Gilda seizmologů

(přesměrováno z: Direktorium)

Gilda seizmologů je vědecky činná organizace, působící v dvojgalaxii DaGlauš/Salmenghest. Jejím sídlem je takzvaný Prstenec Zophengornu.

Všeobecně

Direktorium

K vedení gildy byl zřízen hierarchický systém, složený z deseti direktorů. Číslování se přitom řídí odslouženými léty, takže pokud některý z členů grémia zemře, všichni direktoři pod ním se posunou a jedno číslo nahoru a je přijat nový Direktor jedna (PR 1926). Na špici společenství stojí Direktor deset, někdy označovaný také jako Nejvyšší direktor (PR 1909). Uvedená osoba přitom předsedá Direktoriu, sídlícímu v Prstenci Zophengornu. Nový direktor může pocházet z kteréhokoli národa dvojité galaxie, je však pravidlem, že je volen takový seizmolog, který prodělal seizmické zajetí a je tedy veteránem. Samotnou volbu mezi kandidáty provádějí výhradně stávající členové Direktoria.

Poslední den před nacházející volbou by měl pokud možno proběhnout bez kampaní jednotlivých kandidátů a měl by posloužit k dotvoření osobních názorů volitelů. Říká se mu doba ticha (PR 1926).

Financování

Gilda je v plné míře financována konsorciem Tampa. Tato celogalaktická obchodní organizace má pochopitelně živý zájem na tom, aby měla včasné informace o hrozícím kotletřesení a mohla tak omezit ekonomické ztráty.

Struktura gildy

Jak již bylo řečeno, v čele Gildy seizmologů stojí Direktorium. Většina členů je pak zaměstnána bádáním v Zophengornském satelitu, případně výcvikem noviců ve Městě Rekrutů. Pouze zhruba deset procent kandidátů, přijatých do gildy, se věnuje terénnímu výzkumu – to jsou praví seizmologové, tvořící páteř gildy. Tito ustavičně cestující seizmologové potřebují aktuální informace – proto existuje takzvaný manuál Zophengornu, hyperrádiový běžník, sestavovaný Výborem manuálu.

Známí členové gildy

Dějiny

Když začalo být přibližně 3000 před Kr. stále akutnější nebezpečí, které vycházelo z kotle DaGlauše a projevovalo se takzvaným kotletřesením, ničícím celé sluneční soustavy, založili Bandarové v systému Bandas Gildu seizmologů. Prvním a především nejdůležitějším cílem gildy bylo sestavovat včasné prognózy otřesů, které by postiženým národům umožnily evakuaci. Kromě toho měla být základním výzkumem zjištěna příčina záchvěvů, aby se jim v budoucnu dařilo předcházet. K tomuto účelu byli ze všech národů dvojité galaxie najati potřební odborníci. Aby rozšířili možnosti gildy, Bandarové na orbitu bezplanetárního hnědého trpaslíka Kamarr, stojícího sedmnáct světelných let od systému Bandas, vybudovali takzvaný Prstenec Zophengornu. Tuto soustavu deseti stanic od Kotle dělilo pouhých 500 světelných roků. Součástí Prstence bylo i Město Rekrutů, které svým zařízením umožnilo systematickou výchovu nových seizmologů.

Díky skvělému vzdělání seizmologů a soustavnému bádání zaznamenala gilda v průběhu následujících tisíciletí mnoho úspěchů. Často se podařilo vyhlásit seizmický poplach s takovým předstihem, že se zasažený národ dokázal spasit útěkem. Protože však ustavičně existovaly tisíce potenciálních zón otřesů, nebylo v žádném případě možné uspět pokaždé. Kromě toho bylo zřejmé, že v průběhu času rostoucí počty kotletřesení naznačují možnost budoucího superzáchvěvu, který způsobí zkázu celé dvojité galaxie. S ohledem na to se Bandarové nakonec rozhodli pro odchod z DaGlauše a celý jejich národ emigroval do sousední galaxie Rokantara. Gilda však již byla schopná fungovat i bez nich.

Ustavičná hrozba kotletřesení, před nímž si nemohl být jist žádný z místních národů, zapříčinila, že se ve dvojgalaxii nevytvořila žádná skutečná mocnost. Byla to tedy Gilda seizmologů, které zaujala postavení nejvýznamnější výzkumně-technologické instance. Jelikož se však gilda nebyla ochotná dělit o svá tajemství, seizmologové si v průběhu tisíciletí vybudovali pověst záhadných, striktně neutrálních odborníků, kteří nemají domov a pokud se objeví nad nějakou planetou, zvěstují katastrofu.

Když ve 13. století NGL do gildy vstoupil Eismer Störmengord a podařilo se mu stát terénním badatelem, nemohl si nevšimnout, že jednotliví seizmologové pracují na vlastní pěst a nejsou vázáni žádným centrálním plánem. Jelikož se mu tak nesystematická práce nezdála právě efektivní, Zlatavec kontaktoval Direktorium a navrhl v této věci změnu. Když mu Direktorium po nějakém čase sdělilo, že jeho návrh nikoho nezajímá, odeslal další žádost, tentokrát přímo Nejvyššímu direktorovi, avšak se stejným výsledkem. Eismer Störmengord proto usoudil, že je gilda vedena neschopnými, zkostnatělými hlupáky a rozhodl se, že se pokusí proniknout do Direktoria a reformovat gildu.

Zdroje

PR 1909, PR 1926, PR 1934, PR 1953

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Gilde der Bebenforscher« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál