Starsenská zeď

Starsenská zeď zcela obklopuje město Starsen a odděluje ho od zbytku Hlubinozemě. Je tvořeno formovací energií. Má určité vlastnosti a odolnost, která je větší než u terkonitové oceli, kromě toho disponuje několika různými psionickými komponentami.

V mohutné zdi je řada zařízení, které regulují hustotu a tvrdost formovací energie, takže platí za nepřekonatelnou. Protože zeď sahá až k Hlubinokonstantě, nemůže se překonat tradiční cestou.

Do zdi jsou zapuštěny čtyři velké transmiterové dómy, které tvoří jediné spojení k Hlubinozemím. Kvůli psionické erupci způsobené psionickou ruletou, kterou vyvolali Časoprostoroví inženýři, jsou dómy dlouhodobě zablokovány. V roce 426 NGL se Lethos-Terakdšanovi podaří v jednom dómu zjevit se. Jako Ocelový pán pak může nechat svou tvář vystoupit reliéfně ze zdi. Z formovací energie kromě toho generuje své ocelové žoldnéře.

Zeď není zcela rovná, ale podobá se spíše pohoří. V roce 427 NGL vyleze Atlan se svými společníky na Starsenskou zeď, ale jen Arkonidanovi se podaří dostat se až nahoru k Hlubinokonstatně a tak k Teradšanovi.

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!