý. Janthos svého mladého přítele naučí jazyk Prolongidů, ve kterém sami sebe nazývají »Lidem«.

Neúmyslně v něm jeho učitel, atrofyzik Bomicu Mes Geberta, vzbudí touhu stát se Seizmologem. Ačkoliv Bomicu Mes, který se sám snaží dostat ke gildě, se pokusí propašovat Zlatavce ve věku třinácti let jako slepého pasažéra na linkovou loď COMURA XII, aby se dostal na Zophengorn, tajemné centrum Seizmologů, které leží u pět tisíc světelných let velkého Kotle na jižní galaktické straně DaGlauše. Eismer je odhalen a kapitán, humanoid Comurin Ptana, ho přidělí do strojovny. Brzy na to ale prolongidický piráti, vedení dvěma třinohými Hamaradeny2), obsadí COMURA XII. Prolongideni zabijí Comunera, ušetří Eismera, protože mluví jejich jazykem a vysadí ho na planetě Seemerg. Jeho dobré znalosti umožní Zlatavcovi si ve výzkumné laboratoři a poději pak v produkční analyzační laboratoři v Tampě vydělat tolik peněz, kolik jich potřebuje na cestu na Zophengorn. S linkovou lodí letí Störmengord, který nyní nosí plášť svého otce, k soustavě Meihtard, jednomu ze sedmi periférních systémů, ze kterých odlétají »trajekty« na Zophengorn. V Kurofforu, který je obydlen převážně insektoidními Plaquety, hlavním městě šesté planety Meihtard, je Eismer Störmengord podroben odborným a psychologickým testům, dříve než on na 130 metrů dlouhý, 80 metrů široký a 30 metrů vysoký, vejčitý trajekt smí vstoupit. Přenese ho a jiné čekatele k »Prstenu Zophengornu«.

Centrála Seizmologů se skládá z deseti kosmických stanic různého tvaru a velikosti, Zophengornských družic, které společně obýhají hnědého trpaslíka a je spojena Zophengornskými dopravními kapslemi. V »Empíriu«, sídle Direktoria společenstva, je umístěn Prsten-velký počítač, nejvýkonější pozitronika celého DaGlauše a Salmenghestu. »Situarion« řídí oběžné dráhy deseti stanic a obsahuje i nejsilnější vysílač hypervln ve dvojité galaxii stejně jako i Z-kontrolní centrum, které sleduje okolí a periferní planety. »Planetárium« slouží ke shromažďování simulačních astronomických a astrofyzikálních údajů, »Loděnice«, největší stanice, pro stavbu a údržbu seizmologických lodí a »hydroponické centrum« k zásobování Zophengornu. Mimořádnou palebnou sílu mají čtyři obranné stanice 1-KO, 2-MA, 3-SEL a 4-GOB. Kvůli novým zkouškám musí Eismer Störmengord jako novic nejdříve žít osm let v deseti kosmických stanicích, »Městech rekrutů«. Učí se, co Gilda Seizmologů v průběhu osmi tisíc let vyzkoumala o kotlotřesení: podle běžných pouček produkuje srážka DaGlauše a Salmenghestu tolik energie, že její velká část odtéká do hyperprostoru. Slunce, především dvojhvězdy, slouží jako ventily k odvodu energie. Tím se mění gravitace, spektrum a svítivost příslušného slunce. Mnoho z nich se stává novami, kterých je v DaGlauši třicetkrát tolik, než v ostatních galaxiích srovnatelné velikosti. V současnosti existuje dva až tři tisíce zón chvění, jejichž propouštěcí záklopky zůstávají mezi deseti a dvaceti lety stabilní. Mnozí badatelé věří, že DaGlauš a Salmenghest jednoho dne zaniknou v superzáchvěvu. Seizmologové jsou financováni konzorciem Tampa, kterému svou nevýznamnější prací, předpovídáním příštích záchvěvů, uštří velké hospodářské ztráty. Kromě toho se cestující Seizmologové starají o varováním před třesením s jedenácti tisíci v DaGlauši a Salmenghestu rozdělenými »třeso-hlídkami«. Neustálé kotlotřesení znemožňuje vývoji pravých galaktických velmocí a mnoho národní DaGlauš je špatně organizován a mnoho jejich galaktických stanic se nachází v zuboženém stavu.

Jen asi třetina čekatelů, s jejichž novici začínal Eismer Störmengord, se nakonec stane členy Gildy. Největší část z nich je přidělena k neatraktivní službě v Zophengornských stanicích, ale Störmengord jako samostatný Seizmolog dostane vlastní loď, kterou na památku zničené Zlaté planety pojmenuje GLIMMER. Své první kotlotřesení zažije Zlatavec v Eastside DaGlauše, skoro tisíc světelných let daleko od Hamaradenské říše. Během doby se Seizmolog naučí zármutek a bídu ignorovat, protože je s ní neustále konfrontován. Kromě toho získá dojem, že koordinace samostatných Seizmologů je asi žádoucí, ale Direktorium, které se zkládá výhradně z veteránů, které zažili třeso-zajetí, ignoruje jeho písemné žádosti. Při návštěvě Prstenu Zophengornu potká Störmengord jednoho dne opět svého dřívějšího učitele Bomicu Mes Gebertana, který se mezitím také stal členem Gildy a nedostal svou vlastní kosmickou jachtu.

Podnícen tímto setkáním, letí Störmengord na Jembers a tam se dozví, že Trouzzo Fu Gebertan před rokem zemřel. Janthose, který sám přežívá v maličké komoře, vezme Seizmolog na palubu GLIMMERu a odveze ho na obchodní planetu v soustavě Kromsoe, aby tam ochrnutého Prolongida předal do péče jeho druhům. Kapitán Prolongidické válcové lodi, kterému Störmengord svého přítele předal, ho ale zabije, protože je to jeho povinnost, protože nemocný už není v situaci, aby se sám o sebe mohl postarat, tím že mu prokousne krk.

Bomicu Mes Gebertan požádá svého dřívějšího žáka, aby ho převezl k žlutému slunci Lamuu, Hyper-Proměnému na jižní straně DaGlauše. HP hvězdy fungují jako permanentní ventili pro kotlotřesení, aniž by přitom explodovaly nebo zničily planety. Na planetě Lamuus žijí Lamuuniové, malí, jako smůla černí ptáci se zářícími červenými očky a špičatým zobákem, kteří si při adaptaci na extrémní podmínky svého domovského světa vyvinuli schopnost úrovňové teleportace. To že si Lamuuni-ptáci chtějí podrobit bytosti s mocnějšími duševními schopnostmi, chce ambiciózní Bomicu Mes, který se chce stát členem Direktoria, dokázat chycením jednoho takového ptáka jako důkazu. Jako průvodce má Vrouber sjednané tři Companeii, metr vysoké humanoidy s vrásčitou, hnědou kůží, ve středu bíle zbarvené tváře nízko ležící oči a dolní čelist se silným předkusem. Jeden z nich mu oznámí, že jedna bytost, asi srovnatelná se superinteligencí, zajala několik tuctů Lamuuni-ptáků1). Bomicu Mes zahyne při pokusu násilím se zmocnit jednoho Lamuuniho, když spadne do hluboké propasti. Störmengord dospěje k rozhodnutí, pokusit se dostat na místo po kterém toužil Vrouber. Na Quarintimu se chce uvrhnout do třeso-vazby3).

Mezitím namontují Propternové na Störmengordovu loď nový lineární pohon. 26. března 1290 NGL konečně GLIMMER odstartuje a bere se Seizmologem, Perry Rhodanem, Reginaldem Bullem, Tautmo Aagenfeltem, Ska Kijathe, Mondrou Diamond, Poulton Kreynem, Goriph, Treulem a Normanem na palubě s kursem DaGlauš4).