Menu

Starsen je gigantické město v Hlubinozemi. V jazyce Časoprostorových inženýrů to znamená naděje.

Město zahrnuje oblast asi 7.5 milionů čtverečných kilometrů, což odpovídá přibližně rozměrům Austrálie. Starsen byl v dávné minulosti založen Časoprostorovými inženýry a vystavěli ho Alaiové. Sloužil k ubytování, vybavení a vyškolení mnoha pomocných národů, které byly do Hlubiny přivolány, aby spolupracovali na rekonstrukci ztraceného psionického pole TRIICLE-9.

Tuto funkci Starsenu připomínají ruiny staré Hlubinoškoly, které leží v centru města. Hlubinoškola byla v minulosti koncovou stanicí Hlubinovýtahu, který tvořil spojení mezi Vysočinou (standardní universum) a Hlubinou.

Kolem Starsenu se neustále rozprostírá šedé nebe bez slunce, které vyzařuje rozptýlené světlo a představuje hranici k interdimenzonálním oblastem Hlubiny. Jen během Černočasu se ve Starsenu setmí. Teplota všude ve městě odpovídá terranskému jaru. Prší jen během Černočasu. Čtvrť od čtvrti kolísá složení vzduchu a gravitace (0.7 až 1.2g).

Starsen je obklopen Starsenskou zdí, valem z formovací energie, která sahá až nahoru k Hlubinokonstantě. Ve Starsenské zdi jsou ve formě obrovských dómů nainstalovány transmitery, který dříve sloužily ke spojení s okolními Hlubinozeměmi, v roce 427 NGL byly ale mimo provoz.

V říjnu 427 NGL dorazí Atlan a Jen Salik přes Hlubinovýtah do Starsenu. V této době je Starsen pestrou směsí městských čtvrtí, kde žije mnoho miliard nejrůznějších bytostí. Neexistuje zde jednotná správa. Nad okrsky vnitřního města vládnou příslušníci horních kast na způsob antických terranských válečníků. Okrajová oblast Starsenu (zvaná Periférie) je ovládána Ocelovým pánem, jehož robotští žoldnéři během Černočasu dělají z vnitřku města nebezpečné místo a všechny občany odvlékají pryč. Ukáže se, že za Ocelovým pánem stál Rytíř Hlubiny Lethos-Terakdšan, který se uprostřed roku 426 NGL dostal do Hlubinozemě.

V této době je město zcela izolované od okolí a kvůli aktivitám neustále proti sobě bojujících mocenských skupin zde vládne neustálý chaos. Vedle Ocelového pána zde působí Fraternitát a Geriokratie, do jejichž spárů se Atlan a Salik dostanou. Vůdci obou mocenských skupin patří k Šedým lordům, jejímž plánem je nastolit ve Starsenu Šedovliv. Tento úmysl je ale Atlanem a Salikem s podporou Ocelového pána zmařen. Starsen je od Šedovlivu ušetřen.

Občasné Starsenu jsou zásobováni Starsenskými dárci, kteří se nacházejí všude ve městě; krychlovité útvary ze zlaté, kovové hmoty, která reaguje na mentální povely vyrábí pomocí hyperenergetické molekulární syntézy předměty každodenní potřeby, nástroje, jídlo a nápoje, občas i zbraně. Možnost použití je závislá na statutu jednotlivých uživatelů.

Pod Starsenem, stejně jako pod velkou částí ostatních Hlubinozemí, se nachází systém kaveren. Jeskynní labyrint je obýván Slepými poustevníky. V kavernách naleznou Atlan a Salik pod vedením posledního Chrasse Kerzl, pro Starsen kompetentní zásobník vitální energie, který je informuje o dějinách Starsenu.

Během roku 429 NGL padne i Starsen za oběť Šedovlivu.