Ocelový pán

Ocelový pán nebyl nikdo jiný než Lethos-Terakdšan, Rytíř Hlubiny. Když jeho transport do Hlubinozemě v roce 426 NGL nefungoval tak, jak si kosmokraté představovali, materializoval se Lethos-Terakdšan, podporován Vagendou, v jednom ze čtyři portálových transmiterů Starsenu. Rytíř se manifestoval ve zdi z formovací energie a kontroloval nadále tento transmiter. S výrokem Statut je smrtelný strhl k sobě mnoho příznivců, kromě toho vysílal Ocelové žoldnéře, kteří v Černočasu unášeli občany Starsenu.

Potají čekal na další dva Rytíře Hlubiny, kteří měli přijít přes Jámu. Když se Jen Salik a Atlan objeví, dá se jim poznat a ve Starsenské zdi vysvětí Atlana na Rytíře Hlubiny.

Když se trojice Rytířů Hlubiny vydala do Hlubinozemě, převzal Wöleböl a Chulch roli Ocelového pána.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!