Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Geriokratie
hledat

Geriokratie byla mocenská skupina ve Starsenu. Skupina, která se skládala z občanů statutu čtyři, bojovala proti Fraternitátu a Ocelovému pánovi.

Nejstarší

Takzvaný Nejstarší byl hlavou Geriokratie. Skřípavě mluvící humanoid, který svou postavu a tvář neustále skrýval v kabátu s kapucí, byl jeden ze Šedých lordů. Podařilo se mu sice uniknout ze Starsenu, ale o chvíli později ho Lord Mhuthan nechal jako trest za selhání vdechnout Hlubinou. Jen o něco později se objevil jako vědomí u Osamělého Hlubiny a ovlivnil ho, díky čemuž se Lordu Mhuthanovi téměř podařilo proniknout do Kyberlandu Jaschemů. Zákrok Atlana a jeho společníků, předně Twirla, bylo jeho vědomí vrženo zpět do Hlubiny.

Dóm života

Nedaleko centra Starsenu stál Dóm života. Měl tvar polokoule s poloměrem 380 metrů a výšky 50 metrů a byl tvořen stejným materiálem jako Starsenští dárci. Stavba byla obklopena vysokou kovovou zdí, na které drželi Geriokratii věrní muži hlídku.

Asi kilometrový úsek mezi okrajem Dómu a zdí byl rozdělen nízkými zdmi. Mezi nimi se tísnili zajatci, kteří byli později v nitru Životního dómu obětováni. Dříve než byli přesunuti do jeskyní, byli zlatými bylinami uvrhnuti do tranzu. Potom byli nasáni zásobníky vitální energie, který Geriokratům zaručoval dlouhověkost. Každý Geriokrat musel jednou za Hlubinorok vstoupit do jeskyně a přijmout vitální energii, aby si prodloužil život.

Dóm měl čtyři kruhové brány, které sloužili jako vstup. Do sklepa Dómu směl vstoupit jen Nejstarší a Gerikrati z národa Irtipitů. Byl identický s aktivační jeskyní, centrem kaveren, jen zde nebyli žádní Slepí poustevníci. Spojení ke karvenám jistila ocelová záklopka. Jak se později ukázalo, byl Dóm života identický se zásobníkem vitální energie Jedna.

Historie

Zpočátku se Geriokratům říkalo jen Staří. Jejich dlouhověkost jim zajišťovali zásobníky vitální energie.

Jorstore objevil, že Nejstarší je Šedý lord a podařilo se mu to oznámit Atlanovi a Jenu Salikovi. Salik se nechal obětovat v Dómu života, nevstoupil zcela do vitální energie, ale byl ochráněn buněčným aktivátorem, který působil jako kotva. Když se Rytířům Hlubiny podařil průnik a zhroucení statutárního systému, zlomila se také moc Geriokratů.